Uplate za korisnika

Pronađi svoju donaciju

Nije pronađen nijedan korisnik
Anita Pager

Anita Pager
1425 na 3030

Prikljupljene donacije

13.655.833,69 RSD

4.666,13 EUR

200,00 CHF

Korisnik iskoristio

197.165,06 RSD

1.927,00 EUR

106.000,00 USD

Stanje na računu

2.026.094,67 RSD

2.739,13 EUR

Poslednje uplate

NORA LAJKO
08.05.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ŽUŽANA SABO
08.05.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
LIPTAK SILVIJA
08.05.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
Tamara HINTA
08.05.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
394,00 RSD
ČILA KERMECI
08.05.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ČILA KERMECI
08.05.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
EVA MAÐAR
08.05.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
KOCIS KLARA
08.05.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
SILI BEATA
08.05.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
IBOLJA LASLO
08.05.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
VERONIKA KANJO
08.05.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
MONIKA BREZNYAK
08.05.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
CILA TOMASIC
08.05.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ANITA TOT
08.05.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
VERONIKA KANJO
08.05.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
Danijela Corluka HK Knjiga
08.05.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
178,00 RSD
ANGELA NAÐ
06.05.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
TOTH UGYONKA
06.05.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
AGNES GULJAS
06.05.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
EVA SABO
06.05.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
KAROLINA BARTUŠ
06.05.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
DARIO MIHALJEVIĆ
05.05.2023
Za korisnika1425
11.000,00 RSD
FILIP SURLA
05.05.2023
Za korisnika1425
10.000,00 RSD
EVA PAP
05.05.2023
Za korisnika1425
4.000,00 RSD
MUHI ANASTAZIJA
05.05.2023
Za korisnika1425
2.600,00 RSD
EVA CINDEL
05.05.2023
Za korisnika1425
2.100,00 RSD
GABRIELA TADIN
05.05.2023
Za korisnika1425
2.100,00 RSD
VAJDA ANTAL
05.05.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
VAJDA ANTAL
05.05.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
TAKAČ ANASTAZIJA
05.05.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
Microsoft - Rastko Sapic
05.05.2023
Za korisnika1425
1.113,10 RSD
CEH NATALIJA
05.05.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
EVA JANOŠ
05.05.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
JUDIT KOŠA
05.05.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
ANGELA A.
05.05.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
ELEONORA KAŠLIK
05.05.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
GAJODI ROLAND
05.05.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
KOVAC KATALIN
05.05.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
DAVID MALATENSKI
05.05.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
ANDREA PULJAJI
05.05.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
KOMAROMI TIANA
05.05.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
SABO EVA
05.05.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
SILVIJA KERČOV
05.05.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
JUDIT KOVAČ
05.05.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
MESAROS ZUZANA
05.05.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ČILA KARDOŠ
05.05.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
BOHATA ILONA
05.05.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
DAVID MALATENSKI
05.05.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
NAÐ SILAR
05.05.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
DAVID MALATENSKI
05.05.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
KRISZTINA SZARKA
05.05.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
DAVID MALATENSKI
05.05.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
HERMINA ČASNJI
05.05.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ROBERT DEAK
05.05.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
HERMINA ČASNJI
05.05.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
TIMEA KARDOŠ
05.05.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
KEMIVEŠ ILDIKO
05.05.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
CRNKA RUS
05.05.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ZABOS HARGITA
05.05.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
MUSA KOSTIC
05.05.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
1/BERGEL IRISZ
05.05.2023
Za korisnika1425
100,00 EUR
SMS YETTEL 03/2023
04.05.2023
Za korisnika1425
259.800,00 RSD
TERMOMETAL DOO
04.05.2023
Za korisnika1425
16.000,00 RSD
KOVAC NANDOR
04.05.2023
Za korisnika1425
12.000,00 RSD
MILAN BAČKONJA
04.05.2023
Za korisnika1425
10.000,00 RSD
ANON.
04.05.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
4.870,00 RSD
SMS CHF 01/2023
