big logo

269

Deca

151

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Danijela Popović

Spisak uplata - Danijela Popović
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 128.976,00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 117.643,00 RSD
Stanje na računu 11.333,00 RSD
Povraćaj sredstava 1.818,46 RSD
Donator Iznos
SMS MTS 04/2019 7.600,00 RSD
SMS VIP 07/2019 1.200,00 RSD
SMS VIP 06/2019 21.600,00 RSD
SMS TELENOR 06/2019 32.400,00 RSD
SMS 455 CHF za 04/19 1.676,00 RSD
TOMISLAV HORVACKI ŽIVALOV 1.000,00 RSD
MARKO BURJA 4.000,00 RSD
SMS VIP 05/2019 4.600,00 RSD
SMS TELENOR 05/2019 9.400,00 RSD
IGOR MILOJEVIC BGD 35.100,00 RSD
SMS TELENOR 04/2019 5.600,00 RSD
SMS VIP 04/2019 3.000,00 RSD
ILIJA KOVAČEVIĆ 400,00 RSD
SANJA BALAN 1.000,00 RSD
DEJAN PETROVIĆ 400,00 RSD