Uplate za korisnika

Pronađi svoju donaciju

Nije pronađen nijedan korisnik
Andrea Mudrić

Andrea Mudrić
226 na 3030

Prikljupljene donacije

16.416.175,90 RSD

+51.700,00 RSD

(Raspodela)

1.830,52 EUR

12,00 CHF

Korisnik iskoristio

6.737.952,77 RSD

100.750,00 USD

Stanje na računu

182.972,69 RSD

Poslednje uplate

BEATA VARGA
17.05.2024
Za korisnika226
300,00 RSD
SILVIA TAKAC
17.05.2024
Za korisnika226
700,00 RSD
SANDRA FABIJAN
17.05.2024
Za korisnika226
1.500,00 RSD
IBOJA PAPAJCIK
17.05.2024
Za korisnika226
350,00 RSD
ANA BESEDEŠ
16.05.2024
Za korisnika226
200,00 RSD
ROBERT L.
15.05.2024
Za korisnika226
500,00 RSD
KAROLINA BOROŠ
14.05.2024
Za korisnika226
400,00 RSD
VIKTORIA GOBOR
14.05.2024
Za korisnika226
350,00 RSD
SMS A1 04/2024
14.05.2024
Za korisnika226
2.000,00 RSD
HORVAT JULIANA
14.05.2024
Za korisnika226
600,00 RSD
KIŠ T
14.05.2024
Za korisnika226
2.500,00 RSD
KENJERES MONIKA
13.05.2024
Za korisnika226
300,00 RSD
ŠAROLTA LAZAR
13.05.2024
Za korisnika226
800,00 RSD
ZSOLT DOBO
13.05.2024
Za korisnika226
2.200,00 RSD
AGNEŠ OLAH
13.05.2024
Za korisnika226
400,00 RSD
BILJANA GUZINA
13.05.2024
Za korisnika226
6.100,00 RSD
GOMBAR GIZELA
13.05.2024
Za korisnika226
800,00 RSD
ANAMARIJA ROMODA
11.05.2024
Za korisnika226
1.800,00 RSD
Aniko Nagy Abonyi - Zara kosulja
10.05.2024
PayPal uplata
Za korisnika226
1.044,00 RSD
IVAN TIMEA
10.05.2024
Za korisnika226
2.050,00 RSD
KINCES BOGLARKA
10.05.2024
Za korisnika226
750,00 RSD
MARIJA SANDOR
10.05.2024
Za korisnika226
600,00 RSD
EMA SAKAČ
10.05.2024
Za korisnika226
400,00 RSD
BALCAK LIVIJA
10.05.2024
Za korisnika226
300,00 RSD
GABRIELA SZABO
10.05.2024
Za korisnika226
1.000,00 RSD
ZOLTAN KOVAC
10.05.2024
Za korisnika226
600,00 RSD
KANJO KATARINA
10.05.2024
Za korisnika226
1.200,00 RSD
POŠA KAROLJ
09.05.2024
Za korisnika226
1.250,00 RSD
MACKOVIC KLARA
09.05.2024
Za korisnika226
1.000,00 RSD
TIMEA MALATENSKI
09.05.2024
Za korisnika226
200,00 RSD
VALERIJA DENČ
09.05.2024
Za korisnika226
4.000,00 RSD
MEDVECKI URAC
09.05.2024
Za korisnika226
400,00 RSD
BIN VALERIA
08.05.2024
Za korisnika226
900,00 RSD
DOMONKOŠ EMANUELA
08.05.2024
Za korisnika226
600,00 RSD
BOGNAR TAMARA
08.05.2024
Za korisnika226
350,00 RSD
ROZA CEKIC
08.05.2024
Za korisnika226
300,00 RSD
TILINKO HORVAT
07.05.2024
Za korisnika226
450,00 RSD
KALMAR MELINDA
07.05.2024
Za korisnika226
1.400,00 RSD
SABOLČ BABINSKI
07.05.2024
Za korisnika226
600,00 RSD
KRISTINA CIKOSFARKAS
07.05.2024
Za korisnika226
950,00 RSD
TURI PAP
07.05.2024
Za korisnika226
2.300,00 RSD
JUHAS EMILIJA
07.05.2024
Za korisnika226
3.100,00 RSD
ANGELA NAÐ
07.05.2024
Za korisnika226
350,00 RSD
STANCULOV SONJA
07.05.2024
Za korisnika226
1.800,00 RSD
SARNJAI CABA
07.05.2024
Za korisnika226
2.500,00 RSD
LAURA VIRAG
07.05.2024
Za korisnika226
450,00 RSD
HUNOR SABO
07.05.2024
Za korisnika226
2.900,00 RSD
MONIKA VOJTER
07.05.2024
Za korisnika226
1.000,00 RSD
BEATRIX PASTOR
07.05.2024
Za korisnika226
300,00 RSD
ČABA PAGER
07.05.2024
Za korisnika226
350,00 RSD
ORŠOLJA GEBLEŠ
07.05.2024
Za korisnika226
500,00 RSD
ZITA ELEK
07.05.2024
Za korisnika226
300,00 RSD
DAVID VALERIA
07.05.2024
Za korisnika226
500,00 RSD
ČEH NATALIJA
07.05.2024
Za korisnika226
700,00 RSD
TURI PAP
07.05.2024
Za korisnika226
2.700,00 RSD
SABO TIMEA
30.04.2024
Za korisnika226
2.600,00 RSD
SILVIA BATORI
30.04.2024
Za korisnika226
1.600,00 RSD
MUHI ANASTAZIJA
30.04.2024
Za korisnika226
550,00 RSD
GAZDAD ANASTAZIA
30.04.2024
Za korisnika226
800,00 RSD
BORBALA ERDMAN
30.04.2024
Za korisnika226
