big logo

265

Deca

151

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Predrag Ćuković

Spisak uplata - Predrag Ćuković
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 33.500,00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 1.190,00 RSD
Stanje na računu 32.310,00 RSD
Donator Iznos
SMS VIP 05/2019 400,00 RSD
SMS TELENOR 05/2019 600,00 RSD
SMS MTS 03/2019 600,00 RSD
SMS VIP 04/2019 800,00 RSD
SMS TELENOR 04/2019 600,00 RSD
SMS TELENOR 03/2019 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.400,00 RSD
JELENA DIMITRIJEVIĆ 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.400,00 RSD
SAŠA MARINKOVIĆ 1.500,00 RSD
ALEKSANDRA SIMOVIĆ 5.000,00 RSD
OLMA LUBRICANTS DOO BEOGRAD 6.000,00 RSD
PETAR PETROVIC 1.000,00 RSD