big logo

316

Deca

170

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Bojan Dimitrijević

Spisak uplata - Bojan Dimitrijević
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 20.104,00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 1.190,00 RSD
Stanje na računu 18.914,00 RSD
Donator Iznos
SMS MTS 04/2020 200,00 RSD
SMS MTS 3/2020 200,00 RSD
SMS MTS 12/2019 200,00 RSD
SMS MTS 10/2020 200,00 RSD
SMS MTS 07/2019 600,00 RSD
SMS MTS 06/2019 200,00 RSD
SMS MTS 05/2019 200,00 RSD
Аљексеј Ковинскиј (Internet uplata) 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
NIKOLA RAJKOVIC 5.330,00 RSD
SMS 3030 SRB 3.600,00 RSD
NENAD KOSTADINOVIĆ 1.000,00 RSD