Uplate za korisnika

Pronađi svoju donaciju

Nije pronađen nijedan korisnik
Andrea Mudrić

Andrea Mudrić
226 na 3030

Prikljupljene donacije

15.810.396,90 RSD

+51.700,00 RSD

(Raspodela)

1.830,52 EUR

12,00 CHF

Korisnik iskoristio

5.837.472,77 RSD

100.750,00 USD

Stanje na računu

477.673,69 RSD

Poslednje uplate

GABRIELLA BEDE
01.12.2023
Za korisnika226
650,00 RSD
GABRIELLA BEDE
01.12.2023
Za korisnika226
650,00 RSD
BALINT JUHASZ
01.12.2023
Za korisnika226
200,00 RSD
STANCULOV SONJA
30.11.2023
Za korisnika226
2.000,00 RSD
EVA ZORAJE
29.11.2023
Za korisnika226
1.100,00 RSD
STANCULOV SONJA
29.11.2023
Za korisnika226
2.000,00 RSD
TILINKO DAVID
28.11.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
GYNGYI JANOŠ
28.11.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
YETTEL 10/2023
28.11.2023
Za korisnika226
187.400,00 RSD
KOVAC
27.11.2023
Za korisnika226
10.000,00 RSD
JUHAS MARIA
27.11.2023
Za korisnika226
700,00 RSD
MILANA MEDAREVIĆ
27.11.2023
Za korisnika226
3.200,00 RSD
BALINT ERIKA
23.11.2023
Za korisnika226
1.500,00 RSD
SMS GLOBALTEL 10/2023
22.11.2023
Za korisnika226
800,00 RSD
TABOROŠI ILONA
20.11.2023
Za korisnika226
1.200,00 RSD
SMS A1 10/2023
16.11.2023
Za korisnika226
100.400,00 RSD
PRINTEX DOO
13.11.2023
Za korisnika226
10.000,00 RSD
NORTH ENGINEERING
10.11.2023
Za korisnika226
25.000,00 RSD
BAGNIC IBOLJA
08.11.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
BAGNIC IBOLJA
08.11.2023
Za korisnika226
200,00 RSD
KALMAR ERZEBET
07.11.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
KIS BICKEI
07.11.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
ŠANDOR LALIĆ
07.11.2023
Za korisnika226
1.300,00 RSD
KALMAR ERZEBET
07.11.2023
Za korisnika226
700,00 RSD
STANKOVIC ANA
06.11.2023
Za korisnika226
350,00 RSD
HORVAT HELENA
06.11.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
HAJNALKA MIKLOS
06.11.2023
Za korisnika226
1.000,00 RSD
MOŽART FONDACIJA
06.11.2023
Za korisnika226
107.100,00 RSD
Zsanett Meyries
03.11.2023
PayPal uplata
Za korisnika226
2.128,00 RSD
Dia
03.11.2023
PayPal uplata
Za korisnika226
1.044,00 RSD
STANKOVIĆ SLOBODANKA
02.11.2023
Za korisnika226
900,00 RSD
Jovan Ilić
01.11.2023
Internet uplata
Za korisnika226
977,00 RSD
BALAŽ ANITA
01.11.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
TINDE TOT
01.11.2023
Za korisnika226
1.400,00 RSD
ANICA CIPAKBAJIC
01.11.2023
Za korisnika226
3.500,00 RSD
Soós Boglárka
31.10.2023
Internet uplata
Za korisnika226
292,20 RSD
KLARA KONJEVIĆ
30.10.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
DRAGANA MITIĆ
30.10.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
STIPANCEVIC ANITA
30.10.2023
Za korisnika226
250,00 RSD
SALAI IBOLJA
30.10.2023
Za korisnika226
350,00 RSD
KRISZTINA SABO
30.10.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
MARIJANA KARDELIS
30.10.2023
Za korisnika226
10.000,00 RSD
BABIC SILVIA
30.10.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
ARNOLD KURCINAK
30.10.2023
Za korisnika226
1.200,00 RSD
KOVRLIJA CVETANKA
30.10.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
IVANA SVERTEL
30.10.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
YETTEL 09/2023
30.10.2023
Za korisnika226
10.800,00 RSD
BAJUS ANGELA
27.10.2023
Za korisnika226
550,00 RSD
GORDANA PREDOLAC
27.10.2023
Za korisnika226
2.000,00 RSD
NEVENKA JEVTIĆ
27.10.2023
Za korisnika226
1.000,00 RSD
ROTOGRAFIKA DOO
27.10.2023
Za korisnika226
25.000,00 RSD
VALERIJA FISTES
27.10.2023
Za korisnika226
700,00 RSD
PUSKAS VALERIJA
27.10.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
LIVIA BARAT
26.10.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
CILA MILINSKI
26.10.2023
Za korisnika226
800,00 RSD
ANIKA LISCEVIC
26.10.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
BIROGRAFIKA MB
25.10.2023
Za korisnika226
5.000,00 RSD
ZSOLT DOBO
25.10.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
