Uplate za korisnika

Pronađi svoju donaciju

Nije pronađen nijedan korisnik
Anita Pager

Anita Pager
1425 na 3030

Prikljupljene donacije

13.602.690,59 RSD

4.666,13 EUR

200,00 CHF

+300,00 RSD

(Neproknjižene internet uplate)

Korisnik iskoristio

97.070,06 RSD

1.927,00 EUR

106.000,00 USD

Stanje na računu

2.073.046,57 RSD

2.739,13 EUR

Poslednje uplate

SIPOS LILI
23.04.2024
Za korisnika1425
3.300,00 RSD
ČABA PAGER
22.04.2024
Za korisnika1425
900,00 RSD
FAÐAS ANDREA
22.04.2024
Za korisnika1425
200,00 RSD
VAS KORNELIA
20.04.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
STIPANCEVIC ANITA
19.04.2024
Za korisnika1425
450,00 RSD
SMS MTS 02/2024
19.04.2024
Za korisnika1425
4.000,00 RSD
MARTON KATALIN
19.04.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
CORBA KAROLA
19.04.2024
Za korisnika1425
700,00 RSD
RADIC ELVIRA
18.04.2024
Za korisnika1425
550,00 RSD
UJHELJI SILVIA
18.04.2024
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
SURANJI GABRIELLA
18.04.2024
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
SABO M.
17.04.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
ERDMANN BORBALA
17.04.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
MEZEI ZUZANA
16.04.2024
Za korisnika1425
700,00 RSD
VOJVODIC BEATA
16.04.2024
Za korisnika1425
200,00 RSD
ANGELA NAÐ
16.04.2024
Za korisnika1425
400,00 RSD
ANIKO BOGDAN
16.04.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
BALINT MARIETTA
16.04.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
SEGI TOT
15.04.2024
Za korisnika1425
700,00 RSD
TIMEA KARDOŠ
15.04.2024
Za korisnika1425
250,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
15.04.2024
Za korisnika1425
450,00 RSD
SILVIJA SABO
15.04.2024
Za korisnika1425
700,00 RSD
HORVAT JULIANA
15.04.2024
Za korisnika1425
450,00 RSD
BALINT EVA
12.04.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
MOMIROV GIZELA
12.04.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
HOSA ANDREA
12.04.2024
Za korisnika1425
200,00 RSD
NAD TORMA
11.04.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
IVAN TIMEA
11.04.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
11.04.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
SABO IBOLJA
11.04.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
KAROLINA JUHAS
10.04.2024
Za korisnika1425
350,00 RSD
BRIGITA POZOJEVIĆ
10.04.2024
Za korisnika1425
450,00 RSD
KRISZTINA CEKO
10.04.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
ROLAND BLUMEN
09.04.2024
Za korisnika1425
91.400,00 RSD
LACKO TINDE
09.04.2024
Za korisnika1425
600,00 RSD
BOGNAR LILI
09.04.2024
Za korisnika1425
2.100,00 RSD
SMS A1 03/2024
09.04.2024
Za korisnika1425
2.800,00 RSD
STANCULOV SONJA
09.04.2024
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
FAÐAS ANDREA
09.04.2024
Za korisnika1425
400,00 RSD
EVA JANOŠ
09.04.2024
Za korisnika1425
900,00 RSD
IVANA DEAK
08.04.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
SOS TEODORA
08.04.2024
Za korisnika1425
200,00 RSD
SABO EMESE
08.04.2024
Za korisnika1425
450,00 RSD
KOVAC MONIKA
08.04.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
GLORIA SARIC
08.04.2024
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
ANGELA JUHAS
08.04.2024
Za korisnika1425
250,00 RSD
KRISTINA JUHAS
08.04.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
EDEKON KABOK
08.04.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
IVANA DEAK
08.04.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
ELEONORA KAŠLIK
08.04.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
HUBAI TOT
08.04.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
ČABA PAGER
08.04.2024
Za korisnika1425
400,00 RSD
KRISZTINA SABO
08.04.2024
Za korisnika1425
800,00 RSD
KONJA KOVAČ
05.04.2024
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
MEZEI ZUZANA
05.04.2024
Za korisnika1425
200,00 RSD
ORŠOLJA GEBLEŠ
05.04.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
VASKEBA HAJNALKA
05.04.2024
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
VERONIKA KANJO
04.04.2024
Za korisnika1425
200,00 RSD
SMS GLOBALTEL 02/2024
04.04.2024
Za korisnika1425
200,00 RSD
FAZEKAS HAJNALKA