500,00 RSD
BALAŽ MARIJA
30.04.2024
Za korisnika226
400,00 RSD
VAJDA ANTAL
30.04.2024
Za korisnika226
1.000,00 RSD
KATALIN OZER
30.04.2024
Za korisnika226
1.000,00 RSD
ORŠOLJA VECERA
30.04.2024
Za korisnika226
1.050,00 RSD
ČEH NATALIJA
30.04.2024
Za korisnika226
1.000,00 RSD
RITA GAJDAC
30.04.2024
Za korisnika226
1.000,00 RSD
TINDE LACKO
29.04.2024
Za korisnika226
1.500,00 RSD
TOT OTILIA
29.04.2024
Za korisnika226
1.000,00 RSD
GABRIELLA HAJAS
29.04.2024
Za korisnika226
300,00 RSD
AGOSTON NOEMI
29.04.2024
Za korisnika226
500,00 RSD
KOVAČ MAGDA
29.04.2024
Za korisnika226
300,00 RSD
ZITA DOBOSI
29.04.2024
Za korisnika226
1.000,00 RSD
VARGA ZOLT
29.04.2024
Za korisnika226
600,00 RSD
AGOTA ÐURAKI
29.04.2024
Za korisnika226
600,00 RSD
ŠAROLTA LAZAR
29.04.2024
Za korisnika226
1.100,00 RSD
ALEKSANDRA BALAŽ
29.04.2024
Za korisnika226
800,00 RSD
SURANJI BELA
29.04.2024
Za korisnika226
1.500,00 RSD
TINDE LACKO
29.04.2024
Za korisnika226
700,00 RSD
SVOBODA BALCER
29.04.2024
Za korisnika226
350,00 RSD
BRIGITTA DIENES
27.04.2024
Za korisnika226
200,00 RSD
MAKK MELITA
26.04.2024
Za korisnika226
500,00 RSD
GABRIJELA MACUS
26.04.2024
Za korisnika226
2.600,00 RSD
VARGA ERZEBET
26.04.2024
Za korisnika226
2.100,00 RSD
BIN VALERIA
26.04.2024
Za korisnika226
450,00 RSD
GRACA DENDI
26.04.2024
Za korisnika226
800,00 RSD
LAURA LISAK
26.04.2024
Za korisnika226
1.900,00 RSD
PUSKAS VALERIJA
26.04.2024
Za korisnika226
300,00 RSD
BORBALA ERDMAN
26.04.2024
Za korisnika226
450,00 RSD
NAD TORMA
26.04.2024
Za korisnika226
850,00 RSD
SMS YETTEL 03/2024
25.04.2024
Za korisnika226
5.800,00 RSD
KRISZTINA CEKO
25.04.2024
Za korisnika226
500,00 RSD
NAÐ ILDIKO
25.04.2024
Za korisnika226
400,00 RSD
JOVANA DUKIC
25.04.2024
Za korisnika226
2.000,00 RSD
GAZDAG ANASTAZIA
25.04.2024
Za korisnika226
400,00 RSD
LINDA BACO
25.04.2024
Za korisnika226
200,00 RSD
FAÐAS ANDREA
25.04.2024
Za korisnika226
500,00 RSD
KRISTINA JUHAS
25.04.2024
Za korisnika226
600,00 RSD
AGNES LASZLO
25.04.2024
Za korisnika226
400,00 RSD
FAZEKAS HAJNALKA
25.04.2024
Za korisnika226
1.300,00 RSD
HUANITA LAJČAK
25.04.2024
Za korisnika226
1.400,00 RSD
MARIJA JANOŠ
25.04.2024
Za korisnika226
350,00 RSD
MAŠA DOROTEA
24.04.2024
Za korisnika226
1.500,00 RSD
HUSAK EDINA
24.04.2024
Za korisnika226
400,00 RSD
ADRIANNA GYORE
24.04.2024
Za korisnika226
1.400,00 RSD
VADASI VIOLETTA
24.04.2024
Za korisnika226
1.400,00 RSD
ANIKO SLINGOR
24.04.2024
Za korisnika226
1.800,00 RSD
MOJZES LUKAC
24.04.2024
Za korisnika226
1.500,00 RSD
BEATA VOJVODIĆ
23.04.2024
Za korisnika226
1.800,00 RSD
HAJNAL TUNDE
23.04.2024
Za korisnika226
2.100,00 RSD
NAD TORMA
23.04.2024
Za korisnika226
600,00 RSD
MARTA MARTON
23.04.2024
Za korisnika226
300,00 RSD
SILKE APRO
23.04.2024
Za korisnika226
500,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
23.04.2024
Za korisnika226
400,00 RSD
SILVIA TAKAC
23.04.2024
Za korisnika226
400,00 RSD
BOKI MARIJA
23.04.2024
Za korisnika226
1.100,00 RSD
NORA LAJKO
23.04.2024
Za korisnika226
400,00 RSD
VALERIJA SARKANJ
23.04.2024
Za korisnika226
1.250,00 RSD
ANDREA TOT
23.04.2024
Za korisnika226
400,00 RSD
REGINA TRIPOLSKI
23.04.2024
Za korisnika226
800,00 RSD
SIPOŠ HILDA
22.04.2024
Za korisnika226
2.500,00 RSD
RUDOLF TOTH
22.04.2024
Za korisnika226
400,00 RSD
MIJAILOVIC ERIKA
22.04.2024
Za korisnika226
800,00 RSD
KAROLINA TOT
22.04.2024
Za korisnika226
300,00 RSD
EDVINA CUSO
22.04.2024
Za korisnika226
2.100,00 RSD
KRISZTINA SABO
22.04.2024
Za korisnika226
400,00 RSD
BICKEI ANGELA
22.04.2024
Za korisnika226
