Donirajte pomoću
Paypal-a

Nije pronađen nijedan korisnik
Viktor Petrović

Donacija za

Viktor Petrović
599 na 3030

Donator

Morate popuniti ovo polje kako bi nastavili dalje

Morate popuniti ovo polje kako bi nastavili dalje

EUR

Morate popuniti ovo polje kako bi nastavili dalje

Morate da označite ovo polje kako bi nastavili dalje

Iznos donacije u EUR-ima koji popunite u aplikaciji učitava se automatski na sajtu Fondacije u spisku uplata za Korisnika. Raspoloživi iznos za Korisnika u dinarskoj protivvrednosti od svake pojedinačne uplate umanjen je za proviziju u iznosu od 3,4-4,4% + 0,35 EUR-a koju Paypal naplaćuje od svake pojedinačne uplate i za proviziju u iznosu od 10 EUR-a koju PayPal naplaćuje od ukupnog iznosa transakcije koja se isplaćuje. PayPal određuje maksimalni iznos transakcije koja se isplaćuje. Korisniku je na raspolaganju dinarska protivvrednost, a dinamika isplate zavisi od ukupno uplaćenih iznosa putem Paypal naloga Fondacije.

Donacije izvršene putem PayPal-a prenose se na račune Korisnika dva puta nedeljno! U slučaju prekoračenja mesečnog limita određenog od strane PayPal-a  prenos donacija na bankarski račun Fondacije neće biti moguć do početka narednog kalendarskog meseca.