big logo

299

Deca

164

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Dobrosav Vlašković

Spisak uplata - Dobrosav Vlašković
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 102.800,00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 1.190,00 RSD
Stanje na računu 101.610,00 RSD
Donator Iznos
SMS MTS 11/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 11/2019 200,00 RSD
SMS MTS 09/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 08/2019 200,00 RSD
SMS MTS 06/2019 200,00 RSD
SMS MTS 03/2019 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 76.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
KATARINA OKOVI 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.600,00 RSD
M.H.P.SEAL ENGINEERING DOO BEOGRAD 5.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 3.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 6.400,00 RSD
VLADIMIR ÐEDOVIĆ 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.200,00 RSD
ILIJA KOVAČEVIĆ 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD