big logo

259

Deca

161

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Aida Selimi

Spisak uplata - Aida Selimi
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 30.108,30 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 595,00 RSD
Stanje na računu 29.513,30 RSD
Donator Iznos
SMS 3030 SRB 2.600,00 RSD
Jasna S (Internet uplata) 3.000,00 RSD
MARKO ÐUROVIĆ 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 13.200,00 RSD
PETAR RODIC 1.500,00 RSD
Jasna Serbedzija (Internet uplata) 3.000,00 RSD
DŽENAN SMAILBEGOVIĆ 2.000,00 RSD
SLAÐANA RAKITA 2.000,00 RSD
MARKO JOVIC 400,00 RSD
Karlo Milavic (Internet uplata) 1.100,00 RSD
IGOR MILIKIĆ 500,00 RSD