BARAVIČ NATALIJA
24.10.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
KOVAC KATALIN
24.10.2023
Za korisnika226
2.300,00 RSD
TERMOPROJEKT DOO
24.10.2023
Za korisnika226
5.000,00 RSD
LEA SURANYI
24.10.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
POŠA BUDINSKI
23.10.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
VARGA BEATA
23.10.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
KLAUDIA KIS
23.10.2023
Za korisnika226
1.000,00 RSD
GABOR ZAJ
23.10.2023
Za korisnika226
750,00 RSD
ŽOLT FODOR
20.10.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
Törteli István
20.10.2023
Internet uplata
Za korisnika226
345,10 RSD
VIKTORIA SEVIC
19.10.2023
Za korisnika226
940,00 RSD
VARGA IBOJA
19.10.2023
Za korisnika226
250,00 RSD
SILVIA ROGAN
18.10.2023
Za korisnika226
1.000,00 RSD
ZORICA ACIC
17.10.2023
Za korisnika226
1.300,00 RSD
EMANUELA BIN
17.10.2023
Za korisnika226
200,00 RSD
ROBERT BACSA
16.10.2023
Za korisnika226
1.000,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
16.10.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
ANDRAŠ HORVAT
16.10.2023
Za korisnika226
350,00 RSD
PETER BOSZNAI
16.10.2023
Za korisnika226
750,00 RSD
DUŠKO LACKOVIĆ
16.10.2023
Za korisnika226
5.000,00 RSD
SMS A1 09/2023
16.10.2023
Za korisnika226
2.200,00 RSD
ANÐAL MONIKA
16.10.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
VERONA ALAKER
14.10.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
AGNES LASZLO
13.10.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
ZOLTAN KOVAC
12.10.2023
Za korisnika226
800,00 RSD
NATALIJA MIHALJI
12.10.2023
Za korisnika226
450,00 RSD
TINDE TERKELJ
12.10.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
LOŠONC TAMARA
09.10.2023
Za korisnika226
450,00 RSD
FARKAŠ KRISTINA
09.10.2023
Za korisnika226
1.700,00 RSD
DANIELA J.
09.10.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
SMS MTS 07/2023
06.10.2023
Za korisnika226
1.400,00 RSD
SMS MTS 06/2023
04.10.2023
Za korisnika226
29.000,00 RSD
DUBRAVKA BANDIC
04.10.2023
Za korisnika226
2.000,00 RSD
BARANJ LAURA
04.10.2023
Za korisnika226
800,00 RSD
FEHER SILVIJA
02.10.2023
Za korisnika226
900,00 RSD
MARIJA JANOŠ
02.10.2023
Za korisnika226
1.100,00 RSD
STANIMIROVIC SNEZANA
02.10.2023
Za korisnika226
200,00 RSD
ÐERIĆ GABRIELA
28.09.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
SMS YETTEL 08/2023
27.09.2023
Za korisnika226
9.000,00 RSD
MARTA BOHATA
27.09.2023
Za korisnika226
1.500,00 RSD
POSA ZAKLINA
25.09.2023
Za korisnika226
1.300,00 RSD
LIVIA KRIŽAN
22.09.2023
Za korisnika226
800,00 RSD
BACA MIRJANA
22.09.2023
Za korisnika226
6.200,00 RSD
KALMAR ERŽEBET
21.09.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
ERNE GALUS
21.09.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
SLADANA TERZIN
20.09.2023
Za korisnika226
800,00 RSD
SABO HANÐA
20.09.2023
Za korisnika226
700,00 RSD
VIKTORIA D
20.09.2023
Za korisnika226
200,00 RSD
KANJO KATARINA
19.09.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
FAÐAS ANDREA
19.09.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
REKA ZABOŠ
19.09.2023
Za korisnika226
1.100,00 RSD
HUANITA LAJČAK
18.09.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
TILINKON DAVID
18.09.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
BEATA RIC
18.09.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
NAD ABONJI
18.09.2023
Za korisnika226
700,00 RSD
ZABOS ILDIKO
18.09.2023
Za korisnika226
1.300,00 RSD
ANITA DUDAS
18.09.2023
Za korisnika226
2.500,00 RSD
HORVAT JULIANNA
18.09.2023
Za korisnika226
700,00 RSD
BALINT AGOTA
18.09.2023
Za korisnika226
1.200,00 RSD
KORNELIJA KAPAŠ
15.09.2023
Za korisnika226
1.500,00 RSD
CABAI BETINA
14.09.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
VALENTINA BAČO
14.09.2023
Za korisnika226
1.700,00 RSD
BEATA POPOV
14.09.2023
Za korisnika226
700,00 RSD
EDUARD KOVAČ
14.09.2023
Za korisnika226
