big logo

292

Deca

161

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Svetlana Gajić

Spisak uplata - Svetlana Gajić
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 213.572,20 RSD
50,00 EUR
63,39 USD
KORISNIK ISKORISTIO 220.150,00 RSD
Stanje na računu 173,24 RSD
50,00 EUR
Povraćaj sredstava 595,00 RSD
Donator Iznos
SMS 455 CHF za 09/19 3.470,00 RSD
MARKO MILOVANOVIĆ 200,00 RSD
ALISA RISTIC 900,00 RSD
TRANSAKS D.O.O. PLATNA INSTITUCIJA 2.000,00 RSD
MARKO GOSTOVIĆ 5.000,00 RSD
nenad kostic (Internet uplata) 4.000,00 RSD
SMS VIP 11/2019 800,00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 36.200,00 RSD
SMS MTS 09/2019 12.600,00 RSD
SMS VIP 10/2019 32.200,00 RSD
SMS MTS 8/2019 21.000,00 RSD
SMS TELENOR 09/2019 10.600,00 RSD
DANIJEL MILOVANOVIĆ 5,00 RSD
DANIJEL MILOVANOVIĆ 5,00 RSD
SMS VIP 09/2019 9.600,00 RSD
MARINKO TODIC 50,00 EUR
Marko Cvjeticanin (Internet uplata) 2.200,00 RSD
Gordana Komazec (Internet uplata) 4.000,00 RSD
SMS TELENOR 08/2019 8.800,00 RSD
MARIJA NOVAKOVIC 63,39 USD
Branka (Internet uplata) 3.000,00 RSD
TOMISLAV BJELICA 2.000,00 RSD
TRANS-FER LOGISTIKA DOO 3.000,00 RSD
RADOMIR RADOVANOVIC 2.000,00 RSD
KOLOR SISTEM PETROVIC DOOTASE 30.000,00 RSD
MIROSLAV STOJANOVIĆ 1.500,00 RSD
NIKOLA SEVIC 1.000,00 RSD
ALISA RISTIC 1.000,00 RSD
ALISA RISTIC 800,00 RSD
SMS VIP 08/2019 9.600,00 RSD
DANKA NIKOLIĆ 1.700,00 RSD
ANIKA JOVANOVIC 1.000,00 RSD
LAZOR MASA 900,00 RSD
JELENA RAJIĆ 1.300,00 RSD
Zarko (Internet uplata) 1.500,00 RSD