Mihajlo Bajagić
Mihajlo Bajagić

Za Mihajla!

Opis

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić

prikuplja novčana sredstva za Mihajla Bajagića (2012).

Mihajlo je dečak sa intelektualnim poteškoćama značajnog stepena i poremećajem ponašanja. Perinatalnih komplikacija kod Mihajla nije bilo, a nakon druge godine roditelji su primetili da je averbalan, da ne razume naloge, nema pokazni gest niti kontakt očima. Fizikalnim pregledom konstatovana je blaga facijalna dismorfija, genetički je ispitivan i kod njega, kao i kod njegove majke, konstatovana je pericentrična inverzija hromozoma 18.

Vodi se pod dijagnozom pervazivnog poremećaja sa UMNR  (F84- Disordines evolutionis pervasive) koju karakterišu kvalitativna oštećenja recipročnih socijalnih interakcija i oblika komunikacije i oskudni, stereotipni, repetitivni repertoari interesovanja i aktivnosti, a 2022. godine dijagnostikovana je i Epilepsija.

Pohađao je defektološke i logopedske tretmane poslednjih 7 godina ali još uvek nije progovorio. Kognitivni i govorno-jezički razvoj kod Mihajla su znatno ispod očekivanog za uzrast, psihomotorni razvoj je usporen, prisutne su poteškoće na planu ponašanja i socioemocionalnog razvoja.

Predložen je nastavak genetičkog ispitivanja koje je potrebno što pre obaviti kako bi se odredio dalji tok lečenja.

Sredstva su potrebna za nastavak genetskih ispitivanja kao i za logopedske tretmane.

Za Mihajlovu prvu reč! Budimo humani!

Pomozimo Mihajlu!

Poslednje uplate

SMS MTS 04/2024
18.06.2024
Za korisnika1562
800,00 RSD
MIHAILO MATIĆ
14.06.2024
Za korisnika1562
5.000,00 RSD
MIHAILO MATIĆ
13.06.2024
Za korisnika1562
1.000,00 RSD
MIHAILO MATIĆ
13.06.2024
Za korisnika1562
1.000,00 RSD
MIHAILO MATIĆ
12.06.2024
Za korisnika1562
1.000,00 RSD
MIHAILO MATIĆ
12.06.2024
Za korisnika1562
1.000,00 RSD
SMS A1 05/2024
11.06.2024
Za korisnika1562
1.200,00 RSD
MIHAILO MATIĆ
10.06.2024
Za korisnika1562
1.000,00 RSD
MIHAILO MATIĆ
06.06.2024
Za korisnika1562
1.000,00 RSD
MIHAILO MATIĆ
05.06.2024
Za korisnika1562
1.000,00 RSD

Podeli

Ubacivanjem Embed Code-a
na vašem Websajtu:

COPY CODE

COPIED