Jasmina Krušedolac
Jasmina Krušedolac

Za Jasminu!

Description

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić

prikuplja novčana sredstva za Jasminu Krušedolac (1976)

Jasminini zdravstveni problemi počeli su oktobra 2022. godine pojavom bolova u LS kičmi, a intenzitet bola se vremenom sve više povećavao i širio i na donje ekstremitete. Dijagnostički nalaz MR LS kičme pokazao je prolaps diska na pršljenovima L4/L5 nakon čega je urađena operacija endoskopske mikrodiscektomije sa radiofrekventnom anuloplastikom, ali nije bilo  poboljšanja bolnog stanja. Ustanovljene su dijagnoze: G96.191 Perineuralne ciste (Perineural cyst); G55.1 Pritisak na korenove i spletove živaca kod međupršljenskog diska (Compressio radicum et plexuum nervorum ad discum intervertebralem); M51.1 Ispadanje [prolaps] slabinskog i drugih međupršljenskih diskusa sa oboljenjem korena živca [radikulopatijom] (Prolapsus disci intervertebralis lumbalis et disci interverterbralis aliorum cum radiculopathia).

Nakon operacije, a po preporuci neurohirurga, neurologa i fizijatra pokušala je sa fizikalnim terapijama, vežbama i lekovima, probala sve terapije bola, sve to u više različitih ustanova ali stanje se sve više pogoršavalo i bolovi su bili sve jači. Nakon osam meseci bezuspešnog lečenja, odlučila se da pomoć potraži u klinikama u inostranstvu gde su joj nakon pregledanja medicinske dokumentacije predložili lečenje hirurškim putem.

Jasmina je odlučila da lečenje nastavi u inostranstvu kako bi  nastavila da živi normalnim životom bez bola kao i pre.

Sredstva su potrebna za operaciju u inostranstvu, specijalističke i dijagnostičke preglede, laboratorijske analize, za lekove i suplemente kao i za putne troškove.

Za Jasminu! Budimo humani!

Pomozimo Jasmini!

Latest payments

ANON.
28.09.2023
Unprocessed PayPal payment
For Beneficiary1548
20,00 EUR
ANON.
23.09.2023
Unprocessed PayPal payment
For Beneficiary1548
10,00 EUR
ANON.
17.09.2023
Unprocessed PayPal payment
For Beneficiary1548
5,00 EUR
ANON.
12.09.2023
Unprocessed PayPal payment
For Beneficiary1548
10,00 EUR
Aleksandar Jovanovski
07.09.2023
Unprocessed PayPal payment
For Beneficiary1548
100,00 EUR
ANON.
04.09.2023
Unprocessed PayPal payment
For Beneficiary1548
200,00 EUR
Божидар Радуловић.
02.09.2023
Unprocessed PayPal payment
For Beneficiary1548
20,00 EUR
ANON.
01.09.2023
Unprocessed PayPal payment
For Beneficiary1548
5,00 EUR
Bernadeta Vuksan
30.08.2023
Unprocessed PayPal payment
For Beneficiary1548
10,00 EUR
ANON.
30.08.2023
Unprocessed PayPal payment
For Beneficiary1548
5,00 EUR
Gordana Djinovic
29.09.2023
Unprocessed internet payment
For Beneficiary1548
3.000,00 RSD
ANA
29.09.2023
For Beneficiary1548
5.000,00 RSD
FONDACIJA VEGA
29.09.2023
For Beneficiary1548
25.140,00 RSD
MIRJANA STEPANOVIC
28.09.2023
For Beneficiary1548
200,00 RSD
ANDRIANA MARIĆ
27.09.2023
For Beneficiary1548
700,00 RSD
ATILA GANDIS
27.09.2023
For Beneficiary1548
10.000,00 RSD
SMS YETTEL 08/2023
27.09.2023
For Beneficiary1548
227.600,00 RSD
NEBOJŠA PROTIĆ
26.09.2023
For Beneficiary1548
1.000,00 RSD
EXTRA -
26.09.2023
For Beneficiary1548
117.500,00 RSD
ANON.
25.09.2023
Internet payment
For Beneficiary1548
4.885,00 RSD
MILAN VLADISAVLJEVIĆ
25.09.2023
For Beneficiary1548
3.600,00 RSD

Share

By inserting an Embed Code
on your Website:

COPY CODE

COPIED