Pavle Damnjanović
Pavle Damnjanović

Za Pavla!

Opis

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić

prikuplja novčana sredstva za Pavla Damnjanovića (2013).

Pavle je drugo dete iz rizične trudnoće završene u 37 GN praćene u bolničkim uslovima usled HTA, dijabetesa kao i tegoba majke sa štitnom žlezdom. Po rođenju je imao mlitavu levu stranu tela koju je manje pomerao, zbog čega je išao na fizikalne terapije. Simptomi bolesti su se ispoljili u maju 2021. godine kada je Pavle počeo da ima krize svesti koje su se ponavljale, kao i promene u ponašanju.  MR je pokazao hronične kortiko- subkortikalne malatične lezije, praćene leukoencefalopatijom. Na Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu ustanovljene su dijagnoze: jednostrana paraliza (G81.9 Hemiplegia, non specificata) , Simptomatska žarišna epilepsija i epilepsijski sindromi sa kompleksnim parcijalnim napadom (G40.2 Epilepsia idiopathica (focalis) (partialis) et syndromata epileptica cum impetu complexo partiali), Hiperkinetički poremećaj ponašanja (F90.1 Disordo morum hyperkineticus), Poremećaji protivljenja i prkosa (F91.3 Disordo oppositus et provocatus), Umerena duševna zaostalost (F71 Retardatio mentalis moderata).

U februaru 2023. godine urađena je psihološka procena, na kojoj je ustanovljen kognitivni pad sa IQ 40.  U martu 2023. godine je ustanovljena dijagnoza retkog sindroma Moya Moya (I67.5 Morbus Moyamoya). Istog meseca u uslovima OETA urađena je cerebralna DSA čiji se postproceduralni tok komplikuje produženim buđenjem. Prvog operativnog dana je ekstubiran nakon čega je budan i komunikativan.

Operativno je lečen na klinici u inostranstvu u julu 2023. godine i tom prilikom su urađene duralne arterio arterijske anastomose obostrano a započeta je i supstitucija nakon kome se pojavila anksioznost i epizoda halucinacija.

Operaciju je finansiralo Ministarstvo zdravlja Srbije, poseban fond za retke bolesti, ali su roditelji uz pomoć porodice i prijatelja finansirali sve ostale troškove. Pavlu je stanje trenutno stabilizovano. Na kontrolama za 6 i 12 meseci će se videti da li je operacija uspela.

Sredstva su potrebna za konstantne fizikalne tretmane, logopedske i defektološke tretmane, lekove, suplemente, medicinska pomagala, laboratorijske analize, specijalističke preglede,motoričke vežbe i terapijsko plivanje.

Terapije iziskuju mnogo novca, koji roditelji nisu u mogućnosti sami da obezbede.

Pomozimo Pavlu da se osamostali, da proživi što srećnije detinjstvo i kvalitetniji život!

Za Pavlovu bolju budućnost! Budimo humani!

Pomozimo Pavlu!

Poslednje uplate

Natasha Mandic
21.11.2023
Neproknjižena PayPal uplata
Za korisnika1573
5,00 EUR
ANON.
14.11.2023
Neproknjižena PayPal uplata
Za korisnika1573
20,00 EUR
ANON.
06.11.2023
Neproknjižena PayPal uplata
Za korisnika1573
20,00 EUR
Dijana Kenjic
04.11.2023
Neproknjižena PayPal uplata
Za korisnika1573
5,00 EUR
ANON.
04.11.2023
Neproknjižena PayPal uplata
Za korisnika1573
3,00 EUR
ANON.
04.11.2023
Neproknjižena PayPal uplata
Za korisnika1573
10,00 EUR
Dali
03.11.2023
Neproknjižena PayPal uplata
Za korisnika1573
3,00 EUR
Ena V.
26.10.2023
Neproknjižena PayPal uplata
Za korisnika1573
10,00 EUR
ANON.
26.10.2023
Neproknjižena PayPal uplata
Za korisnika1573
5,00 EUR
ANON.
26.10.2023
Neproknjižena PayPal uplata
Za korisnika1573
10,00 EUR
SMS GLOBALTEL 10/2023
22.11.2023
Za korisnika1573
400,00 RSD
IVAN DJORIC
22.11.2023
Za korisnika1573
200,00 RSD
ILIJA JOSIĆ
20.11.2023
Za korisnika1573
1.000,00 RSD
SMS A1 10/2023
16.11.2023
Za korisnika1573
17.400,00 RSD
VLADO KOVACEVIC
16.11.2023
Za korisnika1573
300,00 RSD
DUNJA KOŠANIN
15.11.2023
Za korisnika1573
800,00 RSD
ANON.
14.11.2023
Internet uplata
Za korisnika1573
584,40 RSD
JELENA PETROVIC
14.11.2023
Za korisnika1573
1.000,00 RSD
MARIJA GAJIĆ
13.11.2023
Za korisnika1573
500,00 RSD
MARIJA ÐELIĆ
13.11.2023
Za korisnika1573
3.000,00 RSD

Podeli

Ubacivanjem Embed Code-a
na vašem Websajtu:

COPY CODE

COPIED