800,00 RSD
ZITA ELEK
14.09.2023
Za korisnika226
850,00 RSD
URI ŽUŽANA
14.09.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
BLANKA BODO
14.09.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
HORVAT ETELKA
14.09.2023
Za korisnika226
350,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
13.09.2023
Za korisnika226
350,00 RSD
SMS A1 08/2023
13.09.2023
Za korisnika226
2.200,00 RSD
FAÐAS ANDREA
13.09.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
LENDEL ZOLTAN
12.09.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
BANKO TUNDE
12.09.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
MELINDA MORVAI
12.09.2023
Za korisnika226
850,00 RSD
MAJA MAROTI
11.09.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
BETINA MAZAR
11.09.2023
Za korisnika226
3.100,00 RSD
SZABO BARBARA
11.09.2023
Za korisnika226
1.150,00 RSD
EVA KOLLAR
11.09.2023
Za korisnika226
1.300,00 RSD
CORBA KAROLA
11.09.2023
Za korisnika226
900,00 RSD
ANDREA TOTH
09.09.2023
Za korisnika226
450,00 RSD
LENKE ERDELJI
08.09.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
ERNE GALUS
07.09.2023
Za korisnika226
350,00 RSD
Utasi Andrea
06.09.2023
PayPal uplata
Za korisnika226
177,00 RSD
OROS ZITA
06.09.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
SOLAR ÐENÐI
04.09.2023
Za korisnika226
1.000,00 RSD
VALERIJA FISTES
04.09.2023
Za korisnika226
250,00 RSD
ÐURAKI AGOTA
04.09.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
ROZA ANET
04.09.2023
Za korisnika226
350,00 RSD
TAMARA RANÐELOVIC
04.09.2023
Za korisnika226
1.000,00 RSD
EVA MAÐAR
01.09.2023
Za korisnika226
200,00 RSD
IVANA ARANÐELOVIĆ
01.09.2023
Za korisnika226
800,00 RSD
SMS YETTEL 07/2023
30.08.2023
Za korisnika226
3.200,00 RSD
ROBERT POŠA
29.08.2023
Za korisnika226
450,00 RSD
VIKTORIA D
29.08.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
LIVIA KRIŽAN
28.08.2023
Za korisnika226
700,00 RSD
SILVIA FEHER
28.08.2023
Za korisnika226
200,00 RSD
ANA STANKOVIĆ
25.08.2023
Za korisnika226
550,00 RSD
SZABO BARBARA
23.08.2023
Za korisnika226
4.850,00 RSD
SMS A1 07/2023
22.08.2023
Za korisnika226
200,00 RSD
KURCINAK KIS
21.08.2023
Za korisnika226
700,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
21.08.2023
Za korisnika226
350,00 RSD
MELINDA MUHI
21.08.2023
Za korisnika226
650,00 RSD
BEATA RIC
21.08.2023
Za korisnika226
350,00 RSD
MARIJA JANOŠ
21.08.2023
Za korisnika226
250,00 RSD
TILINKO DAVID
21.08.2023
Za korisnika226
200,00 RSD
GYORE SZUZANA
21.08.2023
Za korisnika226
250,00 RSD
SILVIA NAÐIVAN
21.08.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
TAMARA BAKOŠ
21.08.2023
Za korisnika226
700,00 RSD
EDIT MOLNAR
21.08.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
ANDREA TOTH
18.08.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
ANDREA DERKE
18.08.2023
Za korisnika226
700,00 RSD
IVET HEVIG
17.08.2023
Za korisnika226
900,00 RSD
KOVAC KATALIN
17.08.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
BARNA CILA
17.08.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
FILE ANET
16.08.2023
Za korisnika226
800,00 RSD
MAKAI VALERIA
16.08.2023
Za korisnika226
900,00 RSD
KINGA BIRO
16.08.2023
Za korisnika226
200,00 RSD
ARNOLD MESAROS
16.08.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
TILINKO DAVID
16.08.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
LIVIA BARAT
15.08.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
FIRSING BRIGITA
15.08.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
BURUZ KORNELIA
15.08.2023
Za korisnika226
1.200,00 RSD
VIKTORIA ZEMKO
14.08.2023
Za korisnika226
900,00 RSD
GULJAŠ TIMEA
14.08.2023
Za korisnika226
200,00 RSD
SIGE ENEIKE
14.08.2023
Za korisnika226
1.000,00 RSD
ŠAROLTA ŠIVEG
14.08.2023
Za korisnika226
150,00 RSD
GYORE SZUZANA
14.08.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
FAÐAS ANDREA
14.08.2023
Za korisnika226
200,00 RSD
KRISZTINA SABO
11.08.2023
