big logo

416

Deca

208

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Fondacija ne organizuje prikupljanje donacija putem humanitarnih kutija niti na bilo koji drugi način u gotovom novcu!

Sve uplate

25.06.2021.
Ukupno uplaćeno na dan: 25.06.2021. 29.080,00 RSD
Anon. (PayPal) 5413.00 RSD
Anon. (PayPal) 2141.00 RSD
Anon. (PayPal) 10752.00 RSD
Anon. (PayPal) 2141.00 RSD
Anon. (PayPal) 2141.00 RSD
Anon. (PayPal) 5441.00 RSD
Anon. (PayPal) 1051.00 RSD
Moj zivot moja istina (neproknjižena Internet uplata) 800,00 RSD
Danka Erak (neproknjižena Internet uplata) 2.000,00 RSD
MILAN Radovanović (neproknjižena Internet uplata) 100,00 RSD
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 2,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
Породица Мучибабић (neproknjižena PayPal uplata) 100,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 10,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 25,00 EUR
Dusan Gajic (neproknjižena PayPal uplata) 30,00 EUR
Ljubav (neproknjižena PayPal uplata) 10,00 EUR
Veljko Bjelica (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
Vukana Jerkovic (neproknjižena PayPal uplata) 30,00 EUR