550,00 RSD
TINDE TERKELJ
22.04.2024
Za korisnika226
550,00 RSD
HENRIETA SABO
22.04.2024
Za korisnika226
900,00 RSD
MONIKA FODOR
22.04.2024
Za korisnika226
1.700,00 RSD
MÓNIKA BREZNYÁK
20.04.2024
Za korisnika226
200,00 RSD
AKOS L.
20.04.2024
Za korisnika226
2.500,00 RSD
GABRIELLA GRANC
20.04.2024
Za korisnika226
500,00 RSD
SMS MTS 02/2024
19.04.2024
Za korisnika226
800,00 RSD
KOVAC KRISTINA
19.04.2024
Za korisnika226
400,00 RSD
LILA VARGA
18.04.2024
Za korisnika226
1.450,00 RSD
EDEKON KABOK
17.04.2024
Za korisnika226
250,00 RSD
TIMEA KENJEREŠ
17.04.2024
Za korisnika226
900,00 RSD
ANIKO BOSNJAK
17.04.2024
Za korisnika226
2.550,00 RSD
DIANA SIMIĆ
17.04.2024
Za korisnika226
600,00 RSD
MEDVECKI URAC
16.04.2024
Za korisnika226
500,00 RSD
SANDOR MORVAI
16.04.2024
Za korisnika226
1.500,00 RSD
BEATA VOJVODIĆ
16.04.2024
Za korisnika226
300,00 RSD
KLAUDIA FARKAS
16.04.2024
Za korisnika226
300,00 RSD
BARAT MONIKA
15.04.2024
Za korisnika226
1.100,00 RSD
MARTA ŠANDOR
15.04.2024
Za korisnika226
1.500,00 RSD
NAÐ ILDIKO
15.04.2024
Za korisnika226
500,00 RSD
PUSKAS VALERIA
15.04.2024
Za korisnika226
300,00 RSD
TIBOR SZAKMANY
15.04.2024
Za korisnika226
2.000,00 RSD
ANAMARIJA ROMODA
13.04.2024
Za korisnika226
300,00 RSD
TOTH ADAM
12.04.2024
Za korisnika226
400,00 RSD
ELEONIORA ERNES
11.04.2024
Za korisnika226
900,00 RSD
ZITA ELEK
09.04.2024
Za korisnika226
450,00 RSD
ERDELJI EVA
09.04.2024
Za korisnika226
1.100,00 RSD
SMS A1 03/2024
09.04.2024
Za korisnika226
1.000,00 RSD
CERNICEK EVA
09.04.2024
Za korisnika226
1.000,00 RSD
BARAT MONIKA
08.04.2024
Za korisnika226
500,00 RSD
TEODORA VAJDA
08.04.2024
Za korisnika226
1.100,00 RSD
GABRIC IVAN
05.04.2024
Za korisnika226
800,00 RSD
BATA DIANA
05.04.2024
Za korisnika226
300,00 RSD
HORVAT MARINA
05.04.2024
Za korisnika226
600,00 RSD
VALENTINA BAČO
04.04.2024
Za korisnika226
250,00 RSD
KONCEK NATALIJA
03.04.2024
Za korisnika226
300,00 RSD
PAP EVA
02.04.2024
Za korisnika226
550,00 RSD
HUBAI TOT
02.04.2024
Za korisnika226
500,00 RSD
SMS YETTEL 02/2024
01.04.2024
Za korisnika226
2.000,00 RSD
MEDVECKI URAC
01.04.2024
Za korisnika226
600,00 RSD
Livia Nadj
01.04.2024
Internet uplata
Za korisnika226
739,50 RSD
SILVIJA SABO
01.04.2024
Za korisnika226
500,00 RSD
KALMAR ERZEBET
29.03.2024
Za korisnika226
600,00 RSD
MARIJA JANOŠ
29.03.2024
Za korisnika226
300,00 RSD
HELGA CESKO
29.03.2024
Za korisnika226
500,00 RSD
SILVIA TAKAC
29.03.2024
Za korisnika226
1.100,00 RSD
MEZEI ZUZANA
28.03.2024
Za korisnika226
300,00 RSD
MARI UTCAI
28.03.2024
Za korisnika226
250,00 RSD
ZAKLINA HORVAT
28.03.2024
Za korisnika226
600,00 RSD
DORA KEČENOVIĆ
28.03.2024
Za korisnika226
1.000,00 RSD
JUDIT MIKUSKA
28.03.2024
Za korisnika226
1.200,00 RSD
NAD TORMA
27.03.2024
Za korisnika226
850,00 RSD
ZAKLINA HORVAT
27.03.2024
Za korisnika226
400,00 RSD
TEODORA ŠEREŠ
27.03.2024
Za korisnika226
400,00 RSD
KRIVEK ETELKA
27.03.2024
Za korisnika226
300,00 RSD
SARKANJ BEATRIKS
27.03.2024
Za korisnika226
600,00 RSD
SABO ADRIANA
27.03.2024
Za korisnika226
800,00 RSD
ČANJI MELINDA
26.03.2024
Za korisnika226
300,00 RSD
KOCIS CILA
26.03.2024
Za korisnika226
400,00 RSD
LIVIJA ABRAHAM
26.03.2024
Za korisnika226
550,00 RSD
KOCIS CILA
26.03.2024
Za korisnika226
500,00 RSD
BETINA ČABAI
26.03.2024
Za korisnika226
900,00 RSD
GREGUS ANTAL
25.03.2024
Za korisnika226
600,00 RSD
JAKSI ILONA
25.03.2024
Za korisnika226
1.000,00 RSD
POŠA BUDINSKI
25.03.2024
Za korisnika226
500,00 RSD
SMS MTS 01/2024
25.03.2024
Za korisnika226
600,00 RSD
HORVAT TAMAS
25.03.2024
Za korisnika226
600,00 RSD
ROLAND SARNYAI
25.03.2024
Za korisnika226
500,00 RSD
MEDVECKI URAC
25.03.2024
Za korisnika226
1.100,00 RSD
GABRIELA MEDARIC
25.03.2024
Za korisnika226
3.200,00 RSD
GABRIC ROŽA
25.03.2024
Za korisnika226
500,00 RSD
BOHATA ILONA
25.03.2024
Za korisnika226
900,00 RSD
SEL IREN
25.03.2024
Za korisnika226
450,00 RSD
ELEONORA TOLIC
25.03.2024
Za korisnika226
300,00 RSD
BEATA VOJVODIC
25.03.2024
Za korisnika226
250,00 RSD
JELENA TOŠIĆ
23.03.2024
Za korisnika226
1.600,00 RSD
AGOSTON MARIA
22.03.2024
Za korisnika226
500,00 RSD
TIMEA PEJIĆ
22.03.2024
Za korisnika226
1.800,00 RSD
HORVAT TAMAS
21.03.2024
Za korisnika226
1.000,00 RSD
ESZTER ZEMKO
21.03.2024
Za korisnika226
350,00 RSD
REBEKA CORBA
21.03.2024
Za korisnika226
300,00 RSD
KOVAC TAMARA
20.03.2024
Za korisnika226
950,00 RSD
MONIKA GRBIN
20.03.2024
Za korisnika226
300,00 RSD
SMS A1 02/2024
20.03.2024
Za korisnika226
800,00 RSD
ANNA PERC
20.03.2024
Za korisnika226
400,00 RSD
PALATINUS LIKAR
19.03.2024
Za korisnika226
350,00 RSD
MARTA BOHATA
19.03.2024
Za korisnika226
1.200,00 RSD
BIČKEI IBOLJA
19.03.2024
Za korisnika226
400,00 RSD
CRNKA RUS
19.03.2024
Za korisnika226
1.600,00 RSD
GABRIELA VADLEVE
18.03.2024
Za korisnika226
700,00 RSD
BICKEI MELINDA
18.03.2024
Za korisnika226
300,00 RSD
ŽOFIA ČUVIK
18.03.2024
Za korisnika226
900,00 RSD
AGNES LASZLO
18.03.2024
Za korisnika226
500,00 RSD
TIMEA TOT
18.03.2024
Za korisnika226
300,00 RSD
GABRIELA NADJ
18.03.2024
Za korisnika226
1.700,00 RSD
BEATA RIC
18.03.2024
Za korisnika226
600,00 RSD
AKOS UJHELYI
13.03.2024
Za korisnika226
1.400,00 RSD
ZOLNA GAJDOŠ
13.03.2024
Za korisnika226
1.000,00 RSD
KALMAR ERZEBET
12.03.2024
Za korisnika226
800,00 RSD
POLJAKOVIC NIKOLETTA
11.03.2024
Za korisnika226
500,00 RSD
CIKOS TINDE
07.03.2024
Za korisnika226
350,00 RSD
AGOTA ÐURAKI
07.03.2024
Za korisnika226
500,00 RSD
MEDVECKI URAC
06.03.2024
Za korisnika226
300,00 RSD
BAJUS TIMEA
06.03.2024
Za korisnika226
350,00 RSD
OLGA TORMA
05.03.2024
Za korisnika226
1.400,00 RSD
BALAZS SZILVIA
04.03.2024
Za korisnika226
300,00 RSD
ŠAROLTA ŠIVEG
29.02.2024
Za korisnika226
550,00 RSD
MEDVECKI URAC
29.02.2024
Za korisnika226
900,00 RSD
VARGA MELINDA
29.02.2024
Za korisnika226
300,00 RSD
SMS YETTEL 01/2024
27.02.2024
Za korisnika226
1.600,00 RSD
EMA SAKAČ
27.02.2024
Za korisnika226
300,00 RSD
MILICA TISMA
27.02.2024
Za korisnika226
1.100,00 RSD
NA ILDIKO
27.02.2024
Za korisnika226
650,00 RSD
BORI MARIJA
27.02.2024
Za korisnika226
450,00 RSD
TOT EDINA
26.02.2024
Za korisnika226
1.000,00 RSD
ŽOLT NAMESTOVSKI
26.02.2024
Za korisnika226
500,00 RSD
LIVIA BARAT
26.02.2024
Za korisnika226
600,00 RSD
TILGER IMOLA
26.02.2024
Za korisnika226
3.000,00 RSD
GRUIK KRISTINA
26.02.2024
Za korisnika226
900,00 RSD
POLJAKOVIC NIKOLETA
26.02.2024
Za korisnika226
1.100,00 RSD
KAPOSTA ANABELA
26.02.2024
Za korisnika226
1.100,00 RSD
ERVIN ÐENGE
23.02.2024
Za korisnika226
200,00 RSD
SMS MTS 12/2023
23.02.2024
Za korisnika226
6.600,00 RSD
KATARINA KOPEREC
22.02.2024
Za korisnika226
700,00 RSD
MEDVECKI URACS
22.02.2024
Za korisnika226
600,00 RSD
IVAN TIMEA
21.02.2024
Za korisnika226
900,00 RSD
BOKA HENRIETA
20.02.2024
Za korisnika226
400,00 RSD
BRASKO KARINA
20.02.2024
Za korisnika226
3.100,00 RSD
ZITA ELEK
20.02.2024
Za korisnika226
250,00 RSD
TINDE TERKELJ
20.02.2024
Za korisnika226
350,00 RSD
MEDVECKI URAC
19.02.2024
Za korisnika226
200,00 RSD
LACKO TINDE
19.02.2024
Za korisnika226
500,00 RSD
BOHATA ILONA
19.02.2024
Za korisnika226
600,00 RSD
NEMET CSILLA
19.02.2024
Za korisnika226