04.04.2024
Za korisnika1425
400,00 RSD
NEMET LAJOS
04.04.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
ÐERÐ ILONA
03.04.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
KAROLINA TOT
03.04.2024
Za korisnika1425
200,00 RSD
KRISTINA BALAI
03.04.2024
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
HODIK VALENTIN
03.04.2024
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
MELINDA MORVAI
03.04.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
MARIANNA TOLDI
03.04.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
ANITA CEH
02.04.2024
Za korisnika1425
650,00 RSD
BENKO ERZEBET
02.04.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
LIPTAK SILVIA
02.04.2024
Za korisnika1425
350,00 RSD
JUDITKA CIKOS
01.04.2024
Za korisnika1425
400,00 RSD
SMS YETTEL 02/2024
01.04.2024
Za korisnika1425
6.200,00 RSD
ELEONORA KAŠLIK
01.04.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
SAFRANJ VALERIA
29.03.2024
Za korisnika1425
1.400,00 RSD
VAS KORNELIA
29.03.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
SILVIA TAKAČ
29.03.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
TIMEA MALATENSKI
28.03.2024
Za korisnika1425
400,00 RSD
NAD TORMA
27.03.2024
Za korisnika1425
450,00 RSD
VALENTIN JUHAS
27.03.2024
Za korisnika1425
1.050,00 RSD
GABRIJELA MEZEI
27.03.2024
Za korisnika1425
700,00 RSD
TINDE TERKELJ
26.03.2024
Za korisnika1425
450,00 RSD
ESTILA BAKOS
26.03.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
EVA BARTUC
26.03.2024
Za korisnika1425
450,00 RSD
ŽUŽA HORVAT
25.03.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
DEJAN KIŠ
25.03.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
KALMAR ZOLTAN
25.03.2024
Za korisnika1425
650,00 RSD
MELINDA MORVAI
25.03.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
MAJA MAROTI
25.03.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
SMS MTS 01/2024
25.03.2024
Za korisnika1425
4.200,00 RSD
DIANA SIMIĆ
22.03.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
GRUIK KRISTINA
22.03.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
ELVIRA UGRI
22.03.2024
Za korisnika1425
450,00 RSD
EVA KANJO
22.03.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
SVOBODA BALCER
22.03.2024
Za korisnika1425
250,00 RSD
HAJDU KATALIN
22.03.2024
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
KLAUDIA FARKAS
22.03.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
AGOSTON NOEMI
21.03.2024
Za korisnika1425
600,00 RSD
ČABA PAGER
21.03.2024
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
BIACS AGNES
21.03.2024
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
MADAR ENIKO
21.03.2024
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
NORA LAJKO
21.03.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
ANDREA JENEI
20.03.2024
Za korisnika1425
1.800,00 RSD
SMS A1 02/2024
20.03.2024
Za korisnika1425
3.800,00 RSD
HARMAT IBOLJA
20.03.2024
Za korisnika1425
700,00 RSD
SALMA KOVAČ
20.03.2024
Za korisnika1425
200,00 RSD
SABO BELA
20.03.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
HARMAT IBOLJA
20.03.2024
Za korisnika1425
800,00 RSD
SILVIJA SABO
19.03.2024
Za korisnika1425
200,00 RSD
RENATA CSONKA
19.03.2024
Za korisnika1425
20.300,00 RSD
ZOLDOS SABINA
19.03.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
ELEONORA KAŠLIK
19.03.2024
Za korisnika1425
4.000,00 RSD
ORŠOLJA GEBLEŠ
18.03.2024
Za korisnika1425
400,00 RSD
IBOJA KIS
18.03.2024
Za korisnika1425
900,00 RSD
NORA LAJKO
18.03.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
ORŠOLJA GEBLEŠ
18.03.2024
Za korisnika1425
350,00 RSD
ELEONORA KAŠLIK
16.03.2024
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
ANA BIRO
15.03.2024
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
ELVIRA RADIC
15.03.2024
Za korisnika1425
600,00 RSD
DOLAI ROZALIJA
15.03.2024
Za korisnika1425
400,00 RSD
PALATINUS LIKAR
14.03.2024
Za korisnika1425
450,00 RSD
KATARINA KANJO
13.03.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
GYÓLAI ROZÁLIA
13.03.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
GABRIJELA MEZEI
13.03.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
NAD DENDI
13.03.2024
