big logo

259

Deca

159

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Dijana Milosavljević

Spisak uplata - Dijana Milosavljević
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 103.140,00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 3.600,00 RSD
518,39 EUR
Stanje na računu 37.903,43 RSD
Donator Iznos
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 3.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 8.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 65.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 18.400,00 RSD
JELENA ÐORÐEVIĆ LJUŠIĆ 1.000,00 RSD
IGOR ŠOD 2.000,00 RSD
DANIJELA TEŠIĆ ANTONIJEVIĆ 200,00 RSD
ENES LJAJIĆ 1.000,00 RSD
NEMANJA MILOVANCEVIC 340,00 RSD