04.05.2023
Za korisnika1425
3.921,00 RSD
Andrea Ladocki
04.05.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
3.419,50 RSD
ZIVOJIN PAVLOVIC
04.05.2023
Za korisnika1425
2.500,00 RSD
NEMET LAJOS
04.05.2023
Za korisnika1425
2.500,00 RSD
VALERIJA MIKLOŠ
04.05.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
Gabriella Tot
04.05.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
1.948,00 RSD
VEREB ANDREA
04.05.2023
Za korisnika1425
1.800,00 RSD
BALO MARTA
04.05.2023
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
RENATA RESTAS
04.05.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
ESTI MUCI
04.05.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
IBOLJA BOHATA
04.05.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
HORNJAK EVA
04.05.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
EMESE SZALMA
04.05.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
ELVIRA UGRI
04.05.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
AGOSTON NOEMI
04.05.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
KIS ZENOBIJA
04.05.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
ROBERT BARNA
04.05.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
BRIGITA HEŽE
04.05.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
BALASA HERNJAK
04.05.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
AKOŠ ŠARVARI
04.05.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
MAKAI VALERIA
04.05.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
HAÐMAS FRANCISKA
04.05.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
BODOČI EDIT
04.05.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
04.05.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
Gabriella Tot 1425 HINTA
04.05.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
584,40 RSD
ANA SEL
04.05.2023
Za korisnika1425
550,00 RSD
KOVAC KATALIN
04.05.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
HERMINA ČASNJI
04.05.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
KATARINA KANJO
04.05.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
MOLNAR ANDREA
04.05.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ANDREA KUGLI
04.05.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ANITA VAGO
04.05.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
HAÐMAS FRANCISKA
04.05.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
BALINT ANDREA
04.05.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
1/JUHASZ TIBOR
04.05.2023
Za korisnika1425
42,13 EUR
JOŽEF ČABAI
03.05.2023
Za korisnika1425
61.330,00 RSD
MARTA VIDIC
03.05.2023
Za korisnika1425
40.360,00 RSD
IGOR MATARUGA
03.05.2023
Za korisnika1425
12.000,00 RSD
VALERIJA DENČ
03.05.2023
Za korisnika1425
10.000,00 RSD
MONIKA HAJAS
03.05.2023
Za korisnika1425
5.500,00 RSD
STANCUOV SANJA
03.05.2023
Za korisnika1425
4.000,00 RSD
TIMEA PEJIĆ
03.05.2023
Za korisnika1425
3.900,00 RSD
ZABOS ELVIRA
03.05.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
SABO KRISTINA
03.05.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
VALENTINA BAČO
03.05.2023
Za korisnika1425
2.800,00 RSD
EVA JANOŠ
03.05.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
HANÐA MARGARETA
03.05.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
ANON.
03.05.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
1.948,00 RSD
ANDREA BOHATA
03.05.2023
Za korisnika1425
1.800,00 RSD
ROBERT BARNA
03.05.2023
Za korisnika1425
1.700,00 RSD
BILJANA NIKOLIĆ
03.05.2023
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
PETRA BAJUS
03.05.2023
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
MARTA BOHATA
03.05.2023
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
EMEŠE TERENJI
03.05.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
03.05.2023
Za korisnika1425
1.450,00 RSD
EMESE SABO
03.05.2023
Za korisnika1425
1.400,00 RSD
ZOLNA GAJDOŠ
03.05.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
ADRIANNA GYORE
03.05.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
MARTON AGNES
03.05.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
MIRELA ČEH
03.05.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
KOVAČ ZOLTAN
03.05.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
IRENKA LAZAR
03.05.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
KRNJAC TATJANA
03.05.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
LÁSZLÓ TÓTH
03.05.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
TIBOR SZAKMANY
03.05.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
ADAM ČELEDEŠ
03.05.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
KAROLINA BARTUŠ
03.05.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
ELEONORA KAŠLIK
03.05.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
TATJANA ORAVEC
03.05.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ZUZANA VAÐELIK
03.05.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
KRAJNOVIC GALGOCI
03.05.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
MARTA BOHATA
03.05.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
