big logo

258

Deca

155

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Daniel Kolompar

Spisak uplata - Daniel Kolompar
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 32.918,40 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 1.190,00 RSD
Stanje na računu 31.728,40 RSD
Donator Iznos
SANJA BALAN 1.000,00 RSD
Vuksa (Internet uplata) 1.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
TOMISLAV HORVACKI ŽIVALOV 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
DUŠAN RAÐENOVIĆ 1.700,00 RSD
ALEKSANDRA BASTA 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 3.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 10.400,00 RSD
PORODICA STANOJEVIC 1.400,00 RSD
MV (Internet uplata) 2.000,00 RSD
ZORAN MATIJEVIC 500,00 RSD
JELENA ORELJ 3.000,00 RSD
VLADIMIR ÐEDOVIĆ 300,00 RSD
NEMANJA PAVLOVIĆ 300,00 RSD