big logo

337

Deca

176

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Nela Paunović

Spisak uplata - Nela Paunović
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 20.600,00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO
Stanje na računu 20.600,00 RSD
Povraćaj sredstava 595,00 RSD
Donator Iznos
SMS VIP 9/2020 400,00 RSD
SMS MTS 8/2020 200,00 RSD
SMS VIP 8/2020 200,00 RSD
SMS MTS 06/2020 200,00 RSD
VLADIMIR MIHAJLOVIC 1.000,00 RSD
MILANA VUČKOVIĆ 3.000,00 RSD
DUBRAVKA ZIVANOVIC 3.000,00 RSD
SMS MTS 01/2020 200,00 RSD
SMS TELENOR 02/2020 200,00 RSD
SMS MTS 12/2019 200,00 RSD
SMS MTS 11/2019 400,00 RSD
SMS MTS 10/2020 200,00 RSD
SMS VIP 11/2019 200,00 RSD
SMS MTS 8/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 08/2019 200,00 RSD
SMS MTS 06/2019 200,00 RSD
SMS MTS 05/2019 400,00 RSD
SMS MTS 04/2019 800,00 RSD
SMS MTS 03/2019 1.000,00 RSD
SMS VIP 05/2019 400,00 RSD
SMS VIP 04/2019 400,00 RSD
SMS TELENOR 04/2019 200,00 RSD
SMS VIP 03/2019 1.200,00 RSD
SMS TELENOR 03/2019 1.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 5.000,00 RSD