big logo

269

Deca

151

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Bojan Dimitrijević

Spisak uplata - Bojan Dimitrijević
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 18.304,00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 1.190,00 RSD
Stanje na računu 17.114,00 RSD
Donator Iznos
Аљексеј Ковинскиј (Internet uplata) 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
NIKOLA RAJKOVIC 5.330,00 RSD
SMS 3030 SRB 3.600,00 RSD
NENAD KOSTADINOVIĆ 1.000,00 RSD