big logo

511

Deca

256

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Fondacija ne organizuje prikupljanje donacija putem humanitarnih kutija niti na bilo koji drugi način u gotovom novcu!

Sve uplate

17.09.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 17.09.2014. 13.100,00 RSD
Aleksandra Basta 3000.00 RSD
Damir Tadić 2000.00 RSD
Igor Erić 1000.00 RSD
Goran Golubović 100.00 RSD
Karate klub Tora 5000.00 RSD
Vladimir Blažić 2000.00 RSD