big logo

263

Deca

151

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Bojan Antić

Spisak uplata - Bojan Antić
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 33.073,00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 1.190,00 RSD
Stanje na računu 31.883,00 RSD
Donator Iznos
SMS MTS 03/2019 200,00 RSD
SMS VIP 04/2019 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 7.800,00 RSD
KRSMANOVIC SASA 2.500,00 RSD
SMS 3030 SRB 13.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
Ivan Beretic (Internet uplata) 1.000,00 RSD
NATAŠA PAVLOVIĆ 3.000,00 RSD