03.05.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ŠANDOR LALIĆ
03.05.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ŠAROLTA ŠIVEG
03.05.2023
Za korisnika1425
950,00 RSD
GAVRILOVIC DIJANA
03.05.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
ATELJEVIC DESIKA
03.05.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
JO REKA
03.05.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
KAROLINA KOVACS
03.05.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
SARNYAI MONIKA
03.05.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
BERNADET TOT
03.05.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
03.05.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
BOKA HENRIETA
03.05.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
HORVAT MARINA
03.05.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
TOT BOGLARKA
03.05.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
MONIKA LAZAR
03.05.2023
Za korisnika1425
750,00 RSD
ČABA PAGER
03.05.2023
Za korisnika1425
750,00 RSD
TUNDE GERGELY
03.05.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
LIVIA BARAT
03.05.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
ŽOLT KIŠ
03.05.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
DIANA BAKOŠ
03.05.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
LIVIA ÐERFI
03.05.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
SABO SILVIJA
03.05.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
TINDE LACKO
03.05.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
MARIJA PAVLOVIĆ
03.05.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
KRISTINA PASTOR
03.05.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
03.05.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
DORA DUKAI
03.05.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
ZIROS JUDIT
03.05.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
KINGA BIRO
03.05.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
RITA RAC
03.05.2023
Za korisnika1425
550,00 RSD
MONIKA LAĆAK
03.05.2023
Za korisnika1425
550,00 RSD
LOBODA SONJA
03.05.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
BOTKA NOEMI
03.05.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
BIN VALERIA
03.05.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
HENRIETTA SZABO
03.05.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
LACKO TINDE
03.05.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
SIGE ENIKO
03.05.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
BATA ANDREA
03.05.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
LJUBIŠA VUKMANOVIĆ
03.05.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
MELINDA MORVAI
03.05.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
GULJAS SINDIRELA
03.05.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ZOLNA GAJDOŠ
03.05.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
VALENTINA BAČO
03.05.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
DIANA BARAT
03.05.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
LAJKO KAROLINA
03.05.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ANITA SELES
03.05.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
BERKO LENKE
03.05.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
REKA ZABOŠ
03.05.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
HATALA HORVAT
03.05.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
MARKUS GULJAS
03.05.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
MUCI ESZTI
03.05.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
HAJNALKA MIKLOS
03.05.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
XGHEISIG ROZA
03.05.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ANDREA MOLNAR
03.05.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
TEODORA BENDE
03.05.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
GULJAS SINDIRELA
03.05.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ZOLNA GAJDOŠ
03.05.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
03.05.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
HORVAT LEONA
03.05.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
MARIJA OSTOJIĆ
03.05.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
DJENDJI SOBONJA
03.05.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
ZOLNA GAJDOŠ
03.05.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
HARMAT KAROLY
29.04.2023
Za korisnika1425
4.000,00 RSD
NAGY CSABAI
29.04.2023
Za korisnika1425
2.100,00 RSD
KAROLINA BARTUŠ
29.04.2023
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
MARIJA STANKOVIC
29.04.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
BOMBOLA SILVIA
28.04.2023
Za korisnika1425
11.700,00 RSD
VINCE ILDIKO
28.04.2023
Za korisnika1425
6.000,00 RSD
Aranka Kostor
28.04.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
5.844,00 RSD
IMRE ISTVAN
28.04.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
BALINT AGOTA
28.04.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
IZABELA IKOTIN
28.04.2023
Za korisnika1425
2.300,00 RSD
TIMEA KENJEREŠ
28.04.2023
Za korisnika1425
2.100,00 RSD
MUSA KOSTIC
28.04.2023
Za korisnika1425
1.950,00 RSD
Lena Pastor
28.04.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
1.801,90 RSD
LINKA LAURA
28.04.2023
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
ALEKSANDRA VIKOR
28.04.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
ALEKSANDRA VIKOR
28.04.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
SILAK SARLOTA
28.04.2023
Za korisnika1425
1.400,00 RSD
KOVAČ MONIKA
28.04.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
MIRELA ČEH
28.04.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
GABRIELLA BEDE
28.04.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
Zlata
28.04.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
986,00 RSD
LUKAC GABRIELA
28.04.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
28.04.2023
Za korisnika1425
750,00 RSD
FAÐAS ANDREA
28.04.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
ZABOS ILDIKO
28.04.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
ŽUŽANA MEZEI
28.04.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ELEONORA NIKOLIC
28.04.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ČILA KARDOŠ
28.04.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ŽUŽA HORVAT
28.04.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
HORVAT LEONA
28.04.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
1/KATALIN STEFAN
28.04.2023
Za korisnika1425
92,00 EUR
SLAÐANA STANIC
27.04.2023
Za korisnika1425
48.570,00 RSD
PAPDI IMELDA
27.04.2023
Za korisnika1425
2.500,00 RSD
GUJAS HORTENZIJA
27.04.2023
Za korisnika1425
2.100,00 RSD
GABRIELLA GRANC
27.04.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
TANJA NENIN
27.04.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
ČILA TOBIAŠ
27.04.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
OTILIJA KONJA-KOVAC
27.04.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
VALENTINA BAČO
27.04.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
KOVAC DENDI
27.04.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
ESTER FRANK
27.04.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
ARANKA OROS
27.04.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
27.04.2023
Za korisnika1425
1.050,00 RSD
GABOR TOT
27.04.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
KOVAC DENDI
27.04.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
TOT REKA
27.04.2023
Za korisnika1425
750,00 RSD
MILENA ERIC
27.04.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
VALENTINA BAČO
27.04.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
RENKO HAJNALKA
27.04.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
VALENTINA BAČO
27.04.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
SARKANJ ANITA
27.04.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
MLADEN MILOŠEVIĆ
27.04.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
URI ZUZANA
27.04.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
SUZANA DEDIC
27.04.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
VIKTORIA D
27.04.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
EDINA HUBER
27.04.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
PAPDI IMELDA
27.04.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
CSILLA KOVAČ
27.04.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
SEL PAL
27.04.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
MONIKA TAKARIČ
27.04.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
KRISZTINA SABO
27.04.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
KRISZTINA SABO
27.04.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
ROZALIJA TURKALJ
27.04.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
CILA TOMASIC
26.04.2023
Za korisnika1425
10.000,00 RSD
LENARD MESAROŠ
26.04.2023
Za korisnika1425
10.000,00 RSD
CSILLA SZABO
26.04.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
5.385,00 RSD
M. Labadi
26.04.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
2.130,00 RSD
LORANT KOVAČ
26.04.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
Dia
26.04.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
1.045,00 RSD
VIRAG MARIJA
26.04.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
PEJIC DANIJELA
26.04.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
OTILIA ČORDAŠ
26.04.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
AGNES LASZLO
26.04.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
AGNES LASZLO
26.04.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ZSANETT FEKETE
26.04.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
PETRA BAJUS
26.04.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
CRNKA RUS
26.04.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
CRNKA RUS
26.04.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
TILINKO DAVID
26.04.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
BELJANSKI ERZEBET
26.04.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
ANON.
26.04.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
197,20 RSD
ANIKO LAZAR
25.04.2023
Za korisnika1425
3.400,00 RSD
