big logo

304

Deca

172

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Ivana Mišić

Spisak uplata - Ivana Mišić
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 9.874,00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 7.060,00 RSD
Stanje na računu 2.817,00 RSD
Povraćaj sredstava 595,00 RSD
Donator Iznos
SMS MTS 11/2019 400,00 RSD
SMS MTS 09/2019 200,00 RSD
SMS MTS 8/2019 400,00 RSD
SMS TELENOR 08/2019 200,00 RSD
SMS MTS 05/2019 200,00 RSD
SMS MTS 04/2019 600,00 RSD
SMS TELENOR 06/2019 400,00 RSD
SMS MTS 03/2019 3.000,00 RSD
Аљексеј Ковинскиј (Internet uplata) 1.000,00 RSD
SMS TELENOR 04/2019 600,00 RSD
SMS VIP 03/2019 1.000,00 RSD
SMS TELENOR 03/2019 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
IGOR MILIKIĆ 500,00 RSD