big logo

495

Деца

ЧЕКАЈУ НА ТВОЈУ ПОМОЋ!

О нама

Фондација не организује прикупљање донација путем хуманитарних кутија нити на било који други начин у готовом новцу!

Све уплате

08.12.2021.
Укупно уплаћено на дан: 08.12.2021. 18.366,00 RSD
Anon. (PayPal) 10834.00 RSD
Anon. (PayPal) 5397.00 RSD
Anon. (PayPal) 2135.00 RSD
Vesna Marinkovic- escajg (непрокњижена Интернет уплата) 200,00 RSD
Vesna Marinkovic- RS (непрокњижена Интернет уплата) 200,00 RSD
Milomir Mihailovic ESCAJG (непрокњижена Интернет уплата) 600,00 RSD
Milomir Mihailovic ESCAJG (непрокњижена Интернет уплата) 600,00 RSD
Jelena (непрокњижена Интернет уплата) 1.000,00 RSD
Anon. (непрокњижена Интернет уплата) 1.500,00 RSD
Nenad Ivanovic (непрокњижена Интернет уплата) 1.500,00 RSD
Nenad Ivanovic (непрокњижена Интернет уплата) 3.000,00 RSD
Simka Petrovic (непрокњижена Интернет уплата) 1.000,00 RSD
Anon. (непрокњижена Интернет уплата) 1.500,00 RSD
Mitar Marić (непрокњижена Интернет уплата) 478,00 RSD
Danica Kascelan (непрокњижена Интернет уплата) 1.200,00 RSD
ja (непрокњижена PayPal уплата) 10,00 EUR
(Anon.) (непрокњижена PayPal уплата) 100,00 EUR
(Anon.) (непрокњижена PayPal уплата) 30,00 EUR
(Anon.) (непрокњижена PayPal уплата) 30,00 EUR
Cimesa Katarina- tri torte (непрокњижена PayPal уплата) 2,00 EUR
(Anon.) (непрокњижена PayPal уплата) 170,00 EUR
Cimesa Katarina (непрокњижена PayPal уплата) 2,00 EUR
(Anon.) (непрокњижена PayPal уплата) 35,00 EUR
(Anon.) (непрокњижена PayPal уплата) 5,00 EUR