big logo

257

Deca

159

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Predrag Ćuković

Spisak uplata - Predrag Ćuković
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 30.300,00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 1.190,00 RSD
Stanje na računu 29.110,00 RSD
Donator Iznos
SMS 3030 SRB 2.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.400,00 RSD
JELENA DIMITRIJEVIĆ 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.400,00 RSD
SAŠA MARINKOVIĆ 1.500,00 RSD
ALEKSANDRA SIMOVIĆ 5.000,00 RSD
OLMA LUBRICANTS DOO BEOGRAD 6.000,00 RSD
PETAR PETROVIC 1.000,00 RSD