ŠAMUEL PALOTAŠ
25.04.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
DURAKI AGOTA
25.04.2023
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
KRISTINA FRANCIA
25.04.2023
Za korisnika1425
1.400,00 RSD
ČABA PAGER
25.04.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
BIN VALERIA
25.04.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
JAKSA OTILIA
25.04.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
LEA NAD
25.04.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
SILVIJA DERIKONJIC
25.04.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
LIVIA HEGEDIŠ
25.04.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
MIRJANA MATEJIĆ
25.04.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
PETRIC KLARA
25.04.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
1/JENOE VARGA
25.04.2023
Za korisnika1425
100,00 EUR
GABOR SIVERI
24.04.2023
Za korisnika1425
12.700,00 RSD
MILAN ARIZANOVIĆ
24.04.2023
Za korisnika1425
3.780,00 RSD
SANJA ZEKONJIĆ
24.04.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
TATAIC SLAVICA
24.04.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
KADVANJ LINKA
24.04.2023
Za korisnika1425
1.900,00 RSD
ZOLNA GAJDOŠ
24.04.2023
Za korisnika1425
1.900,00 RSD
CORBA KAROLA
24.04.2023
Za korisnika1425
1.700,00 RSD
ERDELJI EVA
24.04.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
ČABA PAGER
24.04.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
MIRKO TEODOROVIĆ
24.04.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
KOCIS HAJNALKA
24.04.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ERDMANN BORBALA
24.04.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
DER BETTY
24.04.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
KAROLINA GONCZLIK
24.04.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
GABRIJELA MEZEI
24.04.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
KATINKA HARKAI
24.04.2023
Za korisnika1425
750,00 RSD
SILVIJA SABO
24.04.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
BOJANA PLAVŠIĆ
24.04.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
ZSOLT DOBO
24.04.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
ROBERT DEAK
24.04.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
VIOLETA RAKIC
24.04.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
KAROLINA GULYAS
24.04.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
JADRANKA STEFANOVIĆ
24.04.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ORSOLYA KOKAI
24.04.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
JUDIT BOT
24.04.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
FEHER SILVIJA
24.04.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
NATAŠA MIRILO
24.04.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
OLIVER JEVTIC
24.04.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
FARBAS REP
24.04.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
NORA LAJKO
24.04.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
TIMEA KARDOŠ
24.04.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
VIOLA JANOS
24.04.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
BEATRIKS MESAROŠ
24.04.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
MAJA DOBRIĆ
24.04.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
VALENTINA BAČO
22.04.2023
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
DIMITROV DEBORA
21.04.2023
Za korisnika1425
3.200,00 RSD
MILANA VUČETIĆ
21.04.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
VALERIA MAKAI
21.04.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
MARI CSERNEK
21.04.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
KALMAR ERZSEBET
21.04.2023
Za korisnika1425
750,00 RSD
LENKE SZUGYI
21.04.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
GABRIJELA MEZEI
21.04.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
DUDAS ELIZABETA
21.04.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
MIRELA ČEH
21.04.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
LIVIA ÐERFI
21.04.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ŽUŽANA MEZEI
21.04.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
LIDIA ERDEG
21.04.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
21.04.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
MIRELA ČEH
21.04.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
GULJAŠ TIMEA
20.04.2023
Za korisnika1425
8.000,00 RSD
EVA CABI
20.04.2023
Za korisnika1425
2.500,00 RSD
MONIKA PACA-BITO
20.04.2023
Za korisnika1425
2.200,00 RSD
VAJDOVIC IBOLJA
20.04.2023
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
SMS GLOBALTEL 03/2023
20.04.2023
Za korisnika1425
1.400,00 RSD
MARTA ŠANDOR
20.04.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
MARIJA KOŽOKAR
20.04.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
BRIGITA SETALO
20.04.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
KRISTIAN KARDOŠ
20.04.2023
Za korisnika1425
850,00 RSD
EDIT TEREK
20.04.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
ROZA CEKIC
20.04.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
