big logo

259

Deca

158

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Marko Kostić

Spisak uplata - Marko Kostić
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 16.200,00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 595,00 RSD
Stanje na računu 15.605,00 RSD
Donator Iznos
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 6.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
MILAN MANDIĆ 2.000,00 RSD