big logo

258

Deca

155

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Biljana Bosančić

Spisak uplata - Biljana Bosančić
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 65.544,10 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 41.909,36 RSD
Stanje na računu 23.634,74 RSD
Donator Iznos
Adam Radomirovic (Internet uplata) 3.100,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
GORAN VUJASINOVIĆ 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.800,00 RSD
Milena Tomic (Internet uplata) 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 8.000,00 RSD
SLOBODAN RADOVANOVIC 300,00 RSD
VOĆAR AD SVILAJNAC 10.000,00 RSD
SMS 455 CHF 1.621,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 30.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
Lazar Antic (Internet uplata) 600,00 RSD
ILIJA KOVAČEVIĆ 350,00 RSD
Sadat Holic (neproknjižena Internet uplata) 500,00 RSD