Uplate za korisnika

Pronađi svoju donaciju

Nije pronađen nijedan korisnik
Anita Pager

Anita Pager
1425 na 3030

Prikljupljene donacije

13.583.340,59 RSD

4.666,13 EUR

200,00 CHF

Korisnik iskoristio

97.070,06 RSD

1.927,00 EUR

106.000,00 USD

Stanje na računu

2.053.696,57 RSD

2.739,13 EUR

Poslednje uplate

ZOLNA GAJDOŠ
03.04.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
MONIKA BREZNYAK
03.04.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
KAROLINA GYOLAI
03.04.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
DAVID VALERIA
03.04.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
EVA MAÐAR
03.04.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
CSABA MOLNAR
03.04.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
FILIP SURLA
01.04.2023
Za korisnika1425
10.000,00 RSD
DRAGAN SPASIĆ
01.04.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ÐORÐE MANOJLOVIĆ
31.03.2023
Za korisnika1425
10.000,00 RSD
KATARINA GUBERINIĆ
31.03.2023
Za korisnika1425
6.800,00 RSD
SAMANTA DIMOVIC
31.03.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
LILA VARGA
31.03.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
EMEŠE FARAGO
31.03.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
MLADENA ROLJIC
31.03.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
NAD CILA
31.03.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
KRIVEK ETELKA
31.03.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
ZOKA TOMASIC
31.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
BRIGITA SETALO
31.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
VALERIA MAKAI
31.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
JELENA MARINKOVIĆ
31.03.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
GABRIELA SABO
31.03.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
HEGEDIŠ LIVIA
31.03.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
Szikora Zoltán
30.03.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
2.654,00 RSD
BIN VALERIA
30.03.2023
Za korisnika1425
2.500,00 RSD
VAJDA MONIKA
30.03.2023
Za korisnika1425
2.400,00 RSD
ANA NAÐ
30.03.2023
Za korisnika1425
1.700,00 RSD
TINDE LACKO
30.03.2023
Za korisnika1425
1.400,00 RSD
EMILIJANA MARKOVIĆ
30.03.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
LAURA RABITOVSKI
30.03.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
TINDE LACKO
30.03.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
ELEONORA NIKOLIC
30.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
TINDE LACKO
30.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
BRANISLAVA AJDUKOVIĆ
30.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
SERES MONIKA
30.03.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
VALENTINA BAČO
30.03.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
Sanja Lukic(3 keramička zeca)
30.03.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
391,00 RSD
VAGO MONIKA
30.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
FIJONA ROŽA
30.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
STANCULOV SONJA
29.03.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
ANDREA NEMET
29.03.2023
Za korisnika1425
2.200,00 RSD
KIŠ TIŠKEI
29.03.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
FILE ANET
29.03.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
KANJO ERIKA
29.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
STANCULOV SONJA
29.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
SMS GLOBALTEL 02/2023
29.03.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
KALMAR ERZEBET
29.03.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
MOMIROV GIZELA
29.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
TILINKO DAVID
29.03.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
HELA STOJKO
28.03.2023
Za korisnika1425
15.000,00 RSD
BOMBOLA SILVIA
28.03.2023
Za korisnika1425
10.000,00 RSD
DRAGAN DELIC
28.03.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
SIMIC DIANA
28.03.2023
Za korisnika1425
2.600,00 RSD
TILINKO HORVAT
28.03.2023
Za korisnika1425
2.300,00 RSD
ELEONORA VUJEVIĆ
28.03.2023
Za korisnika1425
2.200,00 RSD
NORBER NYESO
28.03.2023
Za korisnika1425
1.900,00 RSD
BALINT AGOTA
28.03.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
JELENA SREMČEV
28.03.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
LOBODA SONJA
28.03.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
FARAGO MELINDA
28.03.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
SAROLTA ERDEDI
28.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
LENDEL TIMEA
28.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
AGNEŠ FARKAŠ
28.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
MARTA ŠANDOR
28.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
MELINDA BICKEI
28.03.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ZOLNA GAJDOŠ
28.03.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
Gabriella Tot. VIZ
28.03.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
389,60 RSD
LOBODA SONJA
28.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
MIKLOS HAJNALKA
28.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
STANCULOV RADIVOJ
27.03.2023
Za korisnika1425
2.500,00 RSD
Árpád Szőke
27.03.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
2.442,50 RSD
KATAI KUCERA
27.03.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
EDIT TEREK
27.03.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
MESAROVIC JASMINA
27.03.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
ANON.
27.03.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
1.046,00 RSD
SILVIJA ROGAN
27.03.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ILDIKO CERNAK
27.03.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
LILA MIHALJI
27.03.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
VALENTINA BAČO
27.03.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
TELÐESI IZABELA
27.03.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
SILVIA TAKAČ
27.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
BENKO ERZEBET
27.03.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
PETRA BAJUS
27.03.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ADANSKI IMELDA
27.03.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
MIRELA ČEH
27.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
HORVAT EVA
27.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
27.03.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
LEON GALAMBOS
27.03.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
1/ROZSA MARTA
27.03.2023
Za korisnika1425
100,00 EUR
SMS MTS 01/2023
27.03.2023
Za korisnika1425
82.600,00 RSD
ZOLNA GAJDOŠ
27.03.2023
Za korisnika1425
3.300,00 RSD
AKOŠ KESEG
27.03.2023
Za korisnika1425
2.600,00 RSD
EDINA NADJNEMEDI
25.03.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
VALENTINA BAČO
25.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
MARIJA MARTIĆ
25.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
SMS YETTEL 02/2023
24.03.2023
Za korisnika1425
265.400,00 RSD
OGNJEN PEJIC
24.03.2023
Za korisnika1425
80.000,00 RSD
MARIJA KOŽOKAR
24.03.2023
Za korisnika1425
10.000,00 RSD
AKOŠ KESEG
24.03.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
RENATA RESTAS
24.03.2023
Za korisnika1425
1.800,00 RSD
ČABA PAGER
24.03.2023
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
ŠAROLTA ŠIVEG
24.03.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ANKICA DEKANJ
24.03.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
VAJDOVIC IBOLJA
24.03.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
LACKO TINDE
24.03.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
RENATA NJIREÐHAZI
24.03.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
REKA ZABOŠ
24.03.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
JUHAS KAROLINA
24.03.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
BALINT AGOTA
24.03.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
JUHAS LIVIA
24.03.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
BEATA VARGA
24.03.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
ANON.
24.03.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
586,20 RSD
VIKTORIA NOVAK
24.03.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
SAMOLOV SILVIA
24.03.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ZOKA TOMASIC
24.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
MIRELA ČEH
24.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
STANISLAVA SMILJANIĆ
23.03.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
TUCIC DURDIJA
23.03.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
BICSKEI MELINDA
23.03.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
JELENA SREMAČKI
23.03.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
TUNDE GERGELY
23.03.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
CRNKA RUS
23.03.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
SIMIC DIANA
23.03.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
HORVAT ROZALIA
23.03.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
LJUBIŠA VUKMANOVIĆ
23.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
TIMEA GULJAŠ
23.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
DANIELA J.
23.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
VALENTINA DOCI
23.03.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
MESNA ZAJEDNICA
22.03.2023
Za korisnika1425
35.160,00 RSD
MAK PAL
22.03.2023
Za korisnika1425
4.000,00 RSD
IGOR ERIĆ
22.03.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
VIOLA JANOS
22.03.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
EVA CINDEL
22.03.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
TAMARA VUKOSAVLJEVIĆ
22.03.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
TELÐESI IZABELA
22.03.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
ZAKLINA HORVAT
22.03.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
JULIA ÐURIĆ
22.03.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
KANJO KATARINA
22.03.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
VALENTINA BAČO
22.03.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
MILICA ANTON
22.03.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
RAC SABO
22.03.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
RITA HEZO
22.03.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
VARGA SOMODI
22.03.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
LIVIA KRIŽAN
22.03.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
MARTA BOHATA
22.03.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
MARTA BOHATA
22.03.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ROZALIA RUDAN
22.03.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
FEKETE TIMEA
22.03.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
REKA ZABOŠ
22.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
KANJO KATARINA
22.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
DENGE CILA
22.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ANDREA BOGNARVAJDA
22.03.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
22.03.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
VIKTORIA D
22.03.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
SESTA ZELJKO
21.03.2023
Za korisnika1425
5.000,00 RSD
JUDIT HOVANJEC
21.03.2023
Za korisnika1425
2.800,00 RSD
DENES KOMUVES
21.03.2023
Za korisnika1425
2.500,00 RSD
ERIKA DURA
21.03.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
IŠTVAN PAP
21.03.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
KATALIN ANTAL
21.03.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
GALAMBOS LEON
21.03.2023
Za korisnika1425
1.650,00 RSD
FAÐAS ANDREA
21.03.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
PETER BEREC
21.03.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
OSTROGONAC HAJNALKA
21.03.2023
Za korisnika1425
950,00 RSD
MIRELA ČEH
21.03.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