Za korisnika1425
250,00 RSD
KENJERES SILVIJA
13.03.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
EVA MAÐAR
12.03.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
ELEONORA TOLIC
12.03.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
ILONA TABOROŠI
12.03.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
FAÐAS ANDREA
12.03.2024
Za korisnika1425
200,00 RSD
ANGELA A.
11.03.2024
Za korisnika1425
200,00 RSD
SANISLO SILVIJA
11.03.2024
Za korisnika1425
600,00 RSD
Vaskeba Hajnalka
11.03.2024
Internet uplata
Za korisnika1425
3.896,00 RSD
PATRICIA SAKAC
11.03.2024
Za korisnika1425
850,00 RSD
ELEONORA NIKOLIC
11.03.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
MANUELA KALAPATI
11.03.2024
Za korisnika1425
450,00 RSD
BRIGITA POZOJEVIĆ
09.03.2024
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
KOVAČ ČILA
08.03.2024
Za korisnika1425
250,00 RSD
FARBAS REP
08.03.2024
Za korisnika1425
400,00 RSD
BOGNAR TAMARA
08.03.2024
Za korisnika1425
350,00 RSD
GABRIELA LUKAC
08.03.2024
Za korisnika1425
900,00 RSD
TAKAC ANASTAZIJA
07.03.2024
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
LIVIJA ABRAHAM
07.03.2024
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
MONIKA TAKARIČ
07.03.2024
Za korisnika1425
600,00 RSD
VAŠARHELJI TEREZ
07.03.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
ŠARA OŽVAR
07.03.2024
Za korisnika1425
550,00 RSD
MIRELA ČEH
07.03.2024
Za korisnika1425
1.900,00 RSD
DIANA HALAI
07.03.2024
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
UDVARDI ERIKA
06.03.2024
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
FIR HENRIETA
06.03.2024
Za korisnika1425
1.050,00 RSD
MEZEI ZUZANA
06.03.2024
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
ČABA PAGER
06.03.2024
Za korisnika1425
2.300,00 RSD
ANASTAZIJA BAŠIĆ
06.03.2024
Za korisnika1425
400,00 RSD
ZELJKO SESTA
06.03.2024
Za korisnika1425
5.000,00 RSD
ČABA PAGER
05.03.2024
Za korisnika1425
1.400,00 RSD
MAJOR MARTA
05.03.2024
Za korisnika1425
600,00 RSD
BICKEI MELINDA
05.03.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
BICKEI MELINDA
05.03.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
RADIC ELVIRA
05.03.2024
Za korisnika1425
350,00 RSD
EDINA NADJ
05.03.2024
Za korisnika1425
800,00 RSD
VERICA BOROS
04.03.2024
Za korisnika1425
250,00 RSD
HODIK VALENTIN
04.03.2024
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
MIKLOS HAJNALKA
04.03.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
HORVAT JULAINNA
04.03.2024
Za korisnika1425
450,00 RSD
MONIKA FODOR
02.03.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
DIANA SIMIĆ
01.03.2024
Za korisnika1425
200,00 RSD
ČABA PAGER
01.03.2024
Za korisnika1425
400,00 RSD
TOLDI STELA
29.02.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
SMS YETTEL 01/2024
27.02.2024
Za korisnika1425
8.000,00 RSD
ERDMAN BORBALA
27.02.2024
Za korisnika1425
600,00 RSD
LORINC JULIANA
27.02.2024
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
DIANA SIMIĆ
27.02.2024
Za korisnika1425
2.100,00 RSD
ANAL MELINDA
26.02.2024
Za korisnika1425
600,00 RSD
MAKRA ILONA
26.02.2024
Za korisnika1425
1.400,00 RSD
ŽOLT NAMESTOVSKI
26.02.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
FAÐAS ANDREA
26.02.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
NJARI ADRIANA
23.02.2024
Za korisnika1425
600,00 RSD
SMS MTS 12/2023
23.02.2024
Za korisnika1425
24.200,00 RSD
SIC NOEMI
23.02.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
MONIKA FUSKO
23.02.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
SILVIA HORVAT
22.02.2024
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
NATALIA POLACSEK
22.02.2024
Za korisnika1425
700,00 RSD
MONIKA FODOR
21.02.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
ZAPLETAN ELEONORA
21.02.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
KOVAČ KUSLI
20.02.2024
Za korisnika1425
350,00 RSD
ERIKA SAKAC
20.02.2024
Za korisnika1425
600,00 RSD
KORNELIA BORKI
20.02.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
IZABELA HODIK
20.02.2024
Za korisnika1425
550,00 RSD
REVID MELINDA
20.02.2024
Za korisnika1425
800,00 RSD
KAROLINA BOROŠ
19.02.2024
Za korisnika1425
350,00 RSD
RENATA CSUZDI
19.02.2024
Za korisnika1425
400,00 RSD
MARIANNA TOLDI
19.02.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
ANASZTAZIA
19.02.2024
Za korisnika1425
600,00 RSD
ELEONORA KAŠLIK
19.02.2024
Za korisnika1425
400,00 RSD
NORA LAJKO
19.02.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
BOHATA ILONA
19.02.2024
Za korisnika1425
600,00 RSD
FAÐAS ANDREA
19.02.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
SMS A1 01/2024
19.02.2024
Za korisnika1425
4.400,00 RSD
RITA GAJDAC
19.02.2024
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
LILLA URANJI
19.02.2024
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
ELEONORA KAŠLIK
19.02.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
BEATA RIC
17.02.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
HAJNALKA HARMAT
17.02.2024
Za korisnika1425
900,00 RSD
GABOR KENJEREŠ
17.02.2024
Za korisnika1425
1.350,00 RSD
HUANITA LAJČAK
17.02.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
17.02.2024
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
DEMUS MARIA
14.02.2024
Za korisnika1425
350,00 RSD
LOSONCI NA
14.02.2024
Za korisnika1425
450,00 RSD
Ozsvàr Andrea
14.02.2024
Internet uplata
Za korisnika1425
779,20 RSD
Ozsvàr Andrea
14.02.2024
Internet uplata
Za korisnika1425
292,20 RSD
KALMAR ERZEBET
14.02.2024
Za korisnika1425
700,00 RSD
ŽOLT ÐERÐ
14.02.2024
Za korisnika1425
450,00 RSD
MARIJA JANOŠ
13.02.2024
Za korisnika1425
600,00 RSD
DIANA SIMIĆ
13.02.2024
Za korisnika1425
800,00 RSD
GEZA BODO
13.02.2024
Za korisnika1425
62.000,00 RSD
MIKLOS HAJNALKA
13.02.2024
Za korisnika1425
400,00 RSD
NAÐ ILDIKO
13.02.2024
Za korisnika1425
400,00 RSD
AGNEŠ IKOTIN
12.02.2024
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
MEZEI ZUZANA
12.02.2024
Za korisnika1425
600,00 RSD
BALAZ ANITA
12.02.2024
Za korisnika1425
850,00 RSD
OLGA TORMA
12.02.2024
Za korisnika1425
800,00 RSD
KONC ELVIRA
12.02.2024
Za korisnika1425
550,00 RSD
NEMET LAJOS
12.02.2024
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
LASLO MARIJA
12.02.2024
Za korisnika1425
350,00 RSD
CILA DERI
12.02.2024
Za korisnika1425
400,00 RSD
CILA DERI
12.02.2024
Za korisnika1425
200,00 RSD
FILIP SURLA
10.02.2024
Za korisnika1425
12.000,00 RSD
SILVIJA SABO
10.02.2024
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
ROBERT BACSA
10.02.2024
Za korisnika1425
600,00 RSD
ROBERT BACSA
10.02.2024
Za korisnika1425
600,00 RSD
NAÐ BETINA
09.02.2024
Za korisnika1425
250,00 RSD
MONIKA SARAPKA
09.02.2024
Za korisnika1425
600,00 RSD
BRIGITA POZOJEVIĆ
09.02.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
ROZA CEKIC
09.02.2024
Za korisnika1425
400,00 RSD
Beatriks Anuš
08.02.2024
Internet uplata
Za korisnika1425
487,00 RSD
TILINKO DAVID
08.02.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
VALENTINA BAČO
08.02.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
SARAPKA URBAN
07.02.2024
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
BALINT AGOTA
07.02.2024
Za korisnika1425
800,00 RSD
ILDIKO BAN
07.02.2024
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
ELEONORA KAŠLIK
07.02.2024
Za korisnika1425
700,00 RSD
BURANY TIMEA
07.02.2024
Za korisnika1425
550,00 RSD
LACKO TINDE
06.02.2024
Za korisnika1425
800,00 RSD
ČABA PAGER
06.02.2024
Za korisnika1425
1.400,00 RSD
LOLITA ILCSIK
06.02.2024
Za korisnika1425
800,00 RSD
MÓNIKA BREZNYÁK
06.02.2024
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
URI ŽUŽANA
06.02.2024
Za korisnika1425
750,00 RSD
SEL IREN
06.02.2024
Za korisnika1425
400,00 RSD
ROZA CEKIC
06.02.2024
Za korisnika1425
350,00 RSD
TIMEA SABO
06.02.2024
Za korisnika1425
200,00 RSD
PEJAKOVIC KORNELIO
05.02.2024
Za korisnika1425
200,00 RSD
VIOLETTA VADASZI
05.02.2024
Za korisnika1425
100,00 RSD
AGNEŠ FARKAŠ
05.02.2024
Za korisnika1425
250,00 RSD
BIN SILVIA
05.02.2024
Za korisnika1425
250,00 RSD
GIZELLA REKECKI
05.02.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
LIVIA BARAT
05.02.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
VIOLETTA VADASZI
05.02.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
IZOLDA VARADI
05.02.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
