big logo

545

Deca

283

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Fondacija ne organizuje prikupljanje donacija putem humanitarnih kutija niti na bilo koji drugi način u gotovom novcu!

Sve uplate

13.01.2015.
Ukupno uplaćeno na dan: 13.01.2015. 97.095,00 RSD
Mira Jovanović 11500.00 RSD
Gordana Rista Protić 10000.00 RSD
Stefan Manić 1000.00 RSD
Nikola Mihajlo 20000.00 RSD
Stefan Manić 1000.00 RSD
Zvonko Varga 5000.00 RSD
Slađana Dinčić 12000.00 RSD
Stefan Manić 1000.00 RSD
Zvonko Varga 2000.00 RSD
Stefan Manić 1000.00 RSD
Nataša Rusmir 1000.00 RSD
Tomislav Ranđić 1000.00 RSD
Mladen Milošević 3000.00 RSD
Hepi stars d.o.o. - Dimitrovgrad 10000.00 RSD
Mario Pokornić 1600.00 RSD
Anonimni donator 1500.00 RSD
Aleksandar Đurišić 2500.00 RSD
Ana Panova Vasić 11995.00 RSD