big logo

292

Deca

162

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Nemanja Radaković

Spisak uplata - Nemanja Radaković
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 170.072,53 RSD
50,00 EUR
KORISNIK ISKORISTIO 145.147,47 RSD
Stanje na računu 30.790,06 RSD
Povraćaj sredstava 595,00 RSD
Donator Iznos
SMS VIP 11/2019 5.200,00 RSD
SMS MTS 8/2019 200,00 RSD
SMS VIP 08/2019 200,00 RSD
SMS MTS 06/2019 200,00 RSD
SMS MTS 05/2019 2.600,00 RSD
SMS MTS 04/2019 2.000,00 RSD
SMS TELENOR 06/2019 200,00 RSD
SMS VIP 06/2019 200,00 RSD
SMS VIP 05/2019 2.200,00 RSD
SMS TELENOR 05/2019 3.000,00 RSD
SMS MTS 03/2019 600,00 RSD
SMS CHF 03/2019 11.577,00 RSD
SMS TELENOR 04/2019 1.600,00 RSD
SMS VIP 04/2019 1.000,00 RSD
SMS VIP 03/2019 200,00 RSD
SMS 455 CHF 1.629,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 5.000,00 RSD
Ana Popovic (Internet uplata) 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
JELENA DIMITRIJEVIĆ 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 16.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 22.200,00 RSD
Adam Radomirovic (Internet uplata) 610,00 RSD
SMS 3030 SRB 72.800,00 RSD
ZORAN JANKOVIĆ 500,00 RSD
nikola (Internet uplata) 500,00 RSD
HRVOJE JOSIĆ 1.000,00 RSD
SITOPRINT SR 10.000,00 RSD
IRENA SUPUT 50,00 EUR
MILICA RADOČAJ 1.000,00 RSD
OLGICA GURANOV 2.000,00 RSD