Vukašin Ametović
Vukašin Ametović

Za Vukašina!

Description

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN – Aleksandar Šapić

prikuplja novčana sredstva za Vukašina Ametovića (2013).

Vukašinu je dijagnostifikovan dečiji autizam. Do druge godine života je izgovarao najjednostavnije reči - mama, baba, tata, ali tada prestaje da govori, prestaje da komunicira sa okolinom koja za njega postaje nepoznanica i potpuno se izoluje.

U Vukašinovom lečenju do sada, na žalost, nema napretka. U poslednje tri godine je i pogoršano, izrazitije nego što je bilo do sada, a sa njegovim razvojem još je složenije jer raste opasnost od samopovređivanja pošto nema svest o okolini.

Nakon dugogodišnjih pregleda u skoro svim ustanovama u Srbiji, državnim i privatnim, kao i konsultacija sa stručnim timom koji je već obavljao ovakve specijalističke hiruške zahvate i imao zapaženih uspeha o čemu je upoznata javnost, porodica odlučuje da pokuša da pronađe spas u terapiji matičnim ćelijama.

Matične ćelije se vade iz koštane srži, izoluju i koncentrišu, a potom stimulišu. Tako pripremljeni supstrakt se daje u cerebrospinalni likvor. Na taj način aktivirane matične ćelije dospeju direktno u mozak i tamo vrše aktivaciju uspavanih ćelija. Na ovaj način se uspostavlja bolji kontakt između nervnih struktura u mozgu i omogućava se bolje prenošenje impulsa.

Takođe, nakon tretmana matičnim ćelijama, dalje lečenje podrazumeva i svakodnevni rad sa logopedom i defektologom.

Da Vukašin progovori! Budimo humani!

Pomozimo Vukašinu!

Latest payments

SMS MTS 04/2022
15.06.2022
For Beneficiary624
200,00 RSD
SMS A1 05/2022
13.06.2022
For Beneficiary624
200,00 RSD
MARKO MILOJKOVIĆ
20.05.2022
For Beneficiary624
5.000,00 RSD
MARKO PETROVIC
14.04.2022
For Beneficiary624
5,00 EUR
SMS MTS 02/2022
14.04.2022
For Beneficiary624
7.800,00 RSD
SMS TELENOR 02/2022
30.03.2022
For Beneficiary624
2.800,00 RSD
SMS MTS 01/2022
17.03.2022
For Beneficiary624
200,00 RSD
SMS A1 02/2022
14.03.2022
For Beneficiary624
2.200,00 RSD
SMS MTS 12/2021
23.02.2022
For Beneficiary624
400,00 RSD
SMS A1 01/2022
17.02.2022
For Beneficiary624
200,00 RSD

Share

By inserting an Embed Code
on your Website:

COPY CODE

COPIED