500,00 RSD
EVA MAÐAR
19.02.2024
Za korisnika226
400,00 RSD
LACKO TINDE
19.02.2024
Za korisnika226
500,00 RSD
PINTER LAURA
19.02.2024
Za korisnika226
600,00 RSD
REKECKI BETINA
19.02.2024
Za korisnika226
350,00 RSD
BOHATA SILIVIJA
19.02.2024
Za korisnika226
1.400,00 RSD
NEMET LAJOS
19.02.2024
Za korisnika226
250,00 RSD
KALMAR ZOLTAN
19.02.2024
Za korisnika226
1.000,00 RSD
SMS A1 01/2024
19.02.2024
Za korisnika226
200,00 RSD
MARIJA JANOŠ
19.02.2024
Za korisnika226
200,00 RSD
KATALIN NAÐ
17.02.2024
Za korisnika226
4.900,00 RSD
LOŠONC SILVIA
14.02.2024
Za korisnika226
1.100,00 RSD
KOVAC KATALIN
14.02.2024
Za korisnika226
800,00 RSD
KRISTINA FIGEDI
14.02.2024
Za korisnika226
650,00 RSD
MUHI ANASTAZIJA
13.02.2024
Za korisnika226
850,00 RSD
BOHATA SILVIA
13.02.2024
Za korisnika226
400,00 RSD
BIRO DENDI
13.02.2024
Za korisnika226
600,00 RSD
ROZA CEKIC
12.02.2024
Za korisnika226
700,00 RSD
SMS GLOBALTEL 12/2023
06.02.2024
Za korisnika226
200,00 RSD
ANDREA MOLNAR
05.02.2024
Za korisnika226
900,00 RSD
Melinda Borbelj
05.02.2024
Internet uplata
Za korisnika226
487,00 RSD
VAS KORNELIA
05.02.2024
Za korisnika226
450,00 RSD
VERONA ALAKER
03.02.2024
Za korisnika226
2.000,00 RSD
ABRAHAM BUCO
01.02.2024
Za korisnika226
1.800,00 RSD
MONIKA SARKANJ
30.01.2024
Za korisnika226
300,00 RSD
MIRELA ČEH
30.01.2024
Za korisnika226
700,00 RSD
REGINA TRIPOLSKI
30.01.2024
Za korisnika226
400,00 RSD
ZITA BARBARA
29.01.2024
Za korisnika226
300,00 RSD
SMS MTS 11/2023
29.01.2024
Za korisnika226
8.400,00 RSD
MARIJA PAP
29.01.2024
Za korisnika226
950,00 RSD
Timea G
29.01.2024
Internet uplata
Za korisnika226
487,00 RSD
BOKA HENRIETA
29.01.2024
Za korisnika226
900,00 RSD
GABRIC ROŽA
26.01.2024
Za korisnika226
250,00 RSD
ERDMANN BORBALA
26.01.2024
Za korisnika226
800,00 RSD
SMS YETTEL 12/2023
25.01.2024
Za korisnika226
12.000,00 RSD
KOCIS TESA
24.01.2024
Za korisnika226
250,00 RSD
ILONA ČERNJAK
24.01.2024
Za korisnika226
1.500,00 RSD
RIMEA SABO
23.01.2024
Za korisnika226
400,00 RSD
HEBVESI ANGELA
23.01.2024
Za korisnika226
1.200,00 RSD
JUHAS SABOLC
23.01.2024
Za korisnika226
400,00 RSD
ZIROS ROBERT
23.01.2024
Za korisnika226
700,00 RSD
GLORIA SARIC
22.01.2024
Za korisnika226
1.200,00 RSD
KRISZTINA SABO
22.01.2024
Za korisnika226
300,00 RSD
ILDIKÓ SZÛCS
22.01.2024
Za korisnika226
300,00 RSD
Kristina Telek
22.01.2024
Internet uplata
Za korisnika226
2.442,50 RSD
ANIKA LISCEVIC
19.01.2024
Za korisnika226
700,00 RSD
KASAS ZOLT
19.01.2024
Za korisnika226
400,00 RSD
SZEMESI KAROLINA
19.01.2024
Za korisnika226
23.300,00 RSD
SMS A1 12/2023
17.01.2024
Za korisnika226
3.200,00 RSD
JUDIT KOŠA
16.01.2024
Za korisnika226
300,00 RSD
VARGA ERZEBET
16.01.2024
Za korisnika226
1.200,00 RSD
KAPOSTA ANABELA
15.01.2024
Za korisnika226
2.600,00 RSD
SALBAK SANELA
15.01.2024
Za korisnika226
500,00 RSD
MOLNAR ŽUŽANA
15.01.2024
Za korisnika226
800,00 RSD
TATJANA KOTARAC
09.01.2024
Za korisnika226
500,00 RSD
SMS YETTEL 11/2023
05.01.2024
Za korisnika226
8.000,00 RSD
ŽUŽANA SABO
26.12.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
SMS MTS 10/2023
21.12.2023
Za korisnika226
235.800,00 RSD
ANDREA KOVAC
20.12.2023
Za korisnika226
1.800,00 RSD
JUDIT KOŠA
20.12.2023
Za korisnika226
900,00 RSD
SMS A1 11/2023
19.12.2023
Za korisnika226
2.600,00 RSD
HAJNALKA SLOBODA
19.12.2023
Za korisnika226
1.100,00 RSD
SEL IREN
19.12.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
zlata edeseg csomag
18.12.2023
Internet uplata
Za korisnika226
1.479,00 RSD
MARIJA JANOŠ
18.12.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
SMS MTS 09/2023
18.12.2023
Za korisnika226
6.400,00 RSD
SARNYAI MONIKA
16.12.2023
Za korisnika226
1.000,00 RSD
VASKRSNUCE -
13.12.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
FAÐAS ANDREA
13.12.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
SMS MTS 08/2023
13.12.2023
Za korisnika226
3.200,00 RSD
MÓNIKA BREZNYÁK
13.12.2023
Za korisnika226
2.800,00 RSD
LONCAREVIC ANTONIA
11.12.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
DANIELA J.
09.12.2023
Za korisnika226
1.700,00 RSD
MARTA ŠANDOR
09.12.2023
Za korisnika226
1.000,00 RSD
MONIKA RAC
07.12.2023
Za korisnika226
200,00 RSD
GRACA ÐENÐI
06.12.2023
Za korisnika226
1.000,00 RSD
JUTKA PENK
05.12.2023
Za korisnika226
2.200,00 RSD
TABOROŠI ILONA
04.12.2023
Za korisnika226
700,00 RSD
ARNOLD KURCINAK
04.12.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
IZABELA POPIC
04.12.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
GABRIELLA BEDE
01.12.2023
Za korisnika226
650,00 RSD
GABRIELLA BEDE
01.12.2023
Za korisnika226
650,00 RSD
BALINT JUHASZ
01.12.2023
Za korisnika226
200,00 RSD
STANCULOV SONJA
30.11.2023
Za korisnika226
2.000,00 RSD
STANCULOV SONJA
29.11.2023
Za korisnika226
2.000,00 RSD
EVA ZORAJE
29.11.2023
Za korisnika226
1.100,00 RSD
GYNGYI JANOŠ
28.11.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
TILINKO DAVID
28.11.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
SMS YETTEL 10/2023
28.11.2023
Za korisnika226
187.400,00 RSD
JUHAS MARIA
27.11.2023
Za korisnika226
700,00 RSD
MILANA MEDAREVIĆ
27.11.2023
Za korisnika226
3.200,00 RSD
KOVAC
27.11.2023
Za korisnika226
10.000,00 RSD
BALINT ERIKA
23.11.2023
Za korisnika226
1.500,00 RSD
SMS GLOBALTEL 10/2023
22.11.2023
Za korisnika226
800,00 RSD
TABOROŠI ILONA
20.11.2023
Za korisnika226
1.200,00 RSD
SMS A1 10/2023
16.11.2023
Za korisnika226
100.400,00 RSD
PRINTEX DOO
13.11.2023
Za korisnika226
10.000,00 RSD
NORTH ENGINEERING
10.11.2023
Za korisnika226
25.000,00 RSD
BAGNIC IBOLJA
08.11.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
BAGNIC IBOLJA
08.11.2023
Za korisnika226
200,00 RSD
KALMAR ERZEBET
07.11.2023
Za korisnika226
700,00 RSD
KIS BICKEI
07.11.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
ŠANDOR LALIĆ
07.11.2023
Za korisnika226
1.300,00 RSD
KALMAR ERZEBET
07.11.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
HAJNALKA MIKLOS
06.11.2023
Za korisnika226
1.000,00 RSD
HORVAT HELENA
06.11.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
STANKOVIC ANA
06.11.2023
Za korisnika226
350,00 RSD
MOŽART FONDACIJA
06.11.2023
Za korisnika226
107.100,00 RSD
Zsanett Meyries
03.11.2023
PayPal uplata
Za korisnika226
2.128,00 RSD
Dia
03.11.2023
PayPal uplata
Za korisnika226
1.044,00 RSD
STANKOVIĆ SLOBODANKA
02.11.2023
Za korisnika226
900,00 RSD
BALAŽ ANITA
01.11.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
Jovan Ilić
01.11.2023
Internet uplata
Za korisnika226
977,00 RSD
TINDE TOT
01.11.2023
Za korisnika226
1.400,00 RSD
ANICA CIPAKBAJIC
01.11.2023
Za korisnika226
3.500,00 RSD
Soós Boglárka
31.10.2023
Internet uplata
Za korisnika226
292,20 RSD
KLARA KONJEVIĆ
30.10.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
DRAGANA MITIĆ
30.10.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
SALAI IBOLJA
30.10.2023
Za korisnika226
350,00 RSD
IVANA SVERTEL
30.10.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
STIPANCEVIC ANITA
30.10.2023
Za korisnika226
250,00 RSD
MARIJANA KARDELIS
30.10.2023
Za korisnika226
10.000,00 RSD
KRISZTINA SABO
30.10.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
SMS YETTEL 09/2023
30.10.2023
Za korisnika226
10.800,00 RSD
KOVRLIJA CVETANKA
30.10.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
ARNOLD KURCINAK
30.10.2023
Za korisnika226
1.200,00 RSD
BABIC SILVIA
30.10.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
PUSKAS VALERIJA
27.10.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
NEVENKA JEVTIĆ
27.10.2023
Za korisnika226
1.000,00 RSD
VALERIJA FISTES
27.10.2023
Za korisnika226
700,00 RSD
BAJUS ANGELA
27.10.2023
Za korisnika226
550,00 RSD
GORDANA PREDOLAC
27.10.2023
Za korisnika226
2.000,00 RSD
ROTOGRAFIKA DOO
27.10.2023
Za korisnika226
25.000,00 RSD
LIVIA BARAT
26.10.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
CILA MILINSKI
26.10.2023
Za korisnika226
800,00 RSD
ANIKA LISCEVIC
26.10.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
ZSOLT DOBO
25.10.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
BIROGRAFIKA MB
25.10.2023
Za korisnika226
5.000,00 RSD
TERMOPROJEKT DOO
24.10.2023
Za korisnika226
5.000,00 RSD
KOVAC KATALIN
24.10.2023
Za korisnika226
2.300,00 RSD
BARAVIČ NATALIJA
24.10.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
LEA SURANYI
24.10.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
POŠA BUDINSKI
23.10.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
VARGA BEATA
23.10.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
GABOR ZAJ
23.10.2023
Za korisnika226
750,00 RSD
KLAUDIA KIS
23.10.2023
Za korisnika226
1.000,00 RSD
ŽOLT FODOR
20.10.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
Törteli István
20.10.2023
Internet uplata
Za korisnika226
345,10 RSD
VIKTORIA SEVIC
19.10.2023
Za korisnika226
940,00 RSD
VARGA IBOJA
19.10.2023
Za korisnika226
250,00 RSD
SILVIA ROGAN
18.10.2023
Za korisnika226
1.000,00 RSD
ZORICA ACIC
17.10.2023
Za korisnika226
1.300,00 RSD
EMANUELA BIN
17.10.2023
Za korisnika226
200,00 RSD
ROBERT BACSA
16.10.2023
Za korisnika226
1.000,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
16.10.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
ANDRAŠ HORVAT
16.10.2023
Za korisnika226
350,00 RSD
DUŠKO LACKOVIĆ
16.10.2023
Za korisnika226
5.000,00 RSD
PETER BOSZNAI
16.10.2023
Za korisnika226
750,00 RSD
SMS A1 09/2023
16.10.2023
Za korisnika226
2.200,00 RSD
ANÐAL MONIKA
16.10.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
VERONA ALAKER
14.10.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
AGNES LASZLO
13.10.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
ZOLTAN KOVAC
12.10.2023
Za korisnika226
800,00 RSD
TINDE TERKELJ
12.10.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
NATALIJA MIHALJI
12.10.2023
Za korisnika226
450,00 RSD
LOŠONC TAMARA
09.10.2023
Za korisnika226
450,00 RSD
FARKAŠ KRISTINA
09.10.2023
Za korisnika226
1.700,00 RSD
DANIELA J.
09.10.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
SMS MTS 07/2023
06.10.2023
Za korisnika226
1.400,00 RSD
SMS MTS 06/2023
04.10.2023
Za korisnika226
29.000,00 RSD
DUBRAVKA BANDIC
04.10.2023
Za korisnika226
2.000,00 RSD
BARANJ LAURA
04.10.2023
Za korisnika226
800,00 RSD
FEHER SILVIJA
02.10.2023
Za korisnika226
900,00 RSD
STANIMIROVIC SNEZANA
02.10.2023
Za korisnika226
200,00 RSD
MARIJA JANOŠ
02.10.2023
Za korisnika226
1.100,00 RSD
ÐERIĆ GABRIELA
28.09.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
SMS YETTEL 08/2023
27.09.2023
Za korisnika226
9.000,00 RSD
MARTA BOHATA
27.09.2023
Za korisnika226
1.500,00 RSD
POSA ZAKLINA
25.09.2023
Za korisnika226
1.300,00 RSD
LIVIA KRIŽAN
22.09.2023
Za korisnika226
800,00 RSD
BACA MIRJANA
22.09.2023
Za korisnika226
6.200,00 RSD
ERNE GALUS
21.09.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
KALMAR ERŽEBET
21.09.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
SABO HANÐA
20.09.2023
Za korisnika226
700,00 RSD
VIKTORIA D
20.09.2023
Za korisnika226
200,00 RSD
SLADANA TERZIN
20.09.2023
Za korisnika226
800,00 RSD
REKA ZABOŠ
19.09.2023
Za korisnika226
1.100,00 RSD
KANJO KATARINA
19.09.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
FAÐAS ANDREA
19.09.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
HUANITA LAJČAK
18.09.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
HORVAT JULIANNA
18.09.2023
Za korisnika226
700,00 RSD
TILINKON DAVID
18.09.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
BEATA RIC
18.09.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
NAD ABONJI
18.09.2023
Za korisnika226
700,00 RSD
ZABOS ILDIKO
18.09.2023
Za korisnika226
1.300,00 RSD
BALINT AGOTA
18.09.2023
Za korisnika226
1.200,00 RSD
ANITA DUDAS
18.09.2023
Za korisnika226
2.500,00 RSD
KORNELIJA KAPAŠ
15.09.2023
Za korisnika226
1.500,00 RSD
ZITA ELEK
14.09.2023
Za korisnika226
850,00 RSD
VALENTINA BAČO
14.09.2023
Za korisnika226
1.700,00 RSD
EDUARD KOVAČ
14.09.2023
Za korisnika226
800,00 RSD
BEATA POPOV
14.09.2023
Za korisnika226
700,00 RSD
URI ŽUŽANA
14.09.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
CABAI BETINA
14.09.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
BLANKA BODO
14.09.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
HORVAT ETELKA
14.09.2023
Za korisnika226
350,00 RSD
SMS A1 08/2023
13.09.2023
Za korisnika226
2.200,00 RSD
FAÐAS ANDREA
13.09.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
13.09.2023
Za korisnika226
350,00 RSD
LENDEL ZOLTAN
12.09.2023
Za korisnika226
300,00 RSD
BANKO TUNDE
12.09.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
MELINDA MORVAI
12.09.2023
Za korisnika226
850,00 RSD
SZABO BARBARA
11.09.2023
Za korisnika226
1.150,00 RSD
MAJA MAROTI
11.09.2023
Za korisnika226
600,00 RSD
CORBA KAROLA
11.09.2023
Za korisnika226
900,00 RSD
EVA KOLLAR
11.09.2023
Za korisnika226
1.300,00 RSD
BETINA MAZAR
11.09.2023
Za korisnika226
3.100,00 RSD
ANDREA TOTH
09.09.2023
Za korisnika226
450,00 RSD
LENKE ERDELJI
08.09.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
ERNE GALUS
07.09.2023
Za korisnika226
350,00 RSD
Utasi Andrea
06.09.2023
PayPal uplata
Za korisnika226
177,00 RSD
OROS ZITA
06.09.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
VALERIJA FISTES
04.09.2023
Za korisnika226
250,00 RSD
ÐURAKI AGOTA
04.09.2023
Za korisnika226
500,00 RSD
ROZA ANET
04.09.2023
Za korisnika226
350,00 RSD
SOLAR ÐENÐI
04.09.2023
Za korisnika226
1.000,00 RSD
TAMARA RANÐELOVIC
04.09.2023
Za korisnika226
1.000,00 RSD
EVA MAÐAR
01.09.2023
Za korisnika226
200,00 RSD
IVANA ARANÐELOVIĆ
01.09.2023
Za korisnika226
800,00 RSD
SMS YETTEL 07/2023
30.08.2023
Za korisnika226
3.200,00 RSD
ROBERT POŠA
29.08.2023
Za korisnika226
450,00 RSD
VIKTORIA D
29.08.2023
Za korisnika226
400,00 RSD
SILVIA FEHER
28.08.2023
Za korisnika226
200,00 RSD
LIVIA KRIŽAN
28.08.2023
Za korisnika226
700,00 RSD
ANA STANKOVIĆ
25.08.2023
Za korisnika226
550,00 RSD
SZABO BARBARA
23.08.2023
Za korisnika226
4.850,00 RSD
SMS A1 07/2023
22.08.2023
Za korisnika226
200,00 RSD
MARIJA JANOŠ
21.08.2023
Za korisnika226
250,00 RSD
TILINKO DAVID
21.08.2023
Za korisnika226
200,00 RSD
KURCINAK KIS
21.08.2023
Za korisnika226
700,00 RSD
EDIT MOLNAR
21.08.2023
Za korisnika226
600,00 RSD