big logo

264

Deca

151

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Dobrosav Vlašković

Spisak uplata - Dobrosav Vlašković
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 101.800,00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 1.190,00 RSD
Stanje na računu 100.610,00 RSD
Donator Iznos
SMS MTS 03/2019 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 76.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
KATARINA OKOVI 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.600,00 RSD
M.H.P.SEAL ENGINEERING DOO BEOGRAD 5.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 3.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 6.400,00 RSD
VLADIMIR ÐEDOVIĆ 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.200,00 RSD
ILIJA KOVAČEVIĆ 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD