Kako da postanem korisnik?

Kako da postanem korisnik?

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić ima za cilj da pomogne deci i odraslima u  Republici Srbiji kojima je potrebna pomoć u prikupljanju donacija za lečenje.

Korisnik Fondacije postaje se veoma jednostavno.

Potrebno je da se popuni zahtev i putem mejla pošalje potrebna dokumentacija:

  1. Popunjen zahtev za zasnivanje korisničkog odnosa;
  2. Spisak troškova lečenja za koje se podnosi zahtev za pokretanje humanitarne akcije (U pravilniku fondacije pod stavkom VI navedeno je za šta se sredstva mogu utrošiti);
  3. Očitana lična karta podnosioca zahteva;
  4. Izvod iz MKR za maloletna lica;
  5. Medicinska dokumentacija sa iskazanom dijagnozom bolesti, izdata od državne zdravstvene ustanove.
  6. Fotografija lica za koje se podnosi zahtev za pokretanje humanitarne akcije, u digitalnom formatu;
  7. Formular za pristanak obrade podataka o ličnosti i objavu fotografije;
  8. Ovlašćenje overeno kod javnog beležnika za lica koja potpisuju Ugovor sa Fondcijom u ime lica za koje se zahteva pokretanje akcije preko Fondacije.
  9. Rešenje o starateljstvu ukoliko se zahtev podnosi za dete čiji roditelji su razvedeni;
  10. Za vanbračnu decu overena saglasnost drugog roditelja.

 

Nakon provere da li budući korisnik ispunjava uslove potpisuje se ugovor, a nakon izvršenog postupka aktivacije SMS podbroja akcija se oglašava na sajtu Fondacije i od tog trenutka počinje sakupljanje sredstava.

U nastavku pogledajte Pravilnik o pružanju usluga korisnicima Fondacije i šta je od dokumentacije potrebno za svaku kategoriju korisnika.

 

PRAVILNIK

Deca

    Zahtev

    Tabela troškova

Odrasli

    Zahtev

    Tabela troškova