Za korisnika226
200,00 RSD
ZAKLINA HORVAT
11.08.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
KATARINA KANJO
10.08.2023
Za korisnika226
1.000,00 RSD
DETKI EDIT
10.08.2023
Za korisnika226
200,00 RSD
CRNKA RUS
10.08.2023
Za korisnika226
3.100,00 RSD
Pekač
09.08.2023
Internet uplata
Za korisnika226
2.931,00 RSD
BEATA RIC
09.08.2023
Za korisnika226
200,00 RSD
HENRIETA SABO
09.08.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
KIS BICKEI
09.08.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
SILVIJA ROGAN
09.08.2023
Za korisnika226
1.000,00 RSD
ROZA MARKUS
09.08.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
MÓNIKA BREZNYÁK
09.08.2023
Za korisnika226
2.000,00 RSD
MEDGYESI NAGY
08.08.2023
Za korisnika226
100,00 RSD
JUDIT HOVANJEC
08.08.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
MUHI BERTA
08.08.2023
Za korisnika226
200,00 RSD
ZOLNA GAJDOŠ
08.08.2023
Za korisnika226
650,00 RSD
MARTA BOHATA
08.08.2023
Za korisnika226
700,00 RSD
BIRO DENDI
08.08.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
MEZEI ZUZANA
08.08.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
MAJA VUJANIĆ
08.08.2023
Za korisnika226
150,00 RSD
TOT OTILIJA
07.08.2023
Za korisnika226
1.000,00 RSD
ANIKO NAÐ
07.08.2023
Za korisnika226
350,00 RSD
ANDREA BOHATA
07.08.2023
Za korisnika226
2.300,00 RSD
VARGA ERZEBET
07.08.2023
Za korisnika226
1.100,00 RSD
SILVIJA ROGAN
07.08.2023
Za korisnika226
1.000,00 RSD
JOŽEF SEL
07.08.2023
Za korisnika226
1.000,00 RSD
TILINKO DAVID
07.08.2023
Za korisnika226
100,00 RSD
MARIJANA KNEEVI
07.08.2023
Za korisnika226
200,00 RSD
TIMEA MALATENSKI
07.08.2023
Za korisnika226
100,00 RSD
FIGEDI KRISTINA
07.08.2023
Za korisnika226
100,00 RSD
Zlata MCOLA
07.08.2023
Internet uplata
Za korisnika226
591,60 RSD
CSILLA MESZAROS
07.08.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
ZIROS JUDIT
07.08.2023
Za korisnika226
650,00 RSD
FAÐAS ANDREA
07.08.2023
Za korisnika226
450,00 RSD
TILINKO DAVID
07.08.2023
Za korisnika226
450,00 RSD
ZSOLT DOBO
07.08.2023
Za korisnika226
800,00 RSD
TILINKO DAVID
07.08.2023
Za korisnika226
800,00 RSD
MINEA BAŠIĆ
05.08.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
MARIJA MARTIĆ
05.08.2023
Za korisnika226
2.800,00 RSD
SILVIA TAKAC
04.08.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
ATILA ZEDI
04.08.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
MAZAR BETINA
04.08.2023
Za korisnika226
1.900,00 RSD
Zsanett Meyries
03.08.2023
PayPal uplata
Za korisnika226
2.672,00 RSD
Dia
03.08.2023
PayPal uplata
Za korisnika226
503,00 RSD
KRISZTINA SABO
03.08.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
Maja Cukov slika
03.08.2023
PayPal uplata
Za korisnika226
1.045,00 RSD
KATARINA ŠERFEZE
03.08.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
ČILA KOVAČ
03.08.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
Utasi Andrea
03.08.2023
PayPal uplata
Za korisnika226
1.045,00 RSD
ANDREA TOTH
03.08.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
ORŠOLJA GEBLEŠ
02.08.2023
Za korisnika226
1.600,00 RSD
VIKTORIA D
02.08.2023
Za korisnika226
200,00 RSD
MOMIROV GIZELLA
02.08.2023
Za korisnika226
550,00 RSD
ORŠOLJA GEBLEŠ
02.08.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
OGNJEN MIHAJLOVIĆ
02.08.2023
Za korisnika226
1.500,00 RSD
GABRIELLA BEDE
01.08.2023
Za korisnika226
550,00 RSD
CRNKA RUS
01.08.2023
Za korisnika226
800,00 RSD
LACKO TINDE
01.08.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
MARIA A
01.08.2023
Za korisnika226
200,00 RSD
SILVIA BATORI
31.07.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
EDIT RADOC
31.07.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
FAÐAS ANDREA
31.07.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
SONJA STANCULOV
31.07.2023
Za korisnika226
2.000,00 RSD
HENRIETA SABO
28.07.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
CORBA KAROLA
28.07.2023
Za korisnika226
800,00 RSD
PAP EVA
27.07.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
ZOKA TOMASIC
27.07.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
MARKUS KATALIN
27.07.2023
Za korisnika226
2.000,00 RSD
BARNA CILA
26.07.2023
Za korisnika226
1.500,00 RSD
TINDE TERKELJ
26.07.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
TINDE TERKELJ
26.07.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
KRISTINA VIDRAČ
26.07.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
NOVIC MARIA
26.07.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
ANNA VAJDA
25.07.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
DORA BOHATA
25.07.2023
Za korisnika226
900,00 RSD
YETTEL 06/2023
24.07.2023
Za korisnika226
33.000,00 RSD
ANDREA TOTH
24.07.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
ANDREA TOTH
24.07.2023
Za korisnika226
2.100,00 RSD
OZORAK ANDREA
24.07.2023
Za korisnika226
1.500,00 RSD
VARGA SEKERES
24.07.2023
Za korisnika226
1.250,00 RSD
OGNJEN MIHAJLOVIĆ
24.07.2023
Za korisnika226
2.000,00 RSD
ANDREA TOTH
24.07.2023
Za korisnika226
800,00 RSD
MARIJA TORMA
24.07.2023
Za korisnika226
900,00 RSD
ANDREA TOTH
24.07.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
PIROŠKA HUSAR
24.07.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
TIMEA MALATENSKI
22.07.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
SMS MTS 05/2023
21.07.2023
Za korisnika226
10.600,00 RSD
MÓNIKA BREZNYÁK
21.07.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
Zlata kutija iznenađenja
21.07.2023
Internet uplata
Za korisnika226
9.860,00 RSD
SUZANA TURKALJ
21.07.2023
Za korisnika226
800,00 RSD
Zlata neki set kuhinjski
21.07.2023
Internet uplata
Za korisnika226
986,00 RSD
NOEMI AGOŠTON
21.07.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
Zlata, valami iszol es kasa
21.07.2023
Internet uplata
Za korisnika226
788,80 RSD
KORNELIA KOBREHEL
20.07.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
TIMEA PEJIĆ
20.07.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
KORPONAI ANDREA
20.07.2023
Za korisnika226
2.100,00 RSD
SMS A1 06/2023
20.07.2023
Za korisnika226
17.600,00 RSD
MAZAR BETINA
19.07.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
EMA HORNJIK
19.07.2023
Za korisnika226
1.500,00 RSD
TOT TINDE
19.07.2023
Za korisnika226
1.500,00 RSD
VIOLETA RAKIC
19.07.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
SIMIC DIANA
18.07.2023
Za korisnika226
1.400,00 RSD
BALASA HERNJAK
18.07.2023
Za korisnika226
2.200,00 RSD
DAVIDOVIĆ IVA
18.07.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
JUDIT GRAOVAC
18.07.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
TAKAC ANASTAZIJA
18.07.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
ZSOLT DOBO
17.07.2023
Za korisnika226
2.200,00 RSD
PETRA BAJUS
17.07.2023
Za korisnika226
2.200,00 RSD
ZSOLT DOBO
17.07.2023
Za korisnika226
1.500,00 RSD
ZSOLT DOBO
17.07.2023
Za korisnika226
1.100,00 RSD
ZSOLT DOBO
17.07.2023
Za korisnika226
1.000,00 RSD
PAPISTA ERIKA
17.07.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
MARIJA MARTIĆ
17.07.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
HERMINA ČASNJI
17.07.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
FEJES LIVIA
17.07.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
PAP LIVIA
17.07.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
TINDE TERKELJ
13.07.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
GRBIN MONIKA
12.07.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
JUDIT RIC
12.07.2023
Za korisnika226
800,00 RSD
MEZEI ZUZANA
11.07.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
10.07.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
SMS MTS 04/2023
07.07.2023
Za korisnika226
4.600,00 RSD
SUZANA MOMIROV
03.07.2023
Za korisnika226
900,00 RSD
CEH NATALIJA
03.07.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
EVA ÐENGE
