big logo

545

Deca

283

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Fondacija ne organizuje prikupljanje donacija putem humanitarnih kutija niti na bilo koji drugi način u gotovom novcu!

Sve uplate

14.11.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 14.11.2014. 79.747,00 RSD
Union univerzitet 3026.00 RSD
Servisni centar Opštine Novi Beograd 7454.00 RSD
Findomestic banka 7107.00 RSD
Uroš Vasiljević 1930.00 RSD
Bogoljub Tošić 500.00 RSD
Milica Glavinić 3000.00 RSD
Dušan Stanojević 5000.00 RSD
Bogoljub Tošić 500.00 RSD
Milica Glavinić 3000.00 RSD
Uroš Vasiljević 1930.00 RSD
Darko Todorović 5000.00 RSD
Privredno društvo za proizvodnju hleba, Aranđelovac 30000.00 RSD
Marina Cvetković 5000.00 RSD
Irina Bešu Žižak 1000.00 RSD
Milan Jovičić 3000.00 RSD
Đurđica Ivković (Internet uplata) 2300.00 RSD