big logo

265

Deca

151

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Teodora Ilinčić

Spisak uplata - Teodora Ilinčić
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 363.943,00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 347.331,56 RSD
Stanje na računu 16.611,44 RSD
Donator Iznos
SMS VIP 05/2019 200,00 RSD
SMS MTS 03/2019 800,00 RSD
SMS TELENOR 04/2019 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.800,00 RSD
SMS 455 CHF 1.640,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.400,00 RSD
Радослав Грудић (Internet uplata) 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 6.800,00 RSD
SMS 455 CHF 1.615,00 RSD
KATARINA MLADENOVIC 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 9.400,00 RSD
MILICA VERMEZOVIĆ PETROVIĆ 3.000,00 RSD
ŠOŠIĆ MILIJANA 17.481,00 RSD
ŠOŠIĆ DRAGOMIR 10.010,00 RSD
ILINČIĆ DEJAN 5.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 32.400,00 RSD
MILIJANA SOSIC 17.730,00 RSD
JELENA AKSENTIJEVIC 1.000,00 RSD
MILICA VERMEZOVIĆ PETROVIĆ 2.000,00 RSD
ANIKA BOSKOVIC RADULO 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 11.600,00 RSD
MILICA VERMEZOVIĆ PETROVIĆ 5.000,00 RSD
Branislav Pjetar 2.000,00 RSD
RADOVAN DIMITRIJEVIĆ 2.000,00 RSD
DIMITRIJEVIĆ SVETLAN 2.000,00 RSD
KATARINA DIMITRIJEVIĆ 2.000,00 RSD
MILORAD BELOJEVIĆ 1.000,00 RSD
Nebojsa Babic (Internet uplata) 5.000,00 RSD
SINDIKALNA ORG.JP ZA DISTRIB.ELEKT. 40.000,00 RSD
MARKO PAVLOVIC 2.500,00 RSD
BRANISLAVA OSTOJIĆ 1.000,00 RSD
DARKO MILORAD TOSIC 1.000,00 RSD
IGOR STOJANOVIC 100.000,00 RSD
BILJANA KOSTIĆ 4.000,00 RSD
MILENKOVIĆ TATJANA 20.000,00 RSD
BOŽICA RADOVIĆ 2.000,00 RSD
KRSMANOVIC MARJANA 1.000,00 RSD
Bojana Račić (Internet uplata) 1.050,00 RSD
Ivana Bulatovic (Internet uplata) 25.000,00 RSD
DIJANA TOSIC 1.000,00 RSD
Dejan Gagic (Internet uplata) 2.000,00 RSD
GORAN TESLA 2.000,00 RSD
MILAN MANDIĆ 2.000,00 RSD
MARKO MARINKOVIĆ 1.000,00 RSD
VESNA VESNIC 3.000,00 RSD
ANDRIJA TODOROVIĆ 2.000,00 RSD