03.07.2023
Za korisnika226
1.300,00 RSD
MARTA ŠANDOR
03.07.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
SMS YETTEL 05/2023
28.06.2023
Za korisnika226
16.200,00 RSD
ROZALIA RUDAN
28.06.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
RENATA VULETIĆ
28.06.2023
Za korisnika226
800,00 RSD
MOLNAR ELEONORA
28.06.2023
Za korisnika226
1.100,00 RSD
MILENA MINIĆ
27.06.2023
Za korisnika226
1.000,00 RSD
ANITA BALAZ
27.06.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
ABRAHAM TOT
26.06.2023
Za korisnika226
1.200,00 RSD
OLGA TORMA
26.06.2023
Za korisnika226
800,00 RSD
LACKO TINDE
26.06.2023
Za korisnika226
2.200,00 RSD
SVETLANA LJUBOJA
26.06.2023
Za korisnika226
750,00 RSD
KATICA SAKAC
26.06.2023
Za korisnika226
2.500,00 RSD
VERONIKA KOVAČ
26.06.2023
Za korisnika226
650,00 RSD
FARAGO MELINDA
23.06.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
Beáta Bartók
23.06.2023
Internet uplata
Za korisnika226
681,80 RSD
GABRIELA MACKASKI
23.06.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
ANDREA KUGLI
22.06.2023
Za korisnika226
200,00 RSD
HEGEDUS ANIKO
22.06.2023
Za korisnika226
1.400,00 RSD
KEISTOF SILI
21.06.2023
Za korisnika226
8.600,00 RSD
CSERNYAK ILONA
21.06.2023
Za korisnika226
1.000,00 RSD
FAÐAS ANDREA
21.06.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
ZSOLT DOBO
19.06.2023
Za korisnika226
1.300,00 RSD
ANON.
19.06.2023
Internet uplata
Za korisnika226
986,00 RSD
SUZANA HATALA
16.06.2023
Za korisnika226
200,00 RSD
VAJDA ANTAL
16.06.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
JELENA GABRIC
16.06.2023
Za korisnika226
2.300,00 RSD
MARIJA MARTIĆ
16.06.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
MOMIROV GIZELA
16.06.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
URI ZUZANA
15.06.2023
Za korisnika226
1.000,00 RSD
ANUSKA BOGNAR
15.06.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
SZABO BARBARA
15.06.2023
Za korisnika226
1.400,00 RSD
SMS A1 05/2023
15.06.2023
Za korisnika226
2.000,00 RSD
VANDA LERINC
14.06.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
MONIKA BREZNYAK
14.06.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
LASZLO TOLDI
14.06.2023
Za korisnika226
450,00 RSD
POLJAK TIMEA
14.06.2023
Za korisnika226
650,00 RSD
JOSIPA STIPIC
13.06.2023
Za korisnika226
5.700,00 RSD
LIDIA
13.06.2023
Za korisnika226
650,00 RSD
NEMETH KRISTINA
13.06.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
HATALA HORVAT
13.06.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
ANITA TAKAČ
13.06.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
JANOŠ BAN
13.06.2023
Za korisnika226
250,00 RSD
TELÐESI ANA
12.06.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
Lena Pastor
12.06.2023
Internet uplata
Za korisnika226
681,80 RSD
TERTELI TELEK
12.06.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
VRANEŠ KATICA
12.06.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
FARAGO MELINDA
12.06.2023
Za korisnika226
700,00 RSD
ERDELJI ERIKA
12.06.2023
Za korisnika226
700,00 RSD
ANDREA KOKAI
10.06.2023
Za korisnika226
1.500,00 RSD
ILDIKO HUŽVAR
09.06.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
MONIKA FODOR
09.06.2023
Za korisnika226
900,00 RSD
DAVID UDOVIČIĆ
09.06.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
MIRJANA KRICKOVIC
09.06.2023
Za korisnika226
1.100,00 RSD
DOBRISLAVA RUZIC
08.06.2023
Za korisnika226
700,00 RSD
DANA RADOMIROVIĆ
08.06.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
MAJA GABRIĆ
08.06.2023
Za korisnika226
1.000,00 RSD
BENCIC SPOMENKA
08.06.2023
Za korisnika226
1.000,00 RSD
PAP EVA
08.06.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
VIKTORIA SEVIC
07.06.2023
Za korisnika226
200,00 RSD
LASZLO TOLDI
07.06.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
ALEKSANDRA KOVAC
07.06.2023
Za korisnika226
800,00 RSD
JUDIT HOVANJEC
07.06.2023
Za korisnika226
700,00 RSD
