Uplate za korisnika

Pronađi svoju donaciju

Nije pronađen nijedan korisnik
Emil Radosavljević

Emil Radosavljević
847 na 3030

Prikljupljene donacije

6.179.352,65 RSD

+1.882.500,00 RSD

(Raspodela)

541,00 EUR

+10,00 EUR

(Neproknjižene PayPal uplate)

Korisnik iskoristio

564.439,33 RSD

35.037,00 EUR

28.600,00 USD

Stanje na računu

33.387,62 RSD

Poslednje uplate

JASMINA GRNJA
29.08.2020
Za korisnika847
1.000,00 RSD
BRANKICA KLJAJIN
29.08.2020
Za korisnika847
1.000,00 RSD
MILOŠ ARSIĆ
29.08.2020
Za korisnika847
1.200,00 RSD
JELENA DROBNJAKOVIĆ
29.08.2020
Za korisnika847
1.350,00 RSD
MAJA PUJIN
29.08.2020
Za korisnika847
1.100,00 RSD
VALENTINA BLESIĆ
29.08.2020
Za korisnika847
2.500,00 RSD
NADA VESELINOVIĆ
29.08.2020
Za korisnika847
1.250,00 RSD
MARIJA MARKOVIC
29.08.2020
Za korisnika847
1.500,00 RSD
LIDIJA JANEŽIĆ
29.08.2020
Za korisnika847
1.100,00 RSD
NATAŠA MAJKIĆ
29.08.2020
Za korisnika847
400,00 RSD
JELENA KRTOLICA
29.08.2020
Za korisnika847
700,00 RSD
ANA MILIJIĆ
29.08.2020
Za korisnika847
1.000,00 RSD
BRANISLAVA VESIĆ
29.08.2020
Za korisnika847
600,00 RSD
ANA MILIJIĆ
29.08.2020
Za korisnika847
1.000,00 RSD
BILJANA DAMNJANOVIĆ
29.08.2020
Za korisnika847
700,00 RSD
DARKO MOJSILOVIC
29.08.2020
Za korisnika847
500,00 RSD
MARIJA VOJINOVIĆ
29.08.2020
Za korisnika847
700,00 RSD
Mladen Milosevic
29.08.2020
Internet uplata
Za korisnika847
488,50 RSD
Stankic bojana
29.08.2020
PayPal uplata
Za korisnika847
7.512,00 RSD
V. T. N.
29.08.2020
PayPal uplata
Za korisnika847
1.050,00 RSD
SANJA KOVAČIĆ
28.08.2020
Za korisnika847
3.000,00 RSD
ISIDORA GORDIA
28.08.2020
Za korisnika847
1.100,00 RSD
MARINA
28.08.2020
Za korisnika847
1.000,00 RSD
ANA OPALIC
28.08.2020
Za korisnika847
1.900,00 RSD
GORAN MATIJEVIA
28.08.2020
Za korisnika847
4.100,00 RSD
MILAN STOJANOVIA
28.08.2020
Za korisnika847
2.000,00 RSD
JELENA OBRADOVIA
28.08.2020
Za korisnika847
1.000,00 RSD
JULIJA PETROVIC
28.08.2020
Za korisnika847
400,00 RSD
MILICA ŽNIDAREC
28.08.2020
Za korisnika847
400,00 RSD
SLAVICA BIROŠ
28.08.2020
Za korisnika847
700,00 RSD
SAID ESMAEIL
28.08.2020
Za korisnika847
1.100,00 RSD
MILANA ALEKSIC
28.08.2020
Za korisnika847
1.000,00 RSD
ALEKSANDRA ZELJKOVIC
28.08.2020
Za korisnika847
2.200,00 RSD
ALEKSANDRA MUTAVDŽIC
28.08.2020
Za korisnika847
2.700,00 RSD
GALADIK RAJIC
28.08.2020
Za korisnika847
500,00 RSD
SANDAR RU?IK
28.08.2020
Za korisnika847
10.000,00 RSD
SANJA RUSITOVIC
28.08.2020
Za korisnika847
15.000,00 RSD
