big logo

256

Deca

159

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Bojan Antić

Spisak uplata - Bojan Antić
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 32.473,00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 1.190,00 RSD
Stanje na računu 31.283,00 RSD
Donator Iznos
SMS 3030 SRB 2.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 7.800,00 RSD
KRSMANOVIC SASA 2.500,00 RSD
SMS 3030 SRB 13.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
Ivan Beretic (Internet uplata) 1.000,00 RSD
NATAŠA PAVLOVIĆ 3.000,00 RSD