big logo

512

Deca

255

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Fondacija ne organizuje prikupljanje donacija putem humanitarnih kutija niti na bilo koji drugi način u gotovom novcu!

Nikola Timotić

Spisak uplata - Nikola Timotić
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 667.874,00 RSD
100,00 EUR
KORISNIK ISKORISTIO 335.209,88 RSD
Stanje na računu 332.664,12 RSD
100,00 EUR
Donator Iznos
SMS MTS 11/2021 1.800,00 RSD
SMS A1 12/2021 200,00 RSD
SMS TELENOR 11/2021 400,00 RSD
SMS TELENOR 10/2021 1.600,00 RSD
SMS MTS 10/2021 1.400,00 RSD
SMS A1 11/2021 400,00 RSD
NATAŠA MILANOV 1.000,00 RSD
VESNA VASIĆ 57.080,00 RSD
SMS MTS 09/2021 1.000,00 RSD
SMS A1 10/2021 1.000,00 RSD
ALEKSANDRA MILIVOJEVI 800,00 RSD
MARGARETA PUTIĆ 1.000,00 RSD
SMS CHF za 07/21 1.824,00 RSD
MARKO ANDREJEVIC 1.000,00 RSD
SMS TELENOR 09/2021 600,00 RSD
SMS MTS 08/2021 200,00 RSD
SMS A1 09/2021 400,00 RSD
SMS TELENOR 07/2021 1.200,00 RSD
SMS TELENOR 08/2021 400,00 RSD
MILOŠEVIĆ MILICA 2.010,00 RSD
TIMOTIĆ DRAGUTIN 1.350,00 RSD
SMS MTS 07/2021 5.400,00 RSD
SMS A1 08/2021 800,00 RSD
SIMIĆ SANJAMIS 2.000,00 RSD
TIMOTIĆ DRAGUTINTULARI14214 12.300,00 RSD
SMS MTS 06/2021 6.800,00 RSD
TIMOTIĆ DRAGUTINTULARI14214 6.100,00 RSD
SMS TELENOR 06/2021 3.800,00 RSD
SMS A1 07/2021 1.400,00 RSD
DANIJELA KRKOBABIĆ 250,00 RSD
SMS MTS 05/2021 9.600,00 RSD
SMS A1 06/2021 3.800,00 RSD
SMS TELENOR 05/2021 2.200,00 RSD
MIROSLAV TIŠMA 500,00 RSD
SMS MTS 04/2021 3.000,00 RSD
MIROSLAV TIŠMA 500,00 RSD
SMS A1 05/2021 2.400,00 RSD
ADAMOVIĆ DRAGUTIN 4.940,00 RSD
TIMOTIĆ DRAGUTIN 1.170,00 RSD
TIMOTIĆ MIHAILO 2.000,00 RSD
TIMOTIĆ DRAGUTIN 6.350,00 RSD
TIMOTIĆ DRAGUTIN 4.170,00 RSD
ALEKSANDRA BASTA 5.000,00 RSD
SMS CHF za 02/21 1.754,00 RSD
SMS TELENOR 04/2021 2.600,00 RSD
ARMA FERT 10.000,00 RSD
ARMA FERT 50.000,00 RSD
MILICA MILOŠEVIĆ 5.500,00 RSD
SMS MTS 03/2021 2.400,00 RSD
JADRANKA MARIČIĆBANJANI14214 1.600,00 RSD
ÐUKIĆ MILANTULARI14214 2.000,00 RSD
ARSENIĆ SLAVIŠAVRELO14214 1.150,00 RSD
DRAGANA GUJIC 5.000,00 RSD
1/IGOR ANTONIJEVIC 100,00 EUR
DRAGANA MOVRIN 1.000,00 RSD
SMS A1 4/2021 1.200,00 RSD
MIROSAVLJEVIĆ STOJATULARI14214 1.000,00 RSD
TIMOTIĆ ZORANTULARI14214 1.000,00 RSD