DANILO BELOŠEVIĆ
28.08.2020
Za korisnika847
600,00 RSD
DANICA JOVIC
28.08.2020
Za korisnika847
650,00 RSD
MIRA LUKIA
28.08.2020
Za korisnika847
1.100,00 RSD
KRISTINA PAREETIA
28.08.2020
Za korisnika847
450,00 RSD
MILENA MILOSAVLJEVIC
28.08.2020
Za korisnika847
460,00 RSD
DRAGANA PANIA
28.08.2020
Za korisnika847
1.000,00 RSD
ANDREJA SABOL
28.08.2020
Za korisnika847
740,00 RSD
MIKULOVIC ANITA
28.08.2020
Za korisnika847
700,00 RSD
BILJANA LOZANOV
28.08.2020
Za korisnika847
600,00 RSD
DRAGANA SAĆ
28.08.2020
Za korisnika847
800,00 RSD
MIRJANA STANKOVIĆ
28.08.2020
Za korisnika847
700,00 RSD
VLADAN RATKOV
28.08.2020
Za korisnika847
600,00 RSD
VISNJA ANDRIC
28.08.2020
Za korisnika847
800,00 RSD
JASMINA MIRCEVSKI
28.08.2020
Za korisnika847
1.500,00 RSD
JASMINA MILOSAVLJEVIĆ
28.08.2020
Za korisnika847
900,00 RSD
ŽIVANOVIĆ JUGOSLAV
28.08.2020
Za korisnika847
25.000,00 RSD
ACC TRUST
28.08.2020
Za korisnika847
2.500,00 RSD
PRCIC JELENA
28.08.2020
Za korisnika847
400,00 RSD
OLJA POPOVIC
28.08.2020
Za korisnika847
400,00 RSD
JOCKOVIC ZORICA
28.08.2020
Za korisnika847
400,00 RSD
SLAÐANA RANÐELOVIĆ
28.08.2020
Za korisnika847
400,00 RSD
OLIVERA POPOVIC
28.08.2020
Za korisnika847
3.100,00 RSD
BOJANA VASOVIĆ
28.08.2020
Za korisnika847
300,00 RSD
MILAN STOJŠIA
28.08.2020
Za korisnika847
600,00 RSD
MILAN STOJŠIA
28.08.2020
Za korisnika847
1.600,00 RSD
SLAVICA GOMILANOVIA
28.08.2020
Za korisnika847
700,00 RSD
BILJANA RAN?ELOVIC
28.08.2020
Za korisnika847
450,00 RSD
BILJANA RAN?ELOVIC
28.08.2020
Za korisnika847
150,00 RSD
BILJANA RAN?ELOVIC
28.08.2020
Za korisnika847
100,00 RSD
MARINA
28.08.2020
Za korisnika847
900,00 RSD
DRAGANA IVANEIA
28.08.2020
Za korisnika847
600,00 RSD
VLADIMIR TRAJKOVIC
28.08.2020
Za korisnika847
700,00 RSD
NA? ILDIKO
28.08.2020
Za korisnika847
205,00 RSD
MIRJANA KOJIC
28.08.2020
Za korisnika847
1.400,00 RSD
DUSKA MILANOVIC
28.08.2020
Za korisnika847
850,00 RSD
KRISTINA MANDIĆ
28.08.2020
Za korisnika847
700,00 RSD
ANITA ZDRAVKOVIĆ
28.08.2020
Za korisnika847
6.100,00 RSD
MARIA MIHAILOVIĆ
28.08.2020
Za korisnika847
1.800,00 RSD
TOMISLAV TAKAČ
28.08.2020
Za korisnika847
3.100,00 RSD
ZORICA STANKOVIĆ
28.08.2020
Za korisnika847
680,00 RSD
MIRJANA RAKIĆ
28.08.2020
Za korisnika847
700,00 RSD
SONJA JANKOVIĆ
28.08.2020
Za korisnika847
500,00 RSD
BILJANA BOŽIĆ
28.08.2020
Za korisnika847
1.000,00 RSD
MARINA DJUROVIC
28.08.2020
Za korisnika847
500,00 RSD
ALEKSANDRA KOLAK
28.08.2020
Za korisnika847
200,00 RSD
LIDIJA TRIČKOVIĆ
28.08.2020
Za korisnika847
500,00 RSD
MILKA SALATIC
28.08.2020
Za korisnika847
400,00 RSD
JELENA MITIĆ
28.08.2020
Za korisnika847
800,00 RSD
MIRJANA FILDOKIC
28.08.2020
Za korisnika847
100,00 EUR
Jelena Gođevac
28.08.2020
Internet uplata
Za korisnika847
977,00 RSD
Adrijana Petković
28.08.2020
Internet uplata
Za korisnika847
487,00 RSD
Aleksandra Dias
28.08.2020
Internet uplata
Za korisnika847
599,98 RSD
Marina Horvat
28.08.2020
PayPal uplata
Za korisnika847
1.050,00 RSD
JASMINA MILOSAVLJEVIĆ
27.08.2020
Za korisnika847
600,00 RSD
NEBOJŠA VULETIĆ
27.08.2020
Za korisnika847
600,00 RSD
NATAŠA MILANOVIĆ
27.08.2020
Za korisnika847
1.050,00 RSD
MARIJA BEŽULJ
27.08.2020
Za korisnika847
500,00 RSD
GORAN MATIJEVIA
27.08.2020
Za korisnika847
2.000,00 RSD
ALEKSANDRA DIMITRIJEVIC
27.08.2020
Za korisnika847
450,00 RSD
MILOŠ VRTIKAPA
27.08.2020
Za korisnika847
800,00 RSD
SANDRA JOSIPOVIC
27.08.2020
Za korisnika847
200,00 RSD
LJUBICA ŽELJKO
27.08.2020
Za korisnika847
500,00 RSD
ALEKSANDRA MUTAVDŽIC
27.08.2020
Za korisnika847
600,00 RSD
JOVANA DRAGAN
27.08.2020
Za korisnika847
300,00 RSD
BARBARA ADAM
27.08.2020
Za korisnika847
500,00 RSD
BILJANA PETROVIĆ
27.08.2020
Za korisnika847
200,00 RSD
ANA BOŽOVIĆ
27.08.2020
Za korisnika847
1.300,00 RSD
TOBDŽIC MARIJA
27.08.2020
Za korisnika847
1.000,00 RSD
DANICIC DANIJELA
27.08.2020
Za korisnika847
1.200,00 RSD
SONJA ZAGORAC
27.08.2020
Za korisnika847
400,00 RSD
DRAGANA LAZAREVIC
27.08.2020
Za korisnika847
1.500,00 RSD
VERA SIMIĆ
27.08.2020
Za korisnika847
800,00 RSD
BOSILJKA PANTIA11194
27.08.2020
Za korisnika847
3.800,00 RSD
DANIJELA ZIVKOVIC
27.08.2020
Za korisnika847
800,00 RSD
ANA GOGIA
27.08.2020
Za korisnika847
200,00 RSD
VESNA NIKOLIC
27.08.2020
Za korisnika847
300,00 RSD
DANIELA PETROVIC
27.08.2020
Za korisnika847
600,00 RSD
MAJA STANOJEVIĆ
27.08.2020
Za korisnika847
200,00 RSD
ALEKSANDRA ZELJKOVIC
27.08.2020
Za korisnika847
450,00 RSD
DRAGANA KRSTIC
27.08.2020
Za korisnika847
1.000,00 RSD
PAULINA ELCIC
27.08.2020
Za korisnika847
200,00 RSD
ŽELJKO GLIŠIĆ
27.08.2020
Za korisnika847
300,00 RSD
MIRJANA TANOVIĆ
27.08.2020
Za korisnika847
550,00 RSD
JELENA CVJETINOVIĆ
27.08.2020
Za korisnika847
500,00 RSD
ŽIVKA CVEJIĆ
27.08.2020
Za korisnika847
550,00 RSD
ANA MILIJIĆ
27.08.2020
Za korisnika847
600,00 RSD
VALENTINA MILOŠEVIĆ
27.08.2020
Za korisnika847
1.700,00 RSD
ANA RONČEVIĆ
27.08.2020
Za korisnika847
1.200,00 RSD
ROBERTINA JOVANOVSKA
27.08.2020
Za korisnika847
1.000,00 RSD
MARKO TOLIMIR
27.08.2020
Za korisnika847
500,00 RSD
Marina Lazic
27.08.2020
Internet uplata
Za korisnika847
779,20 RSD
Anon.
27.08.2020
PayPal uplata
Za korisnika847
3.231,00 RSD
Suzana Lazic
27.08.2020
PayPal uplata
Za korisnika847
5.411,00 RSD
JELENA SAVIA
26.08.2020
Za korisnika847
300,00 RSD
NATAŠA MILANOVIĆ
26.08.2020
Za korisnika847
2.100,00 RSD
TOBDŽIC MARIJA
26.08.2020
Za korisnika847
300,00 RSD
APOTEKA VESNASALAKOVAC
26.08.2020
Za korisnika847
20.000,00 RSD
IVANA OBRADOVIĆ
26.08.2020
Za korisnika847
300,00 RSD
MARIJA MARKOVSKI
26.08.2020
Za korisnika847
1.300,00 RSD
BILJANA IVOŠEV
26.08.2020
Za korisnika847
350,00 RSD
BRANKICA KOVACEVIC
26.08.2020
Za korisnika847
500,00 RSD
NOVKA MARCIKIĆ
26.08.2020
Za korisnika847
1.000,00 RSD
SANELA VIDOVIA
26.08.2020
Za korisnika847
450,00 RSD
ALEKSANDRA MUTAVDŽIC
26.08.2020
Za korisnika847
300,00 RSD
IGOR GOJKOVIC
26.08.2020
Za korisnika847
70.000,00 RSD
IVANA MARIC
26.08.2020
Za korisnika847
2.600,00 RSD
ZORICA STANKOVIĆ
26.08.2020
Za korisnika847
550,00 RSD
MAJDA KIKLIĆ
26.08.2020
Za korisnika847
1.300,00 RSD
Andjela
26.08.2020
Internet uplata
Za korisnika847
195,40 RSD
Snezana Malbasa
26.08.2020
Internet uplata
Za korisnika847
487,00 RSD
Snezana Malbasa
26.08.2020
Internet uplata
Za korisnika847
974,00 RSD
MASA MILUTINOVIC
25.08.2020
Za korisnika847
1.100,00 RSD
SANJA BALAN
25.08.2020
Za korisnika847
1.000,00 RSD
VERA MAMIC
25.08.2020
Za korisnika847
900,00 RSD
BOJAN STANISAVLJEVIA
25.08.2020
Za korisnika847
6.000,00 RSD
BRANKA PETKOVIC
25.08.2020
Za korisnika847
1.500,00 RSD
IVONA BAJIC
25.08.2020
Za korisnika847
300,00 RSD
DANICIC DANIJELA
25.08.2020
Za korisnika847
1.600,00 RSD
IVONA BAJIC
25.08.2020
Za korisnika847
450,00 RSD
ANA MILOSAVLJEVIC
25.08.2020
Za korisnika847
200,00 RSD
ANA MILIJIĆ
25.08.2020
Za korisnika847
1.650,00 RSD
MILJANA GIGIĆ
25.08.2020
Za korisnika847
1.100,00 RSD
NATASA KNEZEVIC
25.08.2020
Za korisnika847
400,00 RSD
MIRJANA JEREMIĆ
25.08.2020
Za korisnika847
1.000,00 RSD
NIKOLA DOO
25.08.2020
Za korisnika847
5.000,00 RSD
MARIJA ZAPUTIL
25.08.2020
Za korisnika847
500,00 RSD
MARIJA ZAPUTIL
25.08.2020
Za korisnika847
850,00 RSD
TATJANA APIA
25.08.2020
Za korisnika847
3.100,00 RSD
MARIJA ZAPUTIL
25.08.2020
Za korisnika847
650,00 RSD
JELENA BUNGIN
25.08.2020
Za korisnika847
1.500,00 RSD
MARIJA JANKOVIC
25.08.2020
Za korisnika847
1.500,00 RSD
BILJANA KOTESKA
25.08.2020
Za korisnika847
350,00 RSD
ALEMPIJEVIC DUSAN
25.08.2020
Za korisnika847
2.500,00 RSD
RADOSLAV MILANOVIĆ
25.08.2020
Za korisnika847
1.800,00 RSD
BILJANA MITROVIĆ
25.08.2020
Za korisnika847
700,00 RSD
TATJANA VUJOVIA
24.08.2020
Za korisnika847
1.100,00 RSD
JOVANA JANKOVIA
24.08.2020
Za korisnika847
1.000,00 RSD
ALEKSANDRA MUTAVDŽIC
24.08.2020
Za korisnika847
700,00 RSD
ALEKSANDRA RAKIC
24.08.2020
Za korisnika847
3.000,00 RSD
SNJEŽANA VUKALOVIA
24.08.2020
Za korisnika847
900,00 RSD
ALEKSANDRA MUTAVDŽIC
24.08.2020
Za korisnika847
700,00 RSD
ANA KOTUJIA
24.08.2020
Za korisnika847
1.050,00 RSD
EMILIJA NIKOLA
24.08.2020
Za korisnika847
1.100,00 RSD
GORAN MATIJEVIA
24.08.2020
Za korisnika847
1.500,00 RSD
NEVENA P.
24.08.2020
Za korisnika847
1.000,00 RSD
ZELJANA MILOVANOVIC
24.08.2020
Za korisnika847
500,00 RSD
BILJANA SAVIC
24.08.2020
Za korisnika847
1.600,00 RSD
MARIJA JELIA
24.08.2020
Za korisnika847
600,00 RSD
ANETA RADOVIA
24.08.2020
Za korisnika847
300,00 RSD
DANICA RAJINAC
24.08.2020
Za korisnika847
6.500,00 RSD
CANCAREVIC MARIJA
24.08.2020
Za korisnika847
1.000,00 RSD
KRISTINA ADAMOVIC
24.08.2020
Za korisnika847
200,00 RSD
MARINA STANKOVIC
24.08.2020
Za korisnika847
2.000,00 RSD
MILENA CIRIC
24.08.2020
Za korisnika847
1.000,00 RSD
NIKSIC MIROSLAV
24.08.2020
Za korisnika847
1.200,00 RSD
MAJA CUCA
24.08.2020
Za korisnika847
2.200,00 RSD
JASMIN CAUSEVIC
24.08.2020
Za korisnika847
750,00 RSD
TOSIC ALEKSANDAR
24.08.2020
Za korisnika847
1.500,00 RSD
MARKOVSKI MARIJA
24.08.2020
Za korisnika847
500,00 RSD
JEVTIC MILJANA
24.08.2020
Za korisnika847
350,00 RSD
VANA TIJANIC
24.08.2020
Za korisnika847
3.000,00 RSD
DANIJELA JANKOVIĆ
24.08.2020
Za korisnika847
3.700,00 RSD
AUTOPREVOZNICKA TRGOVINSKA
24.08.2020
Za korisnika847
2.000,00 RSD
ANA MITROVIĆ
23.08.2020
Za korisnika847
1.300,00 RSD
SANDRA MILOSAVLJEVIĆ
23.08.2020
Za korisnika847
600,00 RSD
VALENTINA MILOŠEVIĆ
23.08.2020
Za korisnika847
600,00 RSD
VIOLETA POPOV
23.08.2020
Za korisnika847
700,00 RSD
Nikolina Dobrić
23.08.2020
Internet uplata
Za korisnika847
1.948,00 RSD
Vesna
23.08.2020
Internet uplata
Za korisnika847
1.954,00 RSD
ANA MILIJIĆ
22.08.2020
Za korisnika847
3.200,00 RSD
ANA MILIJIĆ
22.08.2020
Za korisnika847
1.000,00 RSD
PAVLE OBRADOVIC
22.08.2020
Za korisnika847
1.000,00 RSD
TATJANA SOVRLIC
22.08.2020
Za korisnika847
600,00 RSD
MARIJA POPOVIĆ
22.08.2020
Za korisnika847
300,00 RSD
BILJANA KOTESKA
22.08.2020
Za korisnika847
450,00 RSD
ANA MILIJIĆ
21.08.2020
Za korisnika847
600,00 RSD
MILOŠEVIC MILENA
21.08.2020
Za korisnika847
505,00 RSD
MLADEN MILOŠEVIA
21.08.2020
Za korisnika847
500,00 RSD
EL SIRAFI
21.08.2020
Za korisnika847
1.000,00 RSD
ALEKSANDRA MUTAVDŽIC
21.08.2020
Za korisnika847
1.000,00 RSD
MILOS NEDELJKOVIC
21.08.2020
Za korisnika847
3.200,00 RSD
BOJANA KUKULJ
21.08.2020
Za korisnika847
500,00 RSD
JELENA VESKOVAC
21.08.2020
Za korisnika847
1.500,00 RSD
Jelena Gođevac
21.08.2020
Internet uplata
Za korisnika847
586,20 RSD
Vlastenka Martologa
21.08.2020
PayPal uplata
Za korisnika847
1.923,00 RSD
Sanja Ulamovic
21.08.2020
PayPal uplata
Za korisnika847
3.232,00 RSD
Marko Vojinovic
21.08.2020
PayPal uplata
Za korisnika847
16.319,00 RSD
ALEKSANDRA VRBICA
20.08.2020
Za korisnika847
800,00 RSD
SANDRA ?OR?E
20.08.2020
Za korisnika847
2.500,00 RSD
DRAŽEN POPOV
20.08.2020
Za korisnika847
700,00 RSD
BOBANA GOGIC
20.08.2020
Za korisnika847
3.000,00 RSD
BORIC JELISAVETA
20.08.2020
Za korisnika847
1.200,00 RSD
KRISTINA CUZDI
20.08.2020
Za korisnika847
550,00 RSD
MIROSLAV CVJETKOVIA
20.08.2020
Za korisnika847
500,00 RSD
MARKOVIC SANDRA
20.08.2020
Za korisnika847
1.200,00 RSD
SANJA STANKOVIA
20.08.2020
Za korisnika847
700,00 RSD
Anon.
20.08.2020
PayPal uplata
Za korisnika847
287,00 RSD
MIROSLAV TIŠMA
19.08.2020
Za korisnika847
500,00 RSD
DUŠAN PROSTRAN
19.08.2020
Za korisnika847
2.500,00 RSD
MARINA RADULOVIC
19.08.2020
Za korisnika847
900,00 RSD
MAJA JEROTIĆ
19.08.2020
Za korisnika847
3.200,00 RSD
VUJICA LAZIĆ
19.08.2020
Za korisnika847
500,00 RSD
NIPD REE
18.08.2020
Za korisnika847
5.000,00 RSD
MARKO MILOVANOVIĆ
18.08.2020
Za korisnika847
600,00 RSD
JOVANA LILIC
18.08.2020
Za korisnika847
5.850,00 RSD
KRISTIVOJE ANDELKOVIC
17.08.2020
Za korisnika847
3.000,00 RSD
MARKOVIC MILIJANA
17.08.2020
Za korisnika847
5.000,00 RSD
MARINA RADULOVIĆ
17.08.2020
Za korisnika847
1.100,00 RSD
MARKO MILJKOVIĆ
17.08.2020
Za korisnika847
99.450,00 RSD
BILJANA AKSENTIJEVIĆ
17.08.2020
Za korisnika847
5.850,00 RSD
MILJANA GIGIĆ
17.08.2020
Za korisnika847
700,00 RSD
ANA MILIJIĆ
17.08.2020
Za korisnika847
600,00 RSD
Snežana Milutinović
17.08.2020
Internet uplata
Za korisnika847
1.948,00 RSD
TIJANA RAICKI
16.08.2020
Za korisnika847
1.500,00 RSD
DALIBOR NIKOLIC
16.08.2020
Za korisnika847
1.000,00 RSD
Ivković Zlatana
16.08.2020
Internet uplata
Za korisnika847
113.958,00 RSD
Anon.
16.08.2020
PayPal uplata
Za korisnika847
3.232,00 RSD
sarah rubenthaler
16.08.2020
PayPal uplata
Za korisnika847
4.322,00 RSD
BILJANA DENIC
14.08.2020
Za korisnika847
500,00 RSD