big logo

265

Deca

151

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Bojan Kocić

Spisak uplata - Bojan Kocić
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 45.700,00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 0.00 RSD
Stanje na računu 115.700,00 RSD
Raspodela sa korisničkog računa 70.000,00 RSD
Donator Iznos
SMS VIP 05/2019 3.000,00 RSD
SMS TELENOR 05/2019 4.200,00 RSD
MARINA ADAMOVIĆ 4.000,00 RSD
MARINA ADAMOVIĆ 10.000,00 RSD
POJOPOJO SOFTWARE 2.000,00 RSD
Marina Adamović 4.000,00 RSD
Marina Adamović 5.000,00 RSD
Marina Adamović 6.000,00 RSD
Marina Adamović 4.000,00 RSD
MIRJANA STOJANOVIĆ 500,00 RSD
GORDANA STOŠIĆ 3.000,00 RSD