SMS MTS 03/2023
07.06.2023
Za korisnika226
71.600,00 RSD
KRISZTINA SABO
07.06.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
CANJI FERENC
07.06.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
ERIKA KIS
06.06.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
HAJNALKA MIKLOS
06.06.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
POLJAKOVIC NIKOLETTA
06.06.2023
Za korisnika226
550,00 RSD
PETER DŽAVIĆ
06.06.2023
Za korisnika226
12.000,00 RSD
LACKO TINDE
06.06.2023
Za korisnika226
1.600,00 RSD
KATALIN NAÐ
06.06.2023
Za korisnika226
1.000,00 RSD
VALERIJA GURBIĆ
06.06.2023
Za korisnika226
700,00 RSD
VIOLETA RAKIC
06.06.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
GALAMBOS LEON
05.06.2023
Za korisnika226
200,00 RSD
PIONTEK CILA
05.06.2023
Za korisnika226
650,00 RSD
ERIKA SAKAC
05.06.2023
Za korisnika226
1.200,00 RSD
STANCULOV SONJA
02.06.2023
Za korisnika226
700,00 RSD
NEMET BRIGITA
02.06.2023
Za korisnika226
900,00 RSD
LENA POLJAK
02.06.2023
Za korisnika226
1.000,00 RSD
KANJO KATARINA
01.06.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
SABO KRISTINA
01.06.2023
Za korisnika226
200,00 RSD
VALENTINA BAČO
01.06.2023
Za korisnika226
1.200,00 RSD
KANJO KATARINA
01.06.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
HORVAT ROZALIA
31.05.2023
Za korisnika226
900,00 RSD
DANIJELA KANAČKI
31.05.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
MACAI ANDREA
31.05.2023
Za korisnika226
1.000,00 RSD
MIRELA ČEH
30.05.2023
Za korisnika226
2.400,00 RSD
Emeše Čuč
30.05.2023
Internet uplata
Za korisnika226
438,30 RSD
CSERNYAK ILONA
30.05.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
DENCS POPOV
30.05.2023
Za korisnika226
350,00 RSD
MAZAR BETINA
30.05.2023
Za korisnika226
350,00 RSD
MARIJA KOŽOKAR
30.05.2023
Za korisnika226
650,00 RSD
SZABO BARBARA
30.05.2023
Za korisnika226
900,00 RSD
VERONIKA KNEZEVIC
30.05.2023
Za korisnika226
700,00 RSD
ANDREA TOTH
29.05.2023
Za korisnika226
350,00 RSD
VIKTORIA ÐERI
29.05.2023
Za korisnika226
1.000,00 RSD
BARBARA SZABO
29.05.2023
Za korisnika226
2.050,00 RSD
RITA MORAVCIC
29.05.2023
Za korisnika226
1.300,00 RSD
HAJNALKA BALAZ
29.05.2023
Za korisnika226
1.300,00 RSD
JUDIT KOVAC
29.05.2023
Za korisnika226
1.250,00 RSD
OROS ZITA
29.05.2023
Za korisnika226
900,00 RSD
GABRIELA NAD
29.05.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
SMS YETTEL 04/2023
26.05.2023
Za korisnika226
8.400,00 RSD
VERONIKA KNEZEVIC
26.05.2023
Za korisnika226
1.500,00 RSD
GEORGINA ŠOŠ
26.05.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
SILVIA TAKAC
25.05.2023
Za korisnika226
900,00 RSD
MOLNAR VIVIEN
25.05.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
MONIKA BREZNYAK
25.05.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
MONIKA BREZNYAK
24.05.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
JUDIT BOT
24.05.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
VENEKI ERŽEBET
24.05.2023
Za korisnika226
900,00 RSD
KOSARAS PIROSKA
23.05.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
ŠANDOR LALIĆ
23.05.2023
Za korisnika226
800,00 RSD
HAJNALKA BALAZ
23.05.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
MENJHART TIMEA
22.05.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
BAGNIC IBOLYA
22.05.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
SILVIA TAKAC
22.05.2023
Za korisnika226
800,00 RSD
ZITA LUKAČ
22.05.2023
Za korisnika226
800,00 RSD
ČILA MILANOVIĆ
22.05.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
KATARINA KANJO
19.05.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
SABOLČ TOT
19.05.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
DUŠAN STAMENKOVIĆ
18.05.2023
Za korisnika226
2.000,00 RSD
BAKOREK LEONTINA
18.05.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
VIKTORIA SEVIC
17.05.2023
Za korisnika226
450,00 RSD
MIRELA ČEH
17.05.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
