E-doniraj
platnom karticom

Nije pronađen nijedan korisnik
Ilija Đorgievski Vemić

Donacija za

Ilija Đorgievski Vemić
1145 na 3030

Donator

Morate popuniti ovo polje kako bi nastavili dalje

Morate popuniti ovo polje kako bi nastavili dalje

RSD

Morate popuniti ovo polje kako bi nastavili dalje

Morate da označite ovo polje kako bi nastavili dalje

Iznos donacije će biti umanjen za iznos troškova e-commerce usluge, koji iznose od 1,4% do 2,6% u zavisnosti od vrste kartice!