big logo

265

Deca

151

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Aida Selimi

Spisak uplata - Aida Selimi
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 41.802,80 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 595,00 RSD
Stanje na računu 41.207,80 RSD
Donator Iznos
SMS VIP 05/2019 400,00 RSD
SMS TELENOR 05/2019 400,00 RSD
SMS MTS 03/2019 600,00 RSD
SMS VIP 04/2019 1.000,00 RSD
SMS TELENOR 04/2019 1.400,00 RSD
SMS TELENOR 03/2019 400,00 RSD
Jasna S (Internet uplata) 1.500,00 RSD
SANJA BALAN 1.000,00 RSD
SMS 455 CHF 3.235,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.600,00 RSD
Jasna S (Internet uplata) 3.000,00 RSD
MARKO ÐUROVIĆ 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 13.200,00 RSD
PETAR RODIC 1.500,00 RSD
Jasna Serbedzija (Internet uplata) 3.000,00 RSD
DŽENAN SMAILBEGOVIĆ 2.000,00 RSD
SLAÐANA RAKITA 2.000,00 RSD
MARKO JOVIC 400,00 RSD
Karlo Milavic (Internet uplata) 1.100,00 RSD
IGOR MILIKIĆ 500,00 RSD