big logo

265

Deca

151

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Marko Kostić

Spisak uplata - Marko Kostić
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 17.200,00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 595,00 RSD
Stanje na računu 16.605,00 RSD
Donator Iznos
SMS VIP 05/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 05/2019 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 6.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
MILAN MANDIĆ 2.000,00 RSD