KALMAR ERZEBET
16.05.2023
Za korisnika226
200,00 RSD
MONIKA BREZNYAK
15.05.2023
Za korisnika226
150,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
15.05.2023
Za korisnika226
100,00 RSD
MARINA BEZBRADICA
15.05.2023
Za korisnika226
900,00 RSD
GRACA DENDI
15.05.2023
Za korisnika226
1.200,00 RSD
KRISTIJANA ŽELI
15.05.2023
Za korisnika226
200,00 RSD
SMS A1 04/2023
15.05.2023
Za korisnika226
3.400,00 RSD
MARIA COMOR
12.05.2023
Za korisnika226
650,00 RSD
SMS MTS 02/2023
11.05.2023
Za korisnika226
9.600,00 RSD
ZOLNA GAJDOŠ
11.05.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
KALMAR ERZEBET
10.05.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
HORVAT EVA
08.05.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
ROGAN SILVIJA
08.05.2023
Za korisnika226
250,00 RSD
ZOLT ÐURAKI
08.05.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
RAC SABO
05.05.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
ROZALIJA TURKALJ
05.05.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
KIŠ TIŠKEI
04.05.2023
Za korisnika226
1.000,00 RSD
VALENTINA BAČO
04.05.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
SMS YETTEL 03/2023
04.05.2023
Za korisnika226
61.000,00 RSD
JOSIP TURKALJ
03.05.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
BIN VALERIA
03.05.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
TINDE LACKO
03.05.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
BOKA HENRIETA
03.05.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
BICOK LIANA
28.04.2023
Za korisnika226
700,00 RSD
ANDREA KORPONAI
28.04.2023
Za korisnika226
1.000,00 RSD
GABRIELLA GRANC
27.04.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
ŠANDOR LALIĆ
26.04.2023
Za korisnika226
1.000,00 RSD
ANDREA BOGNARVAJDA
25.04.2023
Za korisnika226
700,00 RSD
KRISZTINA SABO
24.04.2023
Za korisnika226
200,00 RSD
ERDMANN BORBALA
24.04.2023
Za korisnika226
800,00 RSD
ISTVAN NAGY
24.04.2023
Za korisnika226
800,00 RSD
ANA MARAVIĆ
22.04.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
BOKA HENRIETA
20.04.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
LERINC TANDARI
20.04.2023
Za korisnika226
750,00 RSD
LACKO ERIKA
20.04.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
NEMET JULIAN
19.04.2023
Za korisnika226
800,00 RSD
SARLOTA ERDEDI
18.04.2023
Za korisnika226
800,00 RSD
NORBERT NYESO
18.04.2023
Za korisnika226
1.700,00 RSD
FEHER SILVIJA
18.04.2023
Za korisnika226
1.200,00 RSD
SMS A1 03/2023
13.04.2023
Za korisnika226
36.600,00 RSD
JUDIT TAKAČ
13.04.2023
Za korisnika226
350,00 RSD
HERMINA ČASNJI
13.04.2023
Za korisnika226
200,00 RSD
SCASNI JANKO
12.04.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
BAGI AGNES
12.04.2023
Za korisnika226
800,00 RSD
EVA ŠKRIVAN
12.04.2023
Za korisnika226
800,00 RSD
MIRELA ČEH
11.04.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
HEGYKOZI NEMTH
10.04.2023
Za korisnika226
700,00 RSD
VIKTORIA Ð
10.04.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
KORNALIA MIKOVIC
10.04.2023
Za korisnika226
450,00 RSD
ZOLNA GAJDOŠ
10.04.2023
Za korisnika226
2.000,00 RSD
PREDRAG MALIC
08.04.2023
Za korisnika226
800,00 RSD
ŽOLT ÐERÐ
06.04.2023
Za korisnika226
250,00 RSD
VALENTINA BAČO
05.04.2023
Za korisnika226
200,00 RSD
MIRELA ČEH
05.04.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
TINDE TERKELJ
05.04.2023
Za korisnika226
850,00 RSD
Ivana Vukov
04.04.2023
Internet uplata
Za korisnika226
2.465,00 RSD
IGOR MILIKIĆ
04.04.2023
Za korisnika226
2.000,00 RSD
CSILLA CIROK
04.04.2023
Za korisnika226
1.600,00 RSD
BILJANA BORZAS
04.04.2023
Za korisnika226
1.100,00 RSD
JOVICA MALETIN
04.04.2023
Za korisnika226
1.100,00 RSD
Zlata Sonka
04.04.2023
Internet uplata
Za korisnika226
197,20 RSD
MARTA MOLNAR
03.04.2023
Za korisnika226
850,00 RSD
GORDANA PAVLOVIĆ
03.04.2023
Za korisnika226
2.400,00 RSD
ANAMARIJA BUDANOVIC
03.04.2023
Za korisnika226
11.000,00 RSD