Pavle Damnjanović
Pavle Damnjanović

Za Pavla!

Opis

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić

prikuplja novčana sredstva za Pavla Damnjanovića (2013).

Pavle je drugo dete iz rizične trudnoće završene u 37 GN praćene u bolničkim uslovima usled HTA, dijabetesa kao i tegoba majke sa štitnom žlezdom. Po rođenju je imao mlitavu levu stranu tela koju je manje pomerao, zbog čega je išao na fizikalne terapije. Simptomi bolesti su se ispoljili u maju 2021. godine kada je Pavle počeo da ima krize svesti koje su se ponavljale, kao i promene u ponašanju.  MR je pokazao hronične kortiko- subkortikalne malatične lezije, praćene leukoencefalopatijom. Na Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu ustanovljene su dijagnoze: jednostrana paraliza (G81.9 Hemiplegia, non specificata) , Simptomatska žarišna epilepsija i epilepsijski sindromi sa kompleksnim parcijalnim napadom (G40.2 Epilepsia idiopathica (focalis) (partialis) et syndromata epileptica cum impetu complexo partiali), Hiperkinetički poremećaj ponašanja (F90.1 Disordo morum hyperkineticus), Poremećaji protivljenja i prkosa (F91.3 Disordo oppositus et provocatus), Umerena duševna zaostalost (F71 Retardatio mentalis moderata).

U februaru 2023. godine urađena je psihološka procena, na kojoj je ustanovljen kognitivni pad sa IQ 40.  U martu 2023. godine je ustanovljena dijagnoza retkog sindroma Moya Moya (I67.5 Morbus Moyamoya). Istog meseca u uslovima OETA urađena je cerebralna DSA čiji se postproceduralni tok komplikuje produženim buđenjem. Prvog operativnog dana je ekstubiran nakon čega je budan i komunikativan.

Operativno je lečen na klinici u inostranstvu u julu 2023. godine i tom prilikom su urađene duralne arterio arterijske anastomose obostrano a započeta je i supstitucija nakon kome se pojavila anksioznost i epizoda halucinacija.

Operaciju je finansiralo Ministarstvo zdravlja Srbije, poseban fond za retke bolesti, ali su roditelji uz pomoć porodice i prijatelja finansirali sve ostale troškove. Pavlu je stanje trenutno stabilizovano. Na kontrolama za 6 i 12 meseci će se videti da li je operacija uspela.

Sredstva su potrebna za konstantne fizikalne tretmane, logopedske i defektološke tretmane, lekove, suplemente, medicinska pomagala, laboratorijske analize, specijalističke preglede,motoričke vežbe i terapijsko plivanje.

Terapije iziskuju mnogo novca, koji roditelji nisu u mogućnosti sami da obezbede.

Pomozimo Pavlu da se osamostali, da proživi što srećnije detinjstvo i kvalitetniji život!

Za Pavlovu bolju budućnost! Budimo humani!

Pomozimo Pavlu!

Poslednje uplate

SMS A1 05/2024
11.06.2024
Za korisnika1573
800,00 RSD
MILENA VUCICEVIC
10.06.2024
Za korisnika1573
4.000,00 RSD
SMS YETTEL 04/2024
27.05.2024
Za korisnika1573
400,00 RSD
SMS MTS 03/2024
23.05.2024
Za korisnika1573
3.800,00 RSD
Дејан Р.
20.05.2024
Internet uplata
Za korisnika1573
2.931,00 RSD
SMS A1 04/2024
14.05.2024
Za korisnika1573
1.200,00 RSD
CRKVA SV.
08.05.2024
Za korisnika1573
7.400,00 RSD
SMS YETTEL 03/2024
25.04.2024
Za korisnika1573
1.800,00 RSD
SMS MTS 02/2024
19.04.2024
Za korisnika1573
3.400,00 RSD
NAROD UMKE
18.04.2024
Za korisnika1573
5.420,00 RSD

Podeli

Ubacivanjem Embed Code-a
na vašem Websajtu:

COPY CODE

COPIED