Uplate za korisnika

Pronađi svoju donaciju

Nije pronađen nijedan korisnik
Anita Pager

Anita Pager
1425 na 3030

Prikljupljene donacije

12.107.684,69 RSD

4.666,13 EUR

200,00 CHF

+115,00 EUR

(Neproknjižene PayPal uplate)

Korisnik iskoristio

24.525,06 RSD

106.000,00 USD

Stanje na računu

650.585,67 RSD

4.666,13 EUR

Poslednje uplate

ANDREA JANKOVIC
20.09.2023
Za korisnika1425
850,00 RSD
VALENTINA BAČO
20.09.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
ERVIN LENDJEL
20.09.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
NAD KRISTINA
20.09.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
MÓNIKA BREZNYÁK
19.09.2023
Za korisnika1425
1.700,00 RSD
ZITA ELEK
19.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
SMS GLOBALTEL 08/2023
19.09.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
ILIJA VOJNOVIĆ
18.09.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
BOMBOLA SILVIA
18.09.2023
Za korisnika1425
70.000,00 RSD
KIŠ ČEPEGI
18.09.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
Boško Savić
18.09.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
487,00 RSD
HALAI LASLO
18.09.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
LIVIA BARAT
18.09.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
ELVIRA UGRI
18.09.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
SINKOVIC IZABELLA
18.09.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
AMELLA CSUVIK
18.09.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
TINDE LACKO
15.09.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
SVETLANA DURASINOVIC
15.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
15.09.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
TAKAČ ANASTAZIJA
14.09.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
NIKOLA FILIPOVIĆ
14.09.2023
Za korisnika1425
5.000,00 RSD
ŠIVEG ŠAROLTA
14.09.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
SARNJAI CABA
14.09.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
KADVANJ LINKA
14.09.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
FISTES VALERIJA
14.09.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ŠIVEG ŠAROLTA
14.09.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
SMS A1 08/2023
13.09.2023
Za korisnika1425
44.000,00 RSD
NORA BORSOS
13.09.2023
Za korisnika1425
2.300,00 RSD
MIRJANA JOVANOVIĆ
13.09.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
MARKOVIC NATASA
13.09.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
ROBERT POŠA
12.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
KURCINAK KIS
12.09.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
1/VASS GABOR
12.09.2023
Za korisnika1425
42,00 EUR
1/VALENTIN PETOE
12.09.2023
Za korisnika1425
15,00 EUR
JUDIT MIKUSKA
12.09.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
CORBA KAROLA
11.09.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
FAÐAS ANDREA
11.09.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
TAKAC ANASTAZIA
11.09.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
JUSTIN TAMAS
11.09.2023
Za korisnika1425
50.000,00 RSD
VALERIJA FISTES
11.09.2023
Za korisnika1425
5.000,00 RSD
MIKLOS HAJNELKA
11.09.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
MARIJA JANOŠ
11.09.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
DOMONKOŠ EMANUELA
11.09.2023
Za korisnika1425
550,00 RSD
DIANA BAKOŠ
11.09.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
VALENTINA BAČO
11.09.2023
Za korisnika1425
1.700,00 RSD
KOVAC MAGDA
11.09.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
OZORAK ANDREA
11.09.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
MELINDA CINOS
09.09.2023
Za korisnika1425
2.100,00 RSD
NOVIC MARIA
08.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
CILA NEMET
08.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
SOLAR ÐENÐI
08.09.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ELVIRA TERTEI
08.09.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
SITAS NORA
08.09.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
MENJHART TIMEA
07.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
TAMARA VIRAG
07.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
GYNGYI JANOŠ
07.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
BAJUS GAJDOŠ
07.09.2023
Za korisnika1425
8.700,00 RSD
ANON.
06.09.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
1.044,00 RSD
ILDIKÓ SZÛCS
06.09.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
BAKOS KATICA
06.09.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
KURCINAK KIS
06.09.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
PECE SUZANA
06.09.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
HUSZAR ARANKA
06.09.2023
Za korisnika1425
50,00 EUR
Zsanett Meyries
06.09.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
1.044,00 RSD
Akos Buza
06.09.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
5.924,00 RSD
VALENTINA MILOŠEVIĆ
06.09.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ANAMARIJA ROMODA
06.09.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
Dia
06.09.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
1.044,00 RSD
ANON.
06.09.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
5.381,00 RSD
ANON.
06.09.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
5.381,00 RSD
VIOLA JANOS
06.09.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
Edina,licit
06.09.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
936,00 RSD
VARGA SEKERES
06.09.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ERIKA HORVAT
06.09.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
ERŽEBET ANUŠ
06.09.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ANAMARIJA ROMODA
05.09.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
ERIKA GYURA
05.09.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
NOVIC MARIJA
05.09.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
ZUZANA MESAROS
05.09.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
MARIA MENEL
05.09.2023
Za korisnika1425
750,00 RSD
VALERIJA FISTES
05.09.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
ERDMANN BORBALA
05.09.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
NOVIC MARIJA
05.09.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
CUVIK ZUZANA
05.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
KLARA KONJEVIĆ
05.09.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ROBERT LENÐEL
05.09.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
TELÐESI KOVAC
05.09.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ERDMANN BORBALA
05.09.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
1/TELEKI ABIGEL
04.09.2023
Za korisnika1425
65,00 EUR
HORVAT LEONA
04.09.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
MAKO ESTER
04.09.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
VALERIJA FISTES
04.09.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
CEH NATALIJA
04.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
IGOR GALEŠEV
04.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ČABA GOBOR
04.09.2023
Za korisnika1425
550,00 RSD
TENJI TOT
04.09.2023
Za korisnika1425
1.700,00 RSD
ZITA BARBARA
04.09.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
BOKA IDA
04.09.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
FARAGO MELINDA
04.09.2023
Za korisnika1425
4.000,00 RSD
FARAGO MELINDA
04.09.2023
Za korisnika1425
3.500,00 RSD
ŠARA OŽVAR
04.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
CEH NATALIJA
04.09.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
SILVIA JUHAS
04.09.2023
Za korisnika1425
2.500,00 RSD
HOZSA ANDREA
04.09.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
Matilda Nadj
04.09.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
977,00 RSD
DIJANA FERO
04.09.2023
Za korisnika1425
2.600,00 RSD
LIVIA KRIŽAN
04.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
SAGI FEHER
04.09.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ZITA BARBARA
04.09.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
FILIP SURLA
04.09.2023
Za korisnika1425
10.000,00 RSD
JUDIT BOT
04.09.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
ANON.
04.09.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
974,00 RSD
KATALIN ANTAL
04.09.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
HODIK VALENTIN
04.09.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
SABO BARBARA
04.09.2023
Za korisnika1425
1.250,00 RSD
EDINA JUHAS
04.09.2023
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
CANJI IBOLJA
04.09.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
ANON.
04.09.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
1.972,00 RSD
DUDAS KORNELIA
04.09.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
KAROLINA GONCLIK
04.09.2023
Za korisnika1425
850,00 RSD
ZITA BARBARA
04.09.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
VALENTINA MILOŠEVIĆ
02.09.2023
Za korisnika1425
1.425,00 RSD
EVA OLAH
02.09.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
SILVIA TAKAČ
02.09.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
BIN VALERIJA
01.09.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
VALENTINA BAČO
01.09.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
ERVIN GOMBOS
01.09.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
ANA TELÐESI
01.09.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
KATARINA KANJO
01.09.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
GERGELY TUNDE
01.09.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
LACKO TINDE
01.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ANITA VAGO
01.09.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
MARIA FEHER
01.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
NORA LAJKO
01.09.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
ZOLNA GAJDOŠ
01.09.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
EVA CABI
01.09.2023
Za korisnika1425
2.500,00 RSD
AROK BEATA
01.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
TILINKO DAVID
01.09.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
DOLAI GABRIELA
01.09.2023
Za korisnika1425
2.300,00 RSD
ZOLNA GAJDOŠ
01.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
LACKO TINDE
01.09.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
FARBAS EDIT
01.09.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
MARTA FEHER
01.09.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
BIN VALERIJA
01.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
DUKAI VIRAG
01.09.2023
Za korisnika1425
2.100,00 RSD
NATAŠA CVRLJA
01.09.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
BRIGITA AROK
01.09.2023
Za korisnika1425
3.700,00 RSD
PACEREK SEKE
01.09.2023
Za korisnika1425
1.700,00 RSD
DANIJELA FRANCIŠKOVIĆ
01.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ČILA TOBIAŠ
01.09.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
KOVAČ MONIKA
01.09.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
TOLIC ELEONORA
01.09.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
KOVAC KATALIN
01.09.2023
Za korisnika1425
1.800,00 RSD
VAJDA ANTAL
01.09.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
GULJAŠ HORTENZIJA
31.08.2023
Za korisnika1425
1.400,00 RSD
TILINKO DAVID
31.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
LALIC AGOTA
31.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
SILVIA NAÐIVAN
31.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
VALERIJA KOLINGER
31.08.2023
Za korisnika1425
1.700,00 RSD
KALMAR ANIKO
31.08.2023
Za korisnika1425
3.500,00 RSD
KALMAR ERZEBET
31.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
PATOCKAI ESTER
31.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
DANIELA J.
31.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
ADEL MIKLOS
31.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
VALENTINA BAČO
31.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
LEHOCKI JUDIT
31.08.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
ZSOLT DOBO
31.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
PAP LIVIA
31.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
31.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
MIRELA ČEH
31.08.2023
Za korisnika1425
1.700,00 RSD
KRAJNOVIC DAVOR
31.08.2023
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
STANCULOV SONJA
31.08.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
LIVIJA TRIPOLSKI
31.08.2023
Za korisnika1425
2.500,00 RSD
ANDREA TOTH
31.08.2023
Za korisnika1425
2.100,00 RSD
NAÐ BEATA
31.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
ILES LASLO
31.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
BARANJ LAURA
31.08.2023
Za korisnika1425
2.100,00 RSD
BOHATA SZILVIA
31.08.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
TIMEA CABAI
31.08.2023
Za korisnika1425
4.000,00 RSD
JUDIT HOVANJEC
31.08.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
RAC SABO
31.08.2023
Za korisnika1425
3.100,00 RSD
KA PROFIT
31.08.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
HALAS MAGDOLNA
31.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
BERTA ATILA
31.08.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
MARIJA FEHER
31.08.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
ZABOS IMOLA
31.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
ESTER M.
31.08.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
PAULIK SAROLTA
31.08.2023
Za korisnika1425
3.500,00 RSD
TAKAC ANASTAZIJA
31.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
MELINDA CINOS
31.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
FAÐAŠ ANDREA
31.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ROZA ANETT
30.08.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
VALENTINA BAČO
30.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
NEMET EVA
30.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
NAD ANDREA
30.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
CSERNYÁK ILONA
30.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
PAP EVA
30.08.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
MAKK MELITA
30.08.2023
Za korisnika1425
750,00 RSD
ANDREA GORDAN
30.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
SILVIA TAKAČ
30.08.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
ŠARKANJ ŽUŽANA
30.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ČILA KERMECI
30.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
KIS SVETLANA
30.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
BARTA EVA
30.08.2023
Za korisnika1425
1.800,00 RSD
KOSO ANDREA
30.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
SOLAR ÐENÐI
30.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
TINDE TERKELJ
30.08.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
FARAGO MELINDA
30.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
EMMA CSIK
30.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
SOLAR ÐENÐI
30.08.2023
Za korisnika1425
550,00 RSD
VARGA SOMOÐI
30.08.2023
Za korisnika1425
2.100,00 RSD
ČABA PAGER
30.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
SMS YETTEL 07/2023
30.08.2023
Za korisnika1425
40.200,00 RSD
TRIPLOSKI LIVIA
30.08.2023
Za korisnika1425
4.450,00 RSD
TOT OTILIA
30.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
TILINKO DAVID
30.08.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
ANASTAZIJA KOKAI
30.08.2023
Za korisnika1425
8.000,00 RSD
BURUZ KORNELIA
30.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
30.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
VIKTOR MOLNAR
30.08.2023
Za korisnika1425
2.200,00 RSD
TILINKO DAVID
29.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
LILIOM DENDI
29.08.2023
Za korisnika1425
1.800,00 RSD
LIVIA BARAT
29.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
LEA BICOK
29.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ČABA PAGER
29.08.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
ZSOLT BARAT
29.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
MARUSIC KRISTINA
29.08.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
KATARINA KANJO
29.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
MACAI ANDREA
29.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
BENKO ERZEBET
29.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
MONIKA BEREC
29.08.2023
Za korisnika1425
2.600,00 RSD
ADAM ČELEDEŠ
29.08.2023
Za korisnika1425
2.500,00 RSD
TAMAS BUCKO
29.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
BOGLÁRKA MOLNAR
29.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
ANITIC ADAM
29.08.2023
Za korisnika1425
1.900,00 RSD
MOLNAR M.
29.08.2023
Za korisnika1425
1.800,00 RSD
HORVAT JULIANA
29.08.2023
Za korisnika1425
1.450,00 RSD
TEREZIA PAKAI
29.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
FEHER MONIKA
29.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
SANELA SABOLČKI
29.08.2023
Za korisnika1425
1.800,00 RSD
TILINKO DAVID
29.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
ANA NAÐ
29.08.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
BARSI GABRIELA
29.08.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
KATARINA KANJO
29.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
LENDEL ZOLTAN
29.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
HALAS MAGDOLNA
29.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
MUHI ANASTAZIJA
29.08.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
BESEDES GABRIJELA
29.08.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
HORVAT IBOLJA
29.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
SILVANA BRČIĆ
29.08.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
KIS BICKEI
29.08.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
NEMET RENATA
29.08.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
MARTA ŠANDOR
29.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
SANELA SABOLČKI
29.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
LAURA KOVAČ
29.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
LIDIA DUKAI
29.08.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
DIANA DER
29.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
ELVIRA RADIC
29.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
BALO MARTA
29.08.2023
Za korisnika1425
1.150,00 RSD
LIDIA DUKAI
29.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
FEHIR MARTA
28.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
MOMIROV SUZANA
28.08.2023
Za korisnika1425
550,00 RSD
BOHATA ILONA
28.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
KRISTINA FIGEDI
28.08.2023
Za korisnika1425
550,00 RSD
SILVIA FEHER
28.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
OROS NIKOLET
28.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
MARIJA JANOŠ
28.08.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
JUDIT KOSA
28.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
BOHATA ILONA
28.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
KANJON VERONIKA
28.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
ANDREA TOTH
28.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
KERMECI DIANA
28.08.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
ANDREA TOTH
28.08.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
JUHAS LIVIA
28.08.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
SILVIA TAKAČ
28.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
BOJA KRISTINA
28.08.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
TILINKO DAVID
28.08.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
TAKAC ANASTAZIJA
28.08.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
CORBA KAROLA
28.08.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
KATALIN KAVAI
28.08.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
TILINKO DAVID
28.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
ANDREA TOTH
28.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
PETAR BOGDANOV
28.08.2023
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
DERE ZUZANA
28.08.2023
Za korisnika1425
1.400,00 RSD
PAP LIVIA
28.08.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
ENIKE APRO
28.08.2023
Za korisnika1425
2.500,00 RSD
NEUGEBAUER TUNDE
28.08.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
IREN NAÐ
28.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
LATAK LAURA
28.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
KATICA SAKAC
28.08.2023
Za korisnika1425
1.350,00 RSD
KRISZTINA SABO
28.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
MARIJA JANOŠ
28.08.2023
Za korisnika1425
2.700,00 RSD
REKA ZABOŠ
28.08.2023
Za korisnika1425
3.100,00 RSD
TIMEA TELEKI
28.08.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
TIHOMIR POPOV
28.08.2023
Za korisnika1425
3.500,00 RSD
CILA SARNJAI
28.08.2023
Za korisnika1425
2.400,00 RSD
BERENYI EMOKE
28.08.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
ANA STANKOVIĆ
28.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
JUHAS LIVIA
28.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
EVA ČERNAK
28.08.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
ELEONORA KAŠLIK
28.08.2023
Za korisnika1425
3.700,00 RSD
EDIT ERDEI
28.08.2023
Za korisnika1425
4.000,00 RSD
JUDIT HOVANJEC
28.08.2023
Za korisnika1425
29.100,00 RSD
VALENTINA BAČO
28.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
NAGY NEMEDI
28.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ANDREA TOTH
28.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ANDREA TOTH
28.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
BOMBOLA SILVIA
28.08.2023
Za korisnika1425
5.000,00 RSD
EDIT RADOC
28.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
NAD CILA
28.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
TAKAC ANASTAZIJA
28.08.2023
Za korisnika1425
7.520,00 RSD
ÐENÐI FARKAS
28.08.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
ANDREA TOTH
28.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
MOMIROV GIZELA
28.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
KATALIN SEKE
28.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
KRISTINA RAFAI
28.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
Gabriella Tot
28.08.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
487,00 RSD
KLARA KALMAN
28.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
KIŠ ČEPEGI
28.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ANON.
28.08.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
977,00 RSD
ČABA PAGER
28.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
TAKAC ANASTAZIJA
28.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ILONA BUŠ
28.08.2023
Za korisnika1425
10.000,00 RSD
BERT ATILA
28.08.2023
Za korisnika1425
2.750,00 RSD
DUKAI LIDIA
28.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
JUDIT MIKUSKA
28.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
TELÐESI ANA
28.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
MACKOVIC KLARA
28.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
GABRIJELA MEZEI
28.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
BAJUSZ ANASZTAZIA
28.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
DUKAI LIDIA
28.08.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
DAVID KOVAČ
28.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
SILVIA BATORI
28.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
PETAR BOGDANOV
28.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
TORTELI TELEK
26.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
IBOLJA BIČKEI
26.08.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
MELINDA CINOS
26.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
FRUŽINA HAJDU
26.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
KLAUDIA FARKAS
26.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ISTVAN MEGAÐA
25.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
TILINKO DAVID
25.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
CSERNYÁK ILONA
25.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ENIKE KOVAČ
25.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
ZOLNA GAJDOŠ
25.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
LAURA IVANOVIĆ
25.08.2023
Za korisnika1425
28.600,00 RSD
KLEMENTINA BIČKEI
25.08.2023
Za korisnika1425
5.000,00 RSD
BESLIN ANITA
25.08.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
BARTA BOGLARKA
25.08.2023
Za korisnika1425
4.000,00 RSD
ANASTAZIJA KOKAI
25.08.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
ANA NAÐ
25.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
MONIKA ČIKOŠ
25.08.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
CSONGOR FEKETE
25.08.2023
Za korisnika1425
3.400,00 RSD
PERNJES KRISTINA
25.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
NEMET ANITA
25.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
SILVIJA DERIKONJIC
25.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
DANIELA FISTES
25.08.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
NAD ANDREA
25.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
MARINA DARABAN
25.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
DAVID KOVAČ
25.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
FRANCISKA HADMAS
25.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
MEINDA BICEKEI
25.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
NJARI ADRIANA
25.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
TINDE ALMASI
25.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
BACO LINDA
