Донирајте помоћу
Paypal-a

Није пронађен ниједан корисник
Stefan Đorđević

Донација за

Стефан Ђорђевић
1438 на 3030

Донатор

Морате попунити ово поље како би наставили даље

Морате попунити ово поље како би наставили даље

EUR

Морате попунити ово поље како би наставили даље

Морате да означите ово поље како би наставили даље

Износ донације у ЕУР-има који попуните у апликацији учитава се аутоматски на сајту Фондације у списку уплата за Корисника. Расположиви износ за Корисника у динарској противвредности од сваке појединачне уплате умањен је за провизију у износу од 3,4-4,4% + 0,35 ЕУР-а коју PayPal наплаћује од сваке појединачне уплате и за провизију у износу од 10 ЕУР-а коју PayPal наплаћује од укупног износа трансакције која се исплаћује. PayPal одређује максимални износ трансакције која се исплаћује. Кориснику је на располагању динарска противвредност, а динамика исплате зависи од укупно уплаћених износа путем PayPal налога Фондације.

Донације извршене путем PayPal-а преносе се на рачуне Корисника два пута недељно! У случају прекорачења месечног лимита одређеног од стране PayPal-а  пренос донација на банкарски рачун Фондације неће бити могућ до почетка наредног календарског месеца.