KANJON VERONIKA
05.02.2024
Za korisnika1425
400,00 RSD
VALENTIN HODIK
05.02.2024
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
FAÐAŠ ANDREA
05.02.2024
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ŽUŽANA SABO
05.02.2024
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
VAJDA ANA
05.02.2024
Za korisnika1425
900,00 RSD
ČABA PAGER
05.02.2024
Za korisnika1425
2.100,00 RSD
KANJON VERONIKA
05.02.2024
Za korisnika1425
700,00 RSD
ŽUŽANA SABO
05.02.2024
Za korisnika1425
1.400,00 RSD
KOCIS CILA
05.02.2024
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
SILVIA TAKAČ
05.02.2024
Za korisnika1425
600,00 RSD
ÐENÐI NOVAK
02.02.2024
Za korisnika1425
600,00 RSD
OZVALD SINTIA
02.02.2024
Za korisnika1425
350,00 RSD
PACEREK S.
01.02.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
HENRIETA SABO
01.02.2024
Za korisnika1425
700,00 RSD
SILVIA SABO
01.02.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
VADASI VIOLETTA
01.02.2024
Za korisnika1425
900,00 RSD
HARANGOZO ATILA
01.02.2024
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
NATALIA BARAVIC
01.02.2024
Za korisnika1425
800,00 RSD
MATKOVIĆ BRIGITA
01.02.2024
Za korisnika1425
1.700,00 RSD
VAŠARHELJI TEREZ
01.02.2024
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
HORVAT ETELKA
31.01.2024
Za korisnika1425
450,00 RSD
PETRA BAJUS
31.01.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
ZELJKO SESTA
31.01.2024
Za korisnika1425
5.000,00 RSD
AMANDA SEKELJ
31.01.2024
Za korisnika1425
1.800,00 RSD
FORGO HORTENZIA
30.01.2024
Za korisnika1425
1.400,00 RSD
DINA DOBRIVOJEVIĆ
30.01.2024
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ILDIKO KEIPER
30.01.2024
Za korisnika1425
550,00 RSD
MANUELA KALAPATI
29.01.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
BALINT ERIKA
29.01.2024
Za korisnika1425
250,00 RSD
SABINA KECKEMETI
29.01.2024
Za korisnika1425
600,00 RSD
ISTVAN TORTELI
29.01.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
MIKLOŠ NAĐ
29.01.2024
Internet uplata
Za korisnika1425
690,20 RSD
KOČIŠ ČILA
29.01.2024
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
SMS MTS 11/2023
29.01.2024
Za korisnika1425
6.000,00 RSD
KATALIN ANTAL
27.01.2024
Za korisnika1425
1.800,00 RSD
EZVED LEONA
26.01.2024
Za korisnika1425
8.100,00 RSD
VIOLA JANOŠ
26.01.2024
Za korisnika1425
400,00 RSD
ČABA KOČIČKA
25.01.2024
Za korisnika1425
600,00 RSD
ORSOLJA VECERA
25.01.2024
Za korisnika1425
650,00 RSD
JUDIT GRAOVAC
25.01.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
SMS YETTEL 12/2023
25.01.2024
Za korisnika1425
23.600,00 RSD
SALMA ANITA
25.01.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
ANDRAS URBAN
25.01.2024
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
Gordana Djurovic
24.01.2024
Internet uplata
Za korisnika1425
7.880,00 RSD
TOROK IBOLYA
24.01.2024
Za korisnika1425
400,00 RSD
SILVIA BATORI
24.01.2024
Za korisnika1425
2.600,00 RSD
SILVIJA SABO
24.01.2024
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ARNOLD KURCINAK
24.01.2024
Za korisnika1425
400,00 RSD
LIDIA ERDEG
23.01.2024
Za korisnika1425
750,00 RSD
ROZA CEKIC
23.01.2024
Za korisnika1425
650,00 RSD
BOMBOLA SILVIA
23.01.2024
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
ANA TELÐESI
23.01.2024
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
RINALDO RAK
23.01.2024
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
FAÐAS ANDREA
23.01.2024
Za korisnika1425
400,00 RSD
KATARINA KANJO
23.01.2024
Za korisnika1425
400,00 RSD
HUBAI TOT
22.01.2024
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
SILVIA BATORI
22.01.2024
Za korisnika1425
900,00 RSD
ZITA ELEK
22.01.2024
Za korisnika1425
250,00 RSD
LONCAREVIC ANTONIA
22.01.2024
Za korisnika1425
900,00 RSD
DIANA BARAT
22.01.2024
Za korisnika1425
800,00 RSD
MARIJA KOŽOKAR
22.01.2024
Za korisnika1425
400,00 RSD
OTILIJA DAMJANOVIC
22.01.2024
Za korisnika1425
350,00 RSD
ANÐAL MONIKA
22.01.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
JUDIT KORMANJOS
22.01.2024
Za korisnika1425
400,00 RSD
SILVIJA KERČOV
22.01.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
SETALO NATALIA
22.01.2024
Za korisnika1425
800,00 RSD
MANUELA KALAPATI
22.01.2024
Za korisnika1425
250,00 RSD
KRISTINA HORVAT
22.01.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
GABRIC ROŽA
22.01.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
BUDIMSKI LORETA
22.01.2024
Za korisnika1425
450,00 RSD
DIANA SIMIĆ
20.01.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
KATALIN NAÐ
20.01.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
AGNES LASZLO
19.01.2024
Za korisnika1425
600,00 RSD
HORVAT JULIANA
19.01.2024
Za korisnika1425
350,00 RSD
DUKAI LIDIA
19.01.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
CORBA KAROLA
19.01.2024
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
NORA LAJKO
19.01.2024
Za korisnika1425
300,00 RSD
FARBAS REP
18.01.2024
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ZITA ELEK
18.01.2024
Za korisnika1425
750,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
18.01.2024
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
JANKO ILES
18.01.2024
Za korisnika1425
1.450,00 RSD
VALENTINA BAČO
18.01.2024
Za korisnika1425
700,00 RSD
KIŠ ČEPEGI
18.01.2024
Za korisnika1425
700,00 RSD
HALAS MAGDOLNA
18.01.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
TILINKO DAVID
18.01.2024
Za korisnika1425
200,00 RSD
ZITA DOBOSI
17.01.2024
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
KANJON VERONIKA
17.01.2024
Za korisnika1425
550,00 RSD
BALINT AGOTA
17.01.2024
Za korisnika1425
400,00 RSD
SMS A1 12/2023
17.01.2024
Za korisnika1425
9.200,00 RSD
ROBERT BACSA
16.01.2024
Za korisnika1425
1.050,00 RSD
ANA TELÐESI
16.01.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
KOVAČ MONIKA
16.01.2024
Za korisnika1425
1.150,00 RSD
MARIJA JANOŠ
16.01.2024
Za korisnika1425
450,00 RSD
KLARA KONJEVIĆ
15.01.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
HORVAT HELENA
15.01.2024
Za korisnika1425
200,00 RSD
MARIJA JANOŠ
15.01.2024
Za korisnika1425
500,00 RSD
IZABELA HODIK
15.01.2024
Za korisnika1425
700,00 RSD
EDIT TEREK
15.01.2024
Za korisnika1425
800,00 RSD
ELEONORA ERLES
15.01.2024
Za korisnika1425
1.700,00 RSD
DE NEGRI
15.01.2024
Za korisnika1425
2.500,00 RSD
HAJNALKA LASLO
15.01.2024
Za korisnika1425
2.100,00 RSD
Gordana Djurovic
12.01.2024
Internet uplata
Za korisnika1425
9.850,00 RSD
PAKAI IREN
11.01.2024
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
ROZALIJA SANDOR
10.01.2024
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
Gordana Djurovic
09.01.2024
Internet uplata
Za korisnika1425
9.850,00 RSD
ANON.
09.01.2024
PayPal uplata
Za korisnika1425
1.262,00 RSD
SMS YETTEL 11/2023
05.01.2024
Za korisnika1425
12.800,00 RSD
HODIK VALENTIN
05.01.2024
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
Edina,telefon
30.12.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
2.115,00 RSD
ELEONORA NIKOLIC
29.12.2023
Za korisnika1425
16.000,00 RSD
VUK NIKOLIĆ
28.12.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
SESTA ZELJKO
28.12.2023
Za korisnika1425
5.000,00 RSD
VASKRSNUCE -
27.12.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
NAD ABONJI
27.12.2023
Za korisnika1425
550,00 RSD
OTILIA DAMJANOVIĆ
27.12.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
TURU ATILA
26.12.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ANGELA HEVEŠI
25.12.2023
Za korisnika1425
550,00 RSD
ARANKA KOSTOR
25.12.2023
Za korisnika1425
6.000,00 RSD
HENRIK KOSTOR
25.12.2023
Za korisnika1425
6.000,00 RSD
GABRIJELA MEZEI
25.12.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
MARIA MOLNAR
23.12.2023
Za korisnika1425
1.900,00 RSD
KRISZTINA SABO
21.12.2023
Za korisnika1425
550,00 RSD
IVAN TIMEA
21.12.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
ROBIKA SILAÐI
21.12.2023
Za korisnika1425
2.500,00 RSD
KRISTINA VIDRAČ
21.12.2023
Za korisnika1425
8.000,00 RSD
SMS MTS 10/2023
21.12.2023
Za korisnika1425
7.000,00 RSD
ANON.
20.12.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
487,00 RSD
KAROLINA NAGY
19.12.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
SABINA TEREK
19.12.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
DUKAI VIRAG
19.12.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
SMS A1 11/2023
19.12.2023
Za korisnika1425
4.600,00 RSD
SILVIJA SABO
19.12.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
VALERIA PUSKAS
18.12.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
TINDE TERKELJ
18.12.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
BORSOS ERDELJI
18.12.2023
Za korisnika1425
1.900,00 RSD
KLAUDIA FARKAS
18.12.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
VASKEBA HAJNALKA
18.12.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
EVA ZORAJE
18.12.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
KONJA KOVAČ
18.12.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
SMS MTS 09/2023
18.12.2023
Za korisnika1425
17.400,00 RSD
KOVAC ZOLTAN
18.12.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
BACO LINDA
18.12.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
VOROS VIOLA
18.12.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
MÓNIKA BREZNYÁK
18.12.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
JUTKA PENK
16.12.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
NIKOLA FILIPOVIĆ
15.12.2023
Za korisnika1425
5.000,00 RSD
SEGI TOT
14.12.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
TINDE TERKELJ
14.12.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
ANET ČORDAŠ
13.12.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
VASKRSNUCE -
13.12.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
SMS MTS 08/2023
13.12.2023
Za korisnika1425
81.200,00 RSD
KONJA KOVAČ
13.12.2023
Za korisnika1425
2.500,00 RSD
VASKEBA HAJNALKA
13.12.2023
Za korisnika1425
2.500,00 RSD
BOKA HENRIETA
12.12.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
TILINKO DAVID
12.12.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
TOMIC EDINA
12.12.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
TAKAC ANASTAZIA
11.12.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
ANET ČORDAŠ
11.12.2023
Za korisnika1425
1.160,00 RSD
ELEONORA NIKOLIC
11.12.2023
Za korisnika1425
1.150,00 RSD
SEGI TOT
11.12.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
ZIROS JUDIT
11.12.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
VARGA HAJNALKA
08.12.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
Gabriella Tot
08.12.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
487,00 RSD
TURU KLEMENTINA
08.12.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
HALAI BRIGITA
08.12.2023
Za korisnika1425
1.250,00 RSD
CSERNYÁK ILONA
07.12.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
MILJAN VEZURIC
07.12.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
NOVIC MARIA
07.12.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ANGELA JUHAS
06.12.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
VALENTIN HODIK
06.12.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ANDRAS URBAN
06.12.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
GRACA ÐENÐI
06.12.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
HOSZA ANDREA
05.12.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
Akos Buza
05.12.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
5.815,00 RSD
VIKTORIJA GOBOR-CUSO
05.12.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
ÐEMBER HARANGOZO
05.12.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
ALEKSIC ANASTAZIJA
04.12.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
BOGLARKA HORAK
04.12.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
IZABELA POPIC
04.12.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
ANAMARIA KATONA
04.12.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
IZABELA POPIC
04.12.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
BEATA OSTERMAN
04.12.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
VALENTINA BAČO
04.12.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
FISTES VALERIJA
04.12.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
ČABA PAGER
04.12.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
BODI TOT
01.12.2023
Za korisnika1425
950,00 RSD
ORŠOLJA GEBLEŠ
01.12.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
BOMBOLA SILVIA
01.12.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
LEONA SEREDI
30.11.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
MARTA ŠANDOR
30.11.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
KRISTINA KOMAROMI
30.11.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
FAÐAŠ ANDREA
29.11.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
BOGDANOV PETAR
29.11.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ZUZANA SEKERES
29.11.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
TOT OTILIJA
29.11.2023
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
SOS TEODORA
29.11.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
IGOR SALMA
28.11.2023
Za korisnika1425
6.000,00 RSD
MEZEI ZUZANA
28.11.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
SMS YETTEL 10/2023
28.11.2023
Za korisnika1425
16.400,00 RSD
ERIKA SABO
28.11.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
MEZEI ZUZANA
28.11.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
Čila Tomin Nađ
27.11.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
977,00 RSD
VAJDOVIC IBOLJA
27.11.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
DOBOSI ZITA
27.11.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
GULJAŠ HORTENZIJA
27.11.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
Livia Guljas
27.11.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
2.824,60 RSD
LOŠONC HUANITA
27.11.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
ESTILA BAKOS
27.11.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
MARIJA MARTIĆ
25.11.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
VALENTINA BAČO
24.11.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
SESTA ZELJKO
22.11.2023
Za korisnika1425
5.000,00 RSD
ANDRAS URBAN
22.11.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
BOMBOLA SILVIA
21.11.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
ČABA PAGER
21.11.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
GERA ANA
21.11.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
BALAZ SILVIJA
20.11.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
BATE LASLO
20.11.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
HERMINA KOČIČKA
20.11.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
MARIJA JANOŠ
20.11.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
BATE LASLO
20.11.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
BRIGITA POZOJEVIĆ
20.11.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
SILVIJA LIPTAK
20.11.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
FEJES LIVIA
20.11.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
CILA KARDOŠ
20.11.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
Dukainé Halász Kata
20.11.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
1.270,10 RSD
KATALIN TERTELI
20.11.2023
Za korisnika1425
2.500,00 RSD
FEJES LIVIA
20.11.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
ŠANDOR LALIĆ
20.11.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
MEZEI ZUZANA
17.11.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
SIMONETA KOVAČ
17.11.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
VIOLA VARGA
16.11.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
SMS A1 10/2023
16.11.2023
Za korisnika1425
3.600,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
16.11.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
ERDMANN BORBALA
15.11.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
ARNOLD KURCINAK
15.11.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
DUKAI LIDIA
15.11.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
FARKAŠ NIKOLETTA
14.11.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
GERA ANA
14.11.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
ZUZANA MESAROS
14.11.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
EDIT FARBAS
14.11.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
ZUZANA VEÐELEK
13.11.2023
Za korisnika1425
1.900,00 RSD
DANIJELA PELHE
13.11.2023
Za korisnika1425
1.800,00 RSD
MARKOVIC NATASA
13.11.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
Andrea Ozsvár
23.04.2024
Neproknjižena internet uplata
Za korisnika1425
300,00 RSD