25.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
PACEREK SEKE
24.08.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
ROBERT BARNA
24.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
SABO GABRIELA
24.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ČILA KERMECI
24.08.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
ČILA KERMECI
24.08.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
TINDE HUSAK
24.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
TUNDE AROK
24.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
BALAZ ANIKA
24.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
DIANA BARAT
24.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
HOSE ANDREA
24.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ANA TELÐESI
24.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
CSERNYÁK ILONA
24.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
NATALIJA BAGI
24.08.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
TRIPOLSKI LIVIA
24.08.2023
Za korisnika1425
1.400,00 RSD
ANDREA BOGNARVAJDA
24.08.2023
Za korisnika1425
550,00 RSD
MARTA ŠANDOR
24.08.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
ROBERT BARAT
24.08.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
TEODORA TOT
24.08.2023
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
ŠANDOR KRISTINA
24.08.2023
Za korisnika1425
1.400,00 RSD
BURUZ KORNELIA
24.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
EMILIJA TOPALOVIC
24.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
LIDIA
24.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
KATALIN SEKE
24.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
OZORAK SANDOR
24.08.2023
Za korisnika1425
6.000,00 RSD
ELVIRA TERTEI
24.08.2023
Za korisnika1425
4.100,00 RSD
ZSOLT DOBO
23.08.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
BOJANA TODOROVIC
23.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ZUZANA SEKERES
23.08.2023
Za korisnika1425
1.150,00 RSD
KALMAR ERZEBET
23.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ANDREA JENEI
23.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
TILINKO DAVID
23.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
LIVIA AMBRUŠ
23.08.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
ANDREA JENEI
23.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
TATIC SLAVICA
23.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
JOVANA PAVLOVIĆ
23.08.2023
Za korisnika1425
550,00 RSD
ZITA VARGA
23.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
Brigitta Agárdi
23.08.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
487,00 RSD
TILINKO DAVID
23.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
KINGA BIRO
23.08.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
TAKAC ANASTAZIJA
23.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ZSANETT FEKETE
23.08.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
TAMAS SZOCS
23.08.2023
Za korisnika1425
2.400,00 RSD
SZABO BARBARA
23.08.2023
Za korisnika1425
1.550,00 RSD
ELVIRA TERTEI
23.08.2023
Za korisnika1425
2.900,00 RSD
ANDREA OZORAK
23.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
ZITA VARGA
23.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
NIKOLETA HALADI
23.08.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
ŠANDOR KRISTINA
23.08.2023
Za korisnika1425
3.500,00 RSD
NAÐ MARINA
23.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
BOGNAR ILONA
23.08.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
CIKOS KAROLINA
23.08.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
LAURA KUGLER
22.08.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
ANDREA TOTH
22.08.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
VIKTORIA SEVIC
22.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
LIPTAK SZILVIA
22.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
BACO LINDA
22.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
DOBAI KRISTINA
22.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
VALERIJA FISTES
22.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
MIRELA ČEH
22.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
SABO MELINDA
22.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
LIPTAK SZILVIA
22.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
LIPTAK ATILA
22.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ERDMAN BORBALA
22.08.2023
Za korisnika1425
750,00 RSD
MARTA BOHATA
22.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
MIRELA ČEH
22.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
VARGA ZITA
22.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
MIRELA ČEH
22.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
TIMEA KENJEREŠ
22.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
VIOLETA RAKIC
22.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
TELÐESI KOVAC
22.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
VALENTINA BACO
22.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
VALERIJA FISTES
22.08.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
ZEMKO CILA
22.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ARNOLD KURCINAK
22.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
TOMEA ES
22.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ČEH NATALIJA
22.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
BERTA ATILA
22.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
CILA TOMASIC
22.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
MADAR ENIKE
22.08.2023
Za korisnika1425
1.800,00 RSD
VIOLETA RAKIC
22.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
MAJA RADONJIĆ
22.08.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
SOLAR ÐENÐI
22.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
SMS A1 07/2023
22.08.2023
Za korisnika1425
11.800,00 RSD
ILDIKO URBAN
22.08.2023
Za korisnika1425
6.000,00 RSD
ZELJKO SESTAK
22.08.2023
Za korisnika1425
5.000,00 RSD
ZOLNA GAJDOŠ
22.08.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
GABRIĆ ROŽA
22.08.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
GERE ERIKA
22.08.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
JAKŠA OTILIA
22.08.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
CILA TOMASIC
22.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ČUVIK ŽUŽANA
22.08.2023
Za korisnika1425
1.700,00 RSD
KAROLINA BARTUŠ
22.08.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
ANDREA TOTH
22.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
GAJDA ANITA
22.08.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
ANGELIKA JANJATOVIĆ
22.08.2023
Za korisnika1425
2.150,00 RSD
ANDREA TOTH
22.08.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
BAJTAI EVA
22.08.2023
Za korisnika1425
2.400,00 RSD
BRIGITA STIPIC
22.08.2023
Za korisnika1425
1.800,00 RSD
VARGA SEKRES
21.08.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
KATALIN NAÐ
21.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
BETTY DER
21.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
SILVIA TAKAČ
21.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
BOKA HENRIETA
21.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
NEMET EVA
21.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
MOMIROV GIZELA
21.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
KINGA BIRO
21.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
BOKA HENRIETA
21.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
MARIJA JANOŠ
21.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
TIMEA KENJEREŠ
21.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ANON.
21.08.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
488,50 RSD
KOCIS KORNELIA
21.08.2023
Za korisnika1425
750,00 RSD
TEREZIA PAKAI
21.08.2023
Za korisnika1425
750,00 RSD
TINDE VARGA
21.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
MADAR ENIKE
21.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
BAGNIC KLAUDIA
21.08.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
LIVIA BARAT
21.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
DIANA BARAT
21.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
HUCAI KATALIN
21.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
MARIA PAP
21.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
MEDGYESI NAGY
21.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
ROZA MARKUS
21.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
ENIKE KALMAR
21.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
Atila Rekecki
21.08.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
986,00 RSD
MADAR ENIKE
21.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
KANJO VERONIKA
21.08.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
TAKAC ANASTAZIJA
21.08.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
EVA SABO
21.08.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
FARKAS ELIZABETA
21.08.2023
Za korisnika1425
1.150,00 RSD
JUDIT TAKAČ
21.08.2023
Za korisnika1425
1.250,00 RSD
TIBOR SZAKMANY
21.08.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
ANDREA (ANTUN)
21.08.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
GAJDOS TIMEA
21.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
MERCEDES DUDAS
21.08.2023
Za korisnika1425
1.400,00 RSD
ÐENÐI KOVAČ
21.08.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
KRISTINA VIDRAČ
21.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
MERCEDES DUDAŠ
21.08.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
Stoilkov-doplata pidzame
02.09.2023
Neproknjižena PayPal uplata
Za korisnika1425
2,00 EUR
Stoilkov-pidzame
01.09.2023
Neproknjižena PayPal uplata
Za korisnika1425
3,00 EUR
Valeria Szabo
30.08.2023
Neproknjižena PayPal uplata
Za korisnika1425
50,00 EUR
Utasi Andrea
28.08.2023
Neproknjižena PayPal uplata
Za korisnika1425
5,00 EUR
Norbert Mandic
26.08.2023
Neproknjižena PayPal uplata
Za korisnika1425
25,00 EUR
Dia
25.08.2023
Neproknjižena PayPal uplata
Za korisnika1425
10,00 EUR
ANON.
23.08.2023
Neproknjižena PayPal uplata
Za korisnika1425
10,00 EUR
Utasi Andrea
20.08.2023
Neproknjižena PayPal uplata
Za korisnika1425
5,00 EUR
Edina Losonc,licit
20.08.2023
Neproknjižena PayPal uplata
Za korisnika1425
5,00 EUR