SILVIJA SABO
20.04.2023
Za korisnika1425
550,00 RSD
ZITA VARGA
20.04.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
MIKLOS HAJNALKA
20.04.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
JUDIT KOŠA
20.04.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
GORAN BUJANDRIC
20.04.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
BOMBOLA SILVIA
19.04.2023
Za korisnika1425
20.000,00 RSD
ANDRIJANA BRTKA
19.04.2023
Za korisnika1425
12.000,00 RSD
JUHAS TERKELJ
19.04.2023
Za korisnika1425
9.000,00 RSD
PALINKAS HAJNALKA
19.04.2023
Za korisnika1425
6.000,00 RSD
STANCULOV SONJA
19.04.2023
Za korisnika1425
3.500,00 RSD
MUSA KOSTIC
19.04.2023
Za korisnika1425
2.600,00 RSD
MAZAR BETINA
19.04.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
HENRIETA SABO
19.04.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
BILJANA ARSIC
19.04.2023
Za korisnika1425
1.400,00 RSD
ZICI VALENTINA
19.04.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
HUSTA ROZALIA
19.04.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
MILOVAN SIMIC
19.04.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
LADOCKI TERTELI
19.04.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
VARADI TIBOR
19.04.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
JUHAS EDINA
19.04.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
TUNDE AROK
19.04.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
FILE ANET
19.04.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
HATALA HORVAT
19.04.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ČANJI MELINDA
19.04.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ILONA FEKETE
19.04.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
ZABOS HARGITA
19.04.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
CSILLA KOVAČ
19.04.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
KAROLINA JUHAS
19.04.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
HORVAT LEONA
19.04.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
1/VAJLER ZSOLT
19.04.2023
Za korisnika1425
10,00 EUR
STEFAN TASIC
18.04.2023
Za korisnika1425
54.000,00 RSD
MOLNAR GABOR
18.04.2023
Za korisnika1425
36.000,00 RSD
IRMA SABO
18.04.2023
Za korisnika1425
33.000,00 RSD
KOVAC
18.04.2023
Za korisnika1425
10.000,00 RSD
VIKTORIA GULJAŠ
18.04.2023
Za korisnika1425
9.000,00 RSD
ANDRIJANA BRTKA
18.04.2023
Za korisnika1425
4.000,00 RSD
BAN ILDIKO
18.04.2023
Za korisnika1425
2.400,00 RSD
ZOLNA GAJDOŠ
18.04.2023
Za korisnika1425
2.400,00 RSD
ZOLNA GAJDOŠ
18.04.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
NAD MARIJA
18.04.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
GABRIJELA MEZEI
18.04.2023
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
KADVANJ LINKA
18.04.2023
Za korisnika1425
1.450,00 RSD
ANTONIO DEDIĆ
18.04.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
TELÐESI IZABELA
18.04.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
DIANA BAKOŠ
18.04.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
MAJA MARKOVIĆ
18.04.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
POSA ZUZANA
18.04.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
SILVIJA SABO
18.04.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
RAMONA ROŽA
18.04.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
ANDREA KORPONAI
18.04.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
EMESE SZALMA
18.04.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
MADARAS MARIA
18.04.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
PESTI ENIKO
18.04.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
DANIELA J.
18.04.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
TITANILLA LATYAK
18.04.2023
Za korisnika1425
950,00 RSD
NAD ARANKA
18.04.2023
Za korisnika1425
850,00 RSD
JUDIT TAKAČ
18.04.2023
Za korisnika1425
850,00 RSD
ANDREA GORDAN
18.04.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
RAC SABO
18.04.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
MAKAI EDINA
18.04.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
MOLNAR MEGYERI
18.04.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
NEMET JANOS
18.04.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
ČILA KERMECI
18.04.2023
Za korisnika1425
550,00 RSD
BALCAK LIVIJA
18.04.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
EDINA JUHAS
18.04.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
DANIELA J.
18.04.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
FODOR MONIKA
18.04.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
MONIKA TAKARIČ
18.04.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ALTMAJER EVA
18.04.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
EDINA BEREC
18.04.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ALEKSANDRA SURUCIC
18.04.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
TOT MARTA
18.04.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
ZOLNA GAJDOŠ
18.04.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
LACKO TINDE
18.04.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
VALENTINA BAČO
18.04.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
PETRAS ANIKO
18.04.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
AGOTA GONCOL
18.04.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
FEHER SILVIJA
18.04.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
PETRA BAJUS
18.04.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
MILORAD NOVAKOV
18.04.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
SMS A1 03/2023
13.04.2023
Za korisnika1425
127.400,00 RSD
MAGDOLNA POŽAR
13.04.2023
Za korisnika1425
63.137,00 RSD
MAGDOLNA POŽAR
13.04.2023
Za korisnika1425
26.725,00 RSD
VESNA VUČKOVIĆ
13.04.2023
Za korisnika1425
10.000,00 RSD
MARGITA TRAJKOVA
13.04.2023
Za korisnika1425
2.600,00 RSD
JUDIT HOVANJEC
13.04.2023
Za korisnika1425
2.350,00 RSD
BALINT AGOTA
13.04.2023
Za korisnika1425
1.700,00 RSD
SILVIJA SABO
13.04.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
KORPONAI ANDREA
13.04.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
JASMINA MARKOVIC
13.04.2023
Za korisnika1425
1.400,00 RSD
HORVAT ROZALIA
13.04.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
MARTA ÐENGE
13.04.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
TIMEA NAMESTOVSKI
13.04.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
ČILA KERMECI
13.04.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
VANGER EDVIN
13.04.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
KOCIS CILA
13.04.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
BEATA VARGA
13.04.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
LUKA ČIMBUROVIĆ
13.04.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
13.04.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
ČILA KERMECI
13.04.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
DIANA SIMIĆ
13.04.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
ADRIJANA BRTKA
12.04.2023
Za korisnika1425
9.000,00 RSD
ZEDI ATILA
12.04.2023
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
IVAN KASTRATOVIĆ
12.04.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
VANGER MONIKA
12.04.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
JP 'POSTA
12.04.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
DOCI VALENTINA
12.04.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
ANDREA BOHATA
12.04.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
GINDER ANAMARIJA
12.04.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
12.04.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
LJILJANA GALAS
11.04.2023
Za korisnika1425
51.678,00 RSD
CORBA KAROLA
11.04.2023
Za korisnika1425
1.700,00 RSD
MIRELA ČEH
11.04.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
LIVIA BARAT
11.04.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
KATARINA KANJO
11.04.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
KLARA KONJEVIĆ
11.04.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
LILIOM DENDI
11.04.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
GULJAS SINDIRELA
11.04.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
LASLO VAJDA
10.04.2023
Za korisnika1425
31.870,00 RSD
BIBU BRIGITA
10.04.2023
Za korisnika1425
10.150,00 RSD
KAPAŠ KORNELIJA
10.04.2023
Za korisnika1425
10.000,00 RSD
CANJI IBOLJA
10.04.2023
Za korisnika1425
6.200,00 RSD
DURIC NIKOLA
10.04.2023
Za korisnika1425
6.000,00 RSD
VALENTINA BAČO
10.04.2023
Za korisnika1425
3.500,00 RSD
ARPAD MERŽAN
10.04.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
BOJANA BACKOVIĆ
10.04.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
ZOLNA GAJDOŠ
10.04.2023
Za korisnika1425
1.800,00 RSD
ČABA PAGER
10.04.2023
Za korisnika1425
1.700,00 RSD
Ivana Jovanović (komplet)
10.04.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
1.563,20 RSD
CSERNYÁK ILONA
10.04.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
SARA POPOVIC
10.04.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
IREN ABRAHAM
10.04.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
IRMA SABO
10.04.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
BRIGITA POZOJEVIĆ
10.04.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
GOGIC SANJA
10.04.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
VARGA ERZEBET
10.04.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
VALENTINA BAČO
10.04.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
VALENTINA BAČO
10.04.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
SELEŠ ANITA
10.04.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ZOLNA GAJDOŠ
10.04.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
ANDREA FAÐAS
10.04.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
ESTER MAKO
08.04.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
ZSOLT DOBO
08.04.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
PETRA BAJUS
08.04.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
ABRAMOVIC GORDANA
07.04.2023
Za korisnika1425
17.000,00 RSD
SIPOS HENRIJETA
07.04.2023
Za korisnika1425
3.840,00 RSD
KRISTINA STANCULOV
07.04.2023
Za korisnika1425
3.200,00 RSD