big logo

259

Deca

158

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Neda Prvulj

Spisak uplata - Neda Prvulj
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 87.773,00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 216.007,61 RSD
Stanje na računu 238.172,35 RSD
Raspodela sa opšteg računa 369.615,61 RSD
Donator Iznos
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
IGOR MILIKIĆ 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
MARKO SAMARDŽIĆ 3.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
ALEKSANDRA ĆOSIĆ 5.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
JELENA RISTIC 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 700,00 RSD
SMS 3030 SRB 300,00 RSD
SMS 3030 SRB 700,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 700,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.900,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
Advokat Bogovac Predrag 22.500,00 RSD
SMS 3030 SRB 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 100,00 RSD
SMS 3030 SRB 100,00 RSD
SMS 3030 SRB 454,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - oktobar 2015 800,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - novembar 2015 1.700,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - septembar 2015 3.500,00 RSD
Humanitarna fondacija Novi Beograd 1.080,00 RSD
Vladimir Bukvić 100,00 RSD
Ognjen Kuzmanović 250,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - avgust 2015 1.520,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - jul 2015 7.980,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - jun 2015 7.315,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - maj 2015 3.705,00 RSD
O š 21 Oktobar - Kragujevac 10.200,00 RSD
Jelena Kitanovic (Internet uplata) 500,00 RSD