big logo

304

Deca

172

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Predrag Ćuković

Spisak uplata - Predrag Ćuković
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 38.700,00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 1.190,00 RSD
Stanje na računu 37.510,00 RSD
Povraćaj sredstava 595,00 RSD
Donator Iznos
SMS MTS 02/2020 200,00 RSD
SMS MTS 01/2020 200,00 RSD
SMS MTS 12/2019 200,00 RSD
SMS MTS 11/2019 200,00 RSD
SMS MTS 10/2020 600,00 RSD
SMS TELENOR 11/2019 600,00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200,00 RSD
SMS MTS 8/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 09/2019 200,00 RSD
SMS VIP 09/2019 400,00 RSD
SMS MTS 07/2019 200,00 RSD
SMS VIP 08/2019 200,00 RSD
SMS MTS 06/2019 400,00 RSD
SMS MTS 05/2019 400,00 RSD
SMS MTS 04/2019 1.000,00 RSD
SMS VIP 05/2019 400,00 RSD
SMS TELENOR 05/2019 600,00 RSD
SMS MTS 03/2019 600,00 RSD
SMS VIP 04/2019 800,00 RSD
SMS TELENOR 04/2019 600,00 RSD
SMS TELENOR 03/2019 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.400,00 RSD
JELENA DIMITRIJEVIĆ 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.400,00 RSD
SAŠA MARINKOVIĆ 1.500,00 RSD
ALEKSANDRA SIMOVIĆ 5.000,00 RSD
OLMA LUBRICANTS DOO BEOGRAD 6.000,00 RSD
PETAR PETROVIC 1.000,00 RSD