TIMOTIĆ DRAGUTINTULARI14214 2.400,00 RSD
JELIĆ DRAGANUB14210 1.050,00 RSD
TIMOTIĆ DRAGUTINTULARI14214 8.300,00 RSD
TIMOTIĆ DRAGUTINTULARI14214 26.330,00 RSD
SMS TELENOR 03/2020 2.600,00 RSD
MIODRAG STANČIĆ,PETRA 1.000,00 RSD
Anon. (PayPal) 1.039,00 RSD
AVRAMOVIĆ ŽARKO 2.000,00 RSD
MANDIĆ LJUBA 2.000,00 RSD
TIMOTIĆ DRAGUTIN 1.000,00 RSD
SMS VIP 03/2021 2.000,00 RSD
DRAGANA MOVRIN 1.000,00 RSD
MILICA RAFAILOVIĆ 2.030,00 RSD
MILENA BRATILJEVIĆ 4.000,00 RSD
TIMOTIĆ DRAGUTIN 1.100,00 RSD
ARSENIĆ SLAVIŠA 2.800,00 RSD
TIMOTIĆ DRAGUTIN 1.000,00 RSD
TIMOTIĆ DRAGUTIN 2.000,00 RSD
CRVENI KRST 1.500,00 RSD
SMS MTS 02/2021 30.800,00 RSD
DRAGUTIN TIMOTIĆ 1.000,00 RSD
MIROSAVLJEVIĆ MIROSLAV 1.000,00 RSD
ADAMOVIĆ MIROSLAV 1.550,00 RSD
VLADIMIR GREKSA 1.000,00 RSD
ANÐELINA JOVIČIĆ 4.500,00 RSD
MAJSTOROVIĆ IVAN 2.000,00 RSD
TIMOTIĆ KRISTIVOJE 2.000,00 RSD
HADŽIĆ BRANKO 4.000,00 RSD
TIMOTIĆ DRAGUTIN 2.250,00 RSD
KOVAČEVIĆ ALEKSANDAR 11.700,00 RSD
AVRAMOVIĆ BUDIMIR 4.000,00 RSD
SMS TELENOR 02/2021 17.000,00 RSD
TIMOTIĆ DRAGUTIN 5.670,00 RSD
PAVLOVIC SLOBODAN 3.000,00 RSD
SMS GLOBALTEL 2/2020 200,00 RSD
VESNA VESNIC 500,00 RSD
DUŠAN NEDELJKOVIĆ 10.000,00 RSD
HADŽIĆ ŽIVOTA 1.000,00 RSD
BRISIĆ ŽIVOLJUB 1.000,00 RSD
MIROSAVLJEVIĆ MICA 1.000,00 RSD
SMS VIP 02/2021 16.200,00 RSD
TIMOTIA DRAGUTINTULARI14214 52.500,00 RSD
RADOVANOVIA SRBOLJUBTULARI14214 1.000,00 RSD
TIMOTIA DRAGUTINTULARI14214 12.440,00 RSD
MIROSAVLJEVIA KOSANA 2.000,00 RSD
MIŠKO STAJEIA 5.000,00 RSD
?URIA VOAE 1.000,00 RSD
MICA MILOŠEVIA 2.000,00 RSD
RISTIA ŽIKA 2.000,00 RSD
GRA?ANI TULARA 7.000,00 RSD
ZUJALOVIA VERICA 1.000,00 RSD
LAZAREVIA ZORAN 2.000,00 RSD
Аљексеј Ковинскиј (Internet uplata) 1.000,00 RSD
PODRINJE KOMERC 60.000,00 RSD
MARIJA ISAILOVIĆ 10.000,00 RSD
CBOJAN LUKIC 1.000,00 RSD
MARKO MILOVANOVIĆ 200,00 RSD
TATJANA PANTOVIC 18.300,00 RSD
BOJANA ČAVIĆ 1.000,00 RSD
GABRIEL IONEL 40.000,00 RSD
SLAVISA KOJIC 2.000,00 RSD
ACA I 1.000,00 RSD
BILJANA GLAVINIC 2.000,00 RSD
JELENA JOVANOVIC 200,00 RSD
ZORAN (SLAVKO) 5.000,00 RSD
MARKO MILOVANOVIĆ 240,00 RSD
IVANA STANIĆ 450,00 RSD
PUJO TODOROVIC 1.500,00 RSD
SUZANA ĆIRIĆ 300,00 RSD
MILA VUJIČIĆ 1.000,00 RSD
DAJANA GELER 400,00 RSD
KATARINA JELIC 500,00 RSD