IŠTVAN PAP
21.03.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
DUDAS NEMET
21.03.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
BERNADET TOT
21.03.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
BRIGITA POZOJEVIĆ
21.03.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
FABRIK ANIKO
21.03.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
LILIOM GYONGYI
21.03.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
PAP RACV
21.03.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
21.03.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
VALENTINA BAČO
21.03.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
HORVAT ANGELA
21.03.2023
Za korisnika1425
550,00 RSD
ESTER KIŠ
21.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
JUDIT KOŠA
21.03.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
PETRA BAJUS
21.03.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
GERA ANA
21.03.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
BARTA PISPEK
21.03.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
SINDIKALNA ORGANIZACIJA
20.03.2023
Za korisnika1425
152.000,00 RSD
MIHALJ BACO
20.03.2023
Za korisnika1425
97.500,00 RSD
SLAVICA STOJANOV
20.03.2023
Za korisnika1425
57.770,00 RSD
MESAROS MAGDOLNA
20.03.2023
Za korisnika1425
11.650,00 RSD
ORSOLYA KOKAI
20.03.2023
Za korisnika1425
6.000,00 RSD
TELÐESI ANNA
20.03.2023
Za korisnika1425
3.400,00 RSD
VIVIEN NEMEŠ
20.03.2023
Za korisnika1425
2.900,00 RSD
NORA LAJKO
20.03.2023
Za korisnika1425
2.500,00 RSD
JUHAS ANGELA
20.03.2023
Za korisnika1425
2.100,00 RSD
BEATA RIC
20.03.2023
Za korisnika1425
1.700,00 RSD
ZOLNA GAJDOŠ
20.03.2023
Za korisnika1425
1.650,00 RSD
ARANKA KLIMENT
20.03.2023
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
BOZOKI BEATA
20.03.2023
Za korisnika1425
1.550,00 RSD
TINDE TERKELJ
20.03.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
ANGELA NAÐ
20.03.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
MELINDA MORVAI
20.03.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
KLEMENTINA BIČKEI
20.03.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
ZITA ŠEREŠ
20.03.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
CSERNYÁK ILONA
20.03.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ZOLNA GAJDOŠ
20.03.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ANON.
20.03.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
974,00 RSD
MILICA BOSANAC
20.03.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
HORVAT JULIANA
20.03.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
STIPANCEVIC ANITA
20.03.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
DANIELA J.
20.03.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
EVA BENJAK
20.03.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
TUNDE AROK
20.03.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
ČILA KERMECI
20.03.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
AGNEŠ BOGNAR
20.03.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
CSERNYÁK ILONA
20.03.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
20.03.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
Zlata PODRŠKA
20.03.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
591,60 RSD
ZSOLT DOBO
20.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
VLADIMIR RATKOVIĆ
20.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ZOKA TOMASIC
20.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
IRENKA LAZAR
20.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
BICKEI MELINDA
20.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
PETER ERIKA
20.03.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
ROBERT LENÐEL
20.03.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
JAKSA OTILIJA
20.03.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
MILA NIKOLIĆ
20.03.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ELEONORA NIKOLIC
20.03.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
ANA GERA
20.03.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
VALENTINA DOCI
20.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ZOLNA GAJDOŠ
20.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
VALENTINA BAČO
20.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
CRNKA RUS
20.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
MARTA BOHATA
20.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
MARIJA GAJIĆ
20.03.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
VALENTINA BAČO
20.03.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
PETER ERIKA
20.03.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
KOVAČ KUSLI
20.03.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
DJENDJI SOBONJA
20.03.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
VIKTORIA D
20.03.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
MILOŠ MILOVANOVIĆ
18.03.2023
Za korisnika1425
5.000,00 RSD
SAŠA VUKOVIĆ
18.03.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ANA SEL
18.03.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
AGNES GULJAS
18.03.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
JUDIT TAKAČ
18.03.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
Robert Laszlo
17.03.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
3.759,00 RSD
SILVIJA SABO
17.03.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
Utasi Andrea
17.03.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
1.045,00 RSD
VAJDOVIC IBOLJA
17.03.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
TINDE TERKELJ
17.03.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
MARIJA MARTIĆ
17.03.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
AGNES LASZLO
17.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
PETER ERIKA
17.03.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
TINDE TERKELJ
17.03.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
PIROŠKA HUSAR
17.03.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
NOVIC MARIA
17.03.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
NOEMI KOVAC
16.03.2023
Za korisnika1425
2.400,00 RSD
ŠARLOTA ERDEDI
16.03.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
FEKETE TIMEA
16.03.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
Olivera Ticevic
16.03.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
977,00 RSD
LUKAC GABRIELA
16.03.2023
Za korisnika1425
750,00 RSD
JUHAS EDINA
16.03.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
MARTA BOHATA
16.03.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
KATARINA KANJO
16.03.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
DIANA SIMIĆ
16.03.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
ŠARLOTA EREDI
16.03.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
SILVIA TAKAC
16.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
Gabriella Tot
16.03.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
389,60 RSD
EMESE SZALMA
16.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
JELENA ŽEŽELJ
16.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
OLGA TORMA
16.03.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
BILJANA DOTLIC
15.03.2023
Za korisnika1425
14.000,00 RSD
Vendel Djeri
15.03.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
4.885,00 RSD
ŽOKA BARŠONJ
15.03.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
SOTI ANIKO
15.03.2023
Za korisnika1425
1.450,00 RSD
MILENA MINIĆ
15.03.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
PETE KLAUDIA
15.03.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
MUHI ANASTAZIJA
15.03.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ALEKSANDRA KOVAČEVIĆ
15.03.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
BALINT AGOTA
15.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ILDIKÓ SZÛCS
15.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
PETER ERIKA
15.03.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
PETER ERIKA
15.03.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
PAVLE KISA
15.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
MONIKA FODOR
15.03.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
SMS A1 02/2023
14.03.2023
Za korisnika1425
130.600,00 RSD
JOVO STANAREVIC
14.03.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
ROBERT ŠOTI
14.03.2023
Za korisnika1425
2.600,00 RSD
Borislav Petrić
14.03.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
2.337,60 RSD
LENKE SZUGYI
14.03.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
BERNADET TOT
14.03.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
Mészáros Angéla
14.03.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
974,00 RSD
ŽOLT ÐERÐ
14.03.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
LACKO TINDE
14.03.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
NIKOLET LOSONC
14.03.2023
Za korisnika1425
750,00 RSD
TORTELI TELEK
14.03.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
BIN VALERIA
14.03.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
KALMAR ERZEBET
14.03.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
TELÐESI ANA
14.03.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
VALENTINA BAČO
14.03.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
MILENA STANKOVIC
14.03.2023
Za korisnika1425
550,00 RSD
LACKO TINDE
14.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
CILA KARDOS
14.03.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
LACKO TINDE
14.03.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
LOBODA SONJA
14.03.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
JELENA TRAJCEVIC
14.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
DIANA SIMIĆ
14.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ILDIKO ŠTERBIK
14.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
GEZA BODO
13.03.2023
Za korisnika1425
181.200,00 RSD
JUDIT KOŠA
13.03.2023
Za korisnika1425
10.200,00 RSD
VASKEBA HAJNALKA
13.03.2023
Za korisnika1425
4.000,00 RSD
DIANA SIMIĆ
13.03.2023
Za korisnika1425
3.600,00 RSD
ANGELA MAKAI
13.03.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
ANON.
13.03.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
2.958,00 RSD
TIJANA IVANIŠEVIĆ
13.03.2023
Za korisnika1425
2.500,00 RSD
ANON.
13.03.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
2.364,00 RSD
ROŽA KOVAČ
13.03.2023
Za korisnika1425
2.200,00 RSD
KRISTINA JANOŠ
13.03.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
TINDE TERKELJ
13.03.2023
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
13.03.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
MOLNAR ANDREA
13.03.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
KAROLA CORBA
13.03.2023
Za korisnika1425
1.400,00 RSD
KALMAR ZUZANA
13.03.2023
Za korisnika1425
1.400,00 RSD
BAJUS ANGELA
13.03.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
GUZVANJ IZABELA
13.03.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
IZABELA TELÐESI
13.03.2023
Za korisnika1425
1.050,00 RSD
CIPA HELENA
13.03.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
LIVIJA ABRAHAM
13.03.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
SIPOS KLARA
13.03.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ANON.
13.03.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
974,00 RSD
Čaba Konja
13.03.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
974,00 RSD
SALMA ANITA
13.03.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
TILINKO DAVID
13.03.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
ZSOLT DOBO
13.03.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
KELEMEN ANITA
13.03.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
MOMIROV GIZELA
13.03.2023
Za korisnika1425
750,00 RSD
ROBERT LENÐEL
13.03.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
MONIKA PAP
13.03.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
TINDE TERKELJ
13.03.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
MARTA MOLNAR
13.03.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
LILA NAD
13.03.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
BOROS RENATA
13.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
MARIJA KOŽOKAR
13.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
BICKEI MELINDA
13.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
Milica Maričić
13.03.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
494,50 RSD
Sanja Rodić
13.03.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
488,50 RSD
TIJANA MILOJIĆ
13.03.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
ERIKA PETER
13.03.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
FEKETE TIMEA
13.03.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
DUSKO KALINIC
13.03.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
DIVNA PETROVIC
13.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
TINDE TERKELJ
13.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
MIRELA ČEH
13.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
KERMRCI KORNELIA
13.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
MONIKA HAJAS
13.03.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
OLGA TORMA
13.03.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
TINDE TERKELJ
13.03.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
GORAN MATIJEVIĆ
11.03.2023
Za korisnika1425
701,00 RSD
TINDE TERKELJ
11.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
SANDOR EGETE
10.03.2023
Za korisnika1425
11.650,00 RSD
Angela i Zoltan Horvath
10.03.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
10.813,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
10.03.2023
Za korisnika1425
4.500,00 RSD
SANDOR ROZALIJA
10.03.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
EDINA JUHAS
10.03.2023
Za korisnika1425
2.200,00 RSD
ANITA FLEIS
10.03.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
Valerija Loci
10.03.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
1.954,00 RSD
LILLA URANJI
10.03.2023
Za korisnika1425
1.700,00 RSD
IBOJA FAZEKAŠ
10.03.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
ZOLNA GAJDOŠ
10.03.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
HORVAT JULIANNA
10.03.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
JUDIT KOŠA
10.03.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
KRISZTINA SABO
10.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ANA SARNJAI
10.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
BOGDANOV PETAR
10.03.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
NOEMI KEMENCI
10.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ANON.
10.03.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
195,40 RSD
ANON.
09.03.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
4.870,00 RSD
VESNA MRÐA
09.03.2023
Za korisnika1425
2.500,00 RSD
OTILIJA KONJA-KOVAC
09.03.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
ROBERT ŠOTI
09.03.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
ANITA FLEIS
09.03.2023
Za korisnika1425
1.850,00 RSD
BILJANA NIKOLIĆ
09.03.2023
Za korisnika1425
1.800,00 RSD
ZOLNA GAJDOŠ
09.03.2023
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
BALINT AGOTA
09.03.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
VARGA IBOJA
09.03.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
ROBERT ŠOTI
09.03.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ÐENÐI MAKŠO
09.03.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
KINGA BIRO
09.03.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
VARGA SOMODI
09.03.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
EVA ZORAJE
09.03.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
Soós Boglárka
09.03.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
681,80 RSD
ČABA PAGER
09.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
KINGA BIRO
09.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
VALENTINA BAČO
09.03.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
SALMA KOVAČ
09.03.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
VUK LAKIĆ
09.03.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
MUHI ANASTAZIJA
09.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
Elemér Antal
08.03.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
54.235,00 RSD
KARCI ISPANOVIC
08.03.2023
Za korisnika1425
12.000,00 RSD
BELA VARGA
08.03.2023
Za korisnika1425
12.000,00 RSD
BOMBOLA SILVIA
08.03.2023
Za korisnika1425
8.250,00 RSD
ZOKA TOMASIC
08.03.2023
Za korisnika1425
5.700,00 RSD
SANTOVAC SLAVIŠA
08.03.2023
Za korisnika1425
4.000,00 RSD
ANON.
08.03.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
3.192,00 RSD
ELEONORA KAŠLIK
08.03.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
Raffa Nandor
08.03.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
2.131,00 RSD
BENKO ZOLTAN
08.03.2023
Za korisnika1425
2.100,00 RSD
CILA JANOS
08.03.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
GABRIELA NAD
08.03.2023
Za korisnika1425
1.900,00 RSD
ERDELJI EVA
08.03.2023
Za korisnika1425
1.800,00 RSD
LIVIA BARAT
08.03.2023
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
TORTELI TELEK
08.03.2023
Za korisnika1425
1.150,00 RSD
ZSOLT DOBO
08.03.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
ANON.
08.03.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
1.046,00 RSD
GYURA BORSOS
08.03.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ČILA BARNA
08.03.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
FAÐAŠ ANDREA
08.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
MOLNAR ATILA
08.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ALEKSANDRA SURUCIC
08.03.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
MELINDA MORVAI
08.03.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
SABO GABRILA
08.03.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
MUČI JUDIT
08.03.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
MIRELA ČEH
08.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
KECKEMETI SABINA
08.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
GEORGINA ŠOŠ
08.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ZLATKOVIC BOLJANA
08.03.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
LACKO DERD
07.03.2023
Za korisnika1425
78.000,00 RSD
OTILIJA ZUMBEROVIC
07.03.2023
Za korisnika1425
25.000,00 RSD
SVETLANA GARAI
07.03.2023
Za korisnika1425
5.000,00 RSD
LUKACS GABRIELLA
07.03.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
ZAKLINA HORVAT
07.03.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
FERENC KATALIN
07.03.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
POLJAKOVIC NIKOLETTA
07.03.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
ZOLNA GAJDOŠ
07.03.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
FARAGO MELINDA
07.03.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
PRODANOVIC UROS
07.03.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ALEKSANDAR BLAGIĆ
07.03.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
MIRJANA KILIBARDA
07.03.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
RADOICA CULAFIC
07.03.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ZITA VARGA
07.03.2023
Za korisnika1425
950,00 RSD
ELVIRA UGRI
07.03.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
PETRA BAJUS
07.03.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
ADAM VARADI
07.03.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
BAZSO TAMARA
07.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
SAKANJ M
07.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ZAVARKO KOKAI
07.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
BEATA VARGA
07.03.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
CIPAK BICOK
07.03.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
HALADI ARANKA
07.03.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
KATARINA MITROVIC
07.03.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
ESZTER BALINT
07.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
DAD DRAXLMAIER
06.03.2023
Za korisnika1425
67.000,00 RSD
KATICA VRANES
06.03.2023
Za korisnika1425
2.500,00 RSD
MARKO VASOJEVIC
06.03.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
TIMEA PEJIĆ
06.03.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
SANDOR MORVAI
06.03.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
UROS NINKOVIC
06.03.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
KANJO KATARINA
06.03.2023
Za korisnika1425
1.400,00 RSD
ANDREA BOGNARVAJDA
06.03.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
LILLA URANJI
06.03.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
GABRIJELA MEZEI
06.03.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
CEDOMIR BOZANIC
06.03.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
SILVIA TAKAC
06.03.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
URI ZUZANA
06.03.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
TINDE LACKO
06.03.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ČILA KOVAČ
06.03.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
VALERIA MAKAI
06.03.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
Tot Gabriella 1425 FOG
06.03.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
584,40 RSD
MELINDA MORVAI
06.03.2023
Za korisnika1425
550,00 RSD
OLGA TORMA
06.03.2023
Za korisnika1425
550,00 RSD
SRDIC GERA
06.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
TINDE LACKO
06.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
VAJDOVIC IBOLJA
06.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
BERNADET TOT
06.03.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
TINDE LACKO
06.03.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
EDIT TEREK
06.03.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
VALENTINA BAČO
06.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
IŠTVAN SIC
06.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
NENAD LAKIĆEVIĆ
06.03.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
ČILA KOVAČ
06.03.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
MARIJA KOŽOKAR
04.03.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
LIVIJA ABRAHAM
04.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
Kurunci Adrián
03.03.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
10.754,00 RSD
AGNEŠ BOGNAR
03.03.2023
Za korisnika1425
3.700,00 RSD
LJUBAN MITIĆ
03.03.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
SNEŽA JEREMIĆ
03.03.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
FAÐAS ANDREA
03.03.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ATILA HORVAT
03.03.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
MESAROS ZUZANA
03.03.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
GORDOS SILVIJA
03.03.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
AGNEŠ BAGANJ
03.03.2023
Za korisnika1425
550,00 RSD
KALMAR ERZEBET
03.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
HORVAT EVA
03.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
SABOLČ TOT
03.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ČILA TOBIAŠ
03.03.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ANA BUNANOVIĆ
03.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
KRISTINA VIDRAČ
03.03.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ROZALIJA MOLNAR
02.03.2023
Za korisnika1425
6.200,00 RSD
VALERIA MAKAI
02.03.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
GORDANA KNEZI
02.03.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
PLETIKOSIC MONIKA
02.03.2023
Za korisnika1425
1.150,00 RSD
TRIPSOLSKI REGINA
02.03.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
PILISI IBOLJA
02.03.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
LIVIA ÐERFI
02.03.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
LIVIA KRIŽAN
02.03.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
ZAKLINA HORVAT
02.03.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
GORAN BUJANDRIC
02.03.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD