Uplate za korisnika

Pronađi svoju donaciju

Nije pronađen nijedan korisnik
Anita Pager

Anita Pager
1425 na 3030

Prikljupljene donacije

13.718.433,69 RSD

4.666,13 EUR

200,00 CHF

Korisnik iskoristio

297.260,06 RSD

1.927,00 EUR

106.000,00 USD

Stanje na računu

1.988.599,67 RSD

2.739,13 EUR

Poslednje uplate

SILVIJA SABO
19.12.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
KAROLINA NAGY
19.12.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
MÓNIKA BREZNYÁK
18.12.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
TINDE TERKELJ
18.12.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
VALERIA PUSKAS
18.12.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
KOVAC ZOLTAN
18.12.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
KLAUDIA FARKAS
18.12.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
BACO LINDA
18.12.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
EVA ZORAJE
18.12.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
VOROS VIOLA
18.12.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
SMS MTS 09/2023
18.12.2023
Za korisnika1425
17.400,00 RSD
KONJA KOVAČ
18.12.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
VASKEBA HAJNALKA
18.12.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
BORSOS ERDELJI
18.12.2023
Za korisnika1425
1.900,00 RSD
JUTKA PENK
16.12.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
NIKOLA FILIPOVIĆ
15.12.2023
Za korisnika1425
5.000,00 RSD
TINDE TERKELJ
14.12.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
SEGI TOT
14.12.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
KONJA KOVAČ
13.12.2023
Za korisnika1425
2.500,00 RSD
VASKEBA HAJNALKA
13.12.2023
Za korisnika1425
2.500,00 RSD
SMS MTS 08/2023
13.12.2023
Za korisnika1425
81.200,00 RSD
VASKRSNUCE -
13.12.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ANET ČORDAŠ
13.12.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
TILINKO DAVID
12.12.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
BOKA HENRIETA
12.12.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
TOMIC EDINA
12.12.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
TAKAC ANASTAZIA
11.12.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
ANET ČORDAŠ
11.12.2023
Za korisnika1425
1.160,00 RSD
ELEONORA NIKOLIC
11.12.2023
Za korisnika1425
1.150,00 RSD
ZIROS JUDIT
11.12.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
SEGI TOT
11.12.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
TURU KLEMENTINA
08.12.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
HALAI BRIGITA
08.12.2023
Za korisnika1425
1.250,00 RSD
Gabriella Tot
08.12.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
487,00 RSD
VARGA HAJNALKA
08.12.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
MILJAN VEZURIC
07.12.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
NOVIC MARIA
07.12.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
CSERNYÁK ILONA
07.12.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
ANGELA JUHAS
06.12.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
VALENTIN HODIK
06.12.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
GRACA ÐENÐI
06.12.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
ANDRAS URBAN
06.12.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
HOSZA ANDREA
05.12.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
VIKTORIJA GOBOR-CUSO
05.12.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
ÐEMBER HARANGOZO
05.12.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
Akos Buza
05.12.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
5.815,00 RSD
FISTES VALERIJA
04.12.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
ALEKSIC ANASTAZIJA
04.12.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
IZABELA POPIC
04.12.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
BEATA OSTERMAN
04.12.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
ANAMARIA KATONA
04.12.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ČABA PAGER
04.12.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
VALENTINA BAČO
04.12.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
BOGLARKA HORAK
04.12.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
IZABELA POPIC
04.12.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
ORŠOLJA GEBLEŠ
01.12.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
BODI TOT
01.12.2023
Za korisnika1425
950,00 RSD
BOMBOLA SILVIA
01.12.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
LEONA SEREDI
30.11.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
KRISTINA KOMAROMI
30.11.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
MARTA ŠANDOR
30.11.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
TOT OTILIJA
29.11.2023
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
SOS TEODORA
29.11.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
BOGDANOV PETAR
29.11.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
FAÐAŠ ANDREA
29.11.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
ZUZANA SEKERES
29.11.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
MEZEI ZUZANA
28.11.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
ERIKA SABO
28.11.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
SMS YETTEL 10/2023
28.11.2023
Za korisnika1425
16.400,00 RSD
IGOR SALMA
28.11.2023
Za korisnika1425
6.000,00 RSD
MEZEI ZUZANA
28.11.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
LOŠONC HUANITA
27.11.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
ESTILA BAKOS
27.11.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
GULJAŠ HORTENZIJA
27.11.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
VAJDOVIC IBOLJA
27.11.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
Čila Tomin Nađ
27.11.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
977,00 RSD
Livia Guljas
27.11.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
2.824,60 RSD
DOBOSI ZITA
27.11.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
MARIJA MARTIĆ
25.11.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
VALENTINA BAČO
24.11.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ANDRAS URBAN
22.11.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
SESTA ZELJKO
22.11.2023
Za korisnika1425
5.000,00 RSD
BOMBOLA SILVIA
21.11.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
ČABA PAGER
21.11.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
GERA ANA
21.11.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
MARIJA JANOŠ
20.11.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
BRIGITA POZOJEVIĆ
20.11.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
BALAZ SILVIJA
20.11.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
HERMINA KOČIČKA
20.11.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
SILVIJA LIPTAK
20.11.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
BATE LASLO
20.11.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
BATE LASLO
20.11.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
CILA KARDOŠ
20.11.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
Dukainé Halász Kata
20.11.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
1.270,10 RSD
FEJES LIVIA
20.11.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
KATALIN TERTELI
20.11.2023
Za korisnika1425
2.500,00 RSD
FEJES LIVIA
20.11.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
ŠANDOR LALIĆ
20.11.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
SIMONETA KOVAČ
17.11.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
MEZEI ZUZANA
17.11.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
VIOLA VARGA
16.11.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
SMS A1 10/2023
16.11.2023
Za korisnika1425
3.600,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
16.11.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
ARNOLD KURCINAK
15.11.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
DUKAI LIDIA
15.11.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
ERDMANN BORBALA
15.11.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
ZUZANA MESAROS
14.11.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
GERA ANA
14.11.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
FARKAŠ NIKOLETTA
14.11.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
EDIT FARBAS
14.11.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
ANA STANKOVIĆ
13.11.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
ZITA DOBOSI
13.11.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
JANKO ERZEBET
13.11.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
TIMEA KENJEREŠ
13.11.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
ANGELA JUHAS
13.11.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
BARAT MONIKA
13.11.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
MARIJA KOŽOKAR
13.11.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
HENRIK KOSTOR
13.11.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
EVA CABI
13.11.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
BATE LASLO
13.11.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
BERENYI EMOKE
13.11.2023
Za korisnika1425
1.400,00 RSD
DANIJELA PELHE
13.11.2023
Za korisnika1425
1.800,00 RSD
DUJMOVIC EDINA
13.11.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
SILVIJA SABO
13.11.2023
Za korisnika1425
1.700,00 RSD
MONIKA HALAS
13.11.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
ROBERT HALAI
13.11.2023
Za korisnika1425
20.000,00 RSD
FILIP SURLA
13.11.2023
Za korisnika1425
10.000,00 RSD
MARKOVIC NATASA
13.11.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
ZUZANA VEÐELEK
13.11.2023
Za korisnika1425
1.900,00 RSD
SILVIJA SABO
13.11.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
ČILA KERMECI
10.11.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
VASKRSNUCE -
10.11.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
VALENTINA BAČO
10.11.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
10.11.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
MARIA UTCAI
08.11.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
KATALIN GERO
08.11.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ABRAHAM BUCO
08.11.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
TAKAČ ANASTAZIJA
08.11.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
LENARD MESAROŠ
08.11.2023
Za korisnika1425
12.000,00 RSD
PIROŠKA HUSAR
08.11.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ARANKA HAJDU
08.11.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
FIR HENRIETA
08.11.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
KALMAR ERZEBET
07.11.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
ADRIANNA GYORE
07.11.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
BEATA RIC
07.11.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
AMANDA SEKELJ
07.11.2023
Za korisnika1425
1.400,00 RSD
GABRIELLA BEDE
07.11.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
POZOJEVIC BRIGITA
07.11.2023
Za korisnika1425
750,00 RSD
BALAZ ANITA
07.11.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
BOMBOLA SILVIA
06.11.2023
Za korisnika1425
10.000,00 RSD
TAKAČ ANASTAZIJA
06.11.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
CSERNYÁK ILONA
06.11.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
SARNYAI MONIKA
06.11.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
TAKAČ ANASTAZIJA
06.11.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
TIBOR SZAKMANY
06.11.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
STANKOVIC ANA
06.11.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
MEZEI ZUZANA
06.11.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
VALENTINA BAČO
06.11.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
DOCI VALENTINA
06.11.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ZIROS JUDIT
06.11.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
ERIKA SAKAC
06.11.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
TIBOR SZAKMANY
06.11.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
MÁRIA MENNEL
06.11.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
WAVE RUNNER
06.11.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
SABO ERIKA
06.11.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ANDOR MUCI
06.11.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
04.11.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
KORMOS JULIANA
03.11.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
FEKETE TIMEA
03.11.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
VALENTIN HODIK
03.11.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
RUZA TIVADAR
02.11.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ROBERT BARNA
02.11.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
Emeše Čuč
02.11.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
487,00 RSD
Stevin Dajana (pulcsi)
02.11.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
389,60 RSD
GABRIELLA GRANC
01.11.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
SABO Š.MARIJA
01.11.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
TINDE TOT
01.11.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
ANDREA KORPONAI
01.11.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
EVA OLAH
31.10.2023
Za korisnika1425
1.700,00 RSD
DIANA BAKOŠ
31.10.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
KINGA BIRO
30.10.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
TINDE TOT
30.10.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
FAÐAS ANDREA
30.10.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
SMS YETTEL 09/2023
30.10.2023
Za korisnika1425
20.600,00 RSD
MARKUS GULJAS
27.10.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
ANIKO ŠANDOR
27.10.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
BAGI MARIJA
27.10.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
MONIKA TAKARIČ
27.10.2023
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
LACKO TINDE
27.10.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
BOKA HENRIETA
27.10.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
TILINKO DAVID
26.10.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
OTILIJA JAKSA
26.10.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
BACO NOEMI
26.10.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
BRIGITA POZOJEVIĆ
26.10.2023
Za korisnika1425
550,00 RSD
FAÐAS ANDREA
26.10.2023
Za korisnika1425
550,00 RSD
MARIJA KOŽOKAR
26.10.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
MARTA ŠANDOR
26.10.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
KOVAČ MONIKA
26.10.2023
Za korisnika1425
550,00 RSD
MARTA ŠANDOR
26.10.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
LIVIA BARAT
26.10.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
JOO TIMEA
26.10.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
HORVAT LEONA
25.10.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
DIANA SIMIĆ
25.10.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
ANITA LACKO
24.10.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
PAP RAC
24.10.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
SILVIJA SABO
24.10.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
VIOLA VARGA
24.10.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
KAROLINA LAZAR-RAJDA
24.10.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
KOCIS CILA
24.10.2023
Za korisnika1425
1.950,00 RSD
KOMLOS ANGELA
24.10.2023
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
KANJO KATARINA
23.10.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
KLARA KOCIS
23.10.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
AGOSTON MARIA
23.10.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
SESTA ZELJKO
23.10.2023
Za korisnika1425
5.000,00 RSD
REKECKI ANITA
23.10.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
TAKAČ ANASTAZIJA
23.10.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
TIMEA KARDOŠ
23.10.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ANDRAS URBAN
23.10.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
KANJO KATARINA
23.10.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
BRIGITTA AGARDI
23.10.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
FLORA SILE
23.10.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ZHORVAT LEONA
23.10.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
GRUIK DANIEL
23.10.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
TAMARA BAKOŠ
21.10.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
GABRIC ROZA
20.10.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
NORA LAJKO
19.10.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
MARIJA JANOŠ
19.10.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
JUDIT HOVANJEC
19.10.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
KARAČONJI ANITA
19.10.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
LACKO TINDE
19.10.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
EMANUELA BIN
19.10.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
REKA MAGYAR
19.10.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
KOBCEK NATALIJA
18.10.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
LIPTAK SILVIA
18.10.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
JAKSA OTILIJA
18.10.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
SANDOR KRISTINA
18.10.2023
Za korisnika1425
850,00 RSD
BALASA H
18.10.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
RADULOVI XC6GI
17.10.2023
Za korisnika1425
15.000,00 RSD
ELEONORA SEGI
17.10.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
EVA SEP
17.10.2023
Za korisnika1425
2.200,00 RSD
KATICA SAKAC
17.10.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
FAÐAS ANDREA
17.10.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
MOMIROV GIZELA
17.10.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
TIMEA KARDOŠ
17.10.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
VALENTINA BAČO
17.10.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
TAKAČ ANASTAZIJA
17.10.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
PACEREK SEKE
17.10.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
ROBERT BARNA
17.10.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
KALMAR EZEBET
16.10.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
VAJDA ANTAL
16.10.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
SABO GABRIELA
16.10.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
GABRIELLA HAJAS
16.10.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
FARBAS REP
16.10.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
VALENTINA BAČO
16.10.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
SMS A1 09/2023
16.10.2023
Za korisnika1425
6.400,00 RSD
KA PROFIT
16.10.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
VALENTINA BAČO
16.10.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
SILVIJA SABO
14.10.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
IVANA DEAK
14.10.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
MARKOVIC VESNA
13.10.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
MOMIROV GIZELA
13.10.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
PETROVIC MILIJANA
13.10.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
CILA HALAI
13.10.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
MARKOVIC VESNA
13.10.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
TAKAC ANASTAZIJA
13.10.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
BRIGITA POZOJEVIĆ
13.10.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
GABRIJELA MEZEI
13.10.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
HOSZA ANDREA
12.10.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
GRUIK KRISTINA
12.10.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
SIMIC DIANA
12.10.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
JULIA ÐURIĆ
12.10.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
GABRIJELA MEZEI
12.10.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
ELEONORA KAŠLIK
12.10.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
MILJAN VEZURIC
11.10.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
KLARA KOCIS
11.10.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
KOVAČ KUSLI
11.10.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
SABO BENKE
11.10.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
SABO BENKE
11.10.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
FAÐAŠ ANDREA
10.10.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
TINDE LACKO
10.10.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
ANÐAL MONIKA
10.10.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
JAKSI ILONKA
10.10.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
SILVIJA SABO
10.10.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
KAROLINA TOT
10.10.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
VOROS VIOLA
10.10.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
BATE LASLO
10.10.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
MIKLOS HAJNALKA
10.10.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
TINDE LACKO
10.10.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
SANDOR ROZALIJA
10.10.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
HENRIETA SABO
09.10.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
SZILAK SAROLTA
09.10.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
LOŠONC TAMARA
09.10.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
SABO SILVIJA
09.10.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
EDIT RADOC
06.10.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
SMS MTS 07/2023
06.10.2023
Za korisnika1425
18.000,00 RSD
PECEREK SZEKE
06.10.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
ERDMANN BORBALA
06.10.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
UROŠ MALENČIĆ
06.10.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
RADIC ELVIRA
06.10.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
MARIJA JANOŠ
06.10.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
BRIGITTA AGARDI
05.10.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
SZABO BARBARA
05.10.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
SMS CHF 06/2023
04.10.2023
Za korisnika1425
1.948,00 RSD
Stoilkov-doplata pidzame
04.10.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
177,00 RSD
RAULINA VASILIJEVIC
04.10.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
PASTOR ANIKO
04.10.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
GABRIJELA SABO
04.10.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
Stoilkov-pidzame
04.10.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
285,00 RSD
Valeria Szabo
04.10.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
5.380,00 RSD
SMS MTS 06/2023
04.10.2023
Za korisnika1425
43.400,00 RSD
Utasi Andrea
04.10.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
503,00 RSD
Norbert Mandic
04.10.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
2.670,00 RSD
Edina Losonc,licit
04.10.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
503,00 RSD
ANON.
04.10.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
1.044,00 RSD
ZABOS HARGITA
04.10.2023
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
Dia
04.10.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
1.044,00 RSD
Utasi Andrea
04.10.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
503,00 RSD
HODIK VALENTIN
03.10.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
DIANA LONCAR
03.10.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
DUKAI VIRAG
03.10.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
TAKAC ANASTAZIA
03.10.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
JP POĆTA
03.10.2023
Za korisnika1425
3.600,00 RSD
EVA ČAKI
02.10.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
MIRELA ČEH
02.10.2023
Za korisnika1425
2.700,00 RSD
JUDITKA CIKOS
02.10.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
ERZEBET SOLAR
02.10.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
REKA ZABOŠ
30.09.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
SZILVIA FEHER
30.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
SZOLNOKINE PAPP ANDRE
29.09.2023
Za korisnika1425
1.800,00 RSD
TAKAC ANASTAZIA
29.09.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
ZELJKO SESTAK
29.09.2023
Za korisnika1425
5.000,00 RSD
ROBERT HALAI
29.09.2023
Za korisnika1425
20.000,00 RSD
BAJUSZ ANASZTAZIA
28.09.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
VALENTINA BAČO
27.09.2023
Za korisnika1425
2.900,00 RSD
VALERIJA BALAŽ
27.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
LEA BICOK
27.09.2023
Za korisnika1425
2.100,00 RSD
ELEONORA NIKOLIĆ
27.09.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
SMS YETTEL 08/2023
27.09.2023
Za korisnika1425
178.200,00 RSD
MARTA ŠANDOR
27.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
DIANA SIMIĆ
27.09.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
CORBA KAROLA
26.09.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
EMA SAKAČ
26.09.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
CINDEL EVA
26.09.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
BIN VALERIA
25.09.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
VAJDA ANTAL
25.09.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
ČABA PAGER
25.09.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
TEREZIJA FEKETE
25.09.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
KOVAČ MONIKA
25.09.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
MARIJA JANOŠ
25.09.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
KATARINA PANTIC
25.09.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ABRAHAM LACKO
25.09.2023
Za korisnika1425
6.000,00 RSD
KATARINA PANTIC
25.09.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
BALAZ ANITA
22.09.2023
Za korisnika1425
1.800,00 RSD
GULJAŠ HORTENZIJA
22.09.2023
Za korisnika1425
850,00 RSD
ARPAD TOT
21.09.2023
Za korisnika1425
53.700,00 RSD
LASLO KOVAČ
21.09.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
FEKECS KINGA
21.09.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
DUKAI VIRAG
21.09.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
ANDREA JANKOVIC
20.09.2023
Za korisnika1425
850,00 RSD
VALENTINA BAČO
20.09.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
ERVIN LENDJEL
20.09.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
NAD KRISTINA
20.09.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
MÓNIKA BREZNYÁK
19.09.2023
Za korisnika1425
1.700,00 RSD
ZITA ELEK
19.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
SMS GLOBALTEL 08/2023
19.09.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
ELVIRA UGRI
18.09.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ILIJA VOJNOVIĆ
18.09.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
SINKOVIC IZABELLA
18.09.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
BOMBOLA SILVIA
18.09.2023
Za korisnika1425
70.000,00 RSD
AMELLA CSUVIK
18.09.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
HALAI LASLO
18.09.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
LIVIA BARAT
18.09.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
KIŠ ČEPEGI
18.09.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
Boško Savić
18.09.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
487,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
15.09.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
SVETLANA DURASINOVIC
15.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
TINDE LACKO
15.09.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
TAKAČ ANASTAZIJA
14.09.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
NIKOLA FILIPOVIĆ
14.09.2023
Za korisnika1425
5.000,00 RSD
KADVANJ LINKA
14.09.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
FISTES VALERIJA
14.09.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ŠIVEG ŠAROLTA
14.09.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
SARNJAI CABA
14.09.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ŠIVEG ŠAROLTA
14.09.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
SMS A1 08/2023
13.09.2023
Za korisnika1425
44.000,00 RSD
NORA BORSOS
13.09.2023
Za korisnika1425
2.300,00 RSD
MARKOVIC NATASA
13.09.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
MIRJANA JOVANOVIĆ
13.09.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
ROBERT POŠA
12.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
1/VALENTIN PETOE
12.09.2023
Za korisnika1425
15,00 EUR
1/VASS GABOR
12.09.2023
Za korisnika1425
42,00 EUR
KURCINAK KIS
12.09.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
JUDIT MIKUSKA
12.09.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
MARIJA JANOŠ
11.09.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
FAÐAS ANDREA
11.09.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
DIANA BAKOŠ
11.09.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
DOMONKOŠ EMANUELA
11.09.2023
Za korisnika1425
550,00 RSD
CORBA KAROLA
11.09.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
KOVAC MAGDA
11.09.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
MIKLOS HAJNELKA
11.09.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
TAKAC ANASTAZIA
11.09.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
JUSTIN TAMAS
11.09.2023
Za korisnika1425
50.000,00 RSD
VALERIJA FISTES
11.09.2023
Za korisnika1425
5.000,00 RSD
OZORAK ANDREA
11.09.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
VALENTINA BAČO
11.09.2023
Za korisnika1425
1.700,00 RSD
MELINDA CINOS
09.09.2023
Za korisnika1425
2.100,00 RSD
NOVIC MARIA
08.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
SITAS NORA
08.09.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
CILA NEMET
08.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ELVIRA TERTEI
08.09.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
SOLAR ÐENÐI
08.09.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
BAJUS GAJDOŠ
07.09.2023
Za korisnika1425
8.700,00 RSD
MENJHART TIMEA
07.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
TAMARA VIRAG
07.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
GYNGYI JANOŠ
07.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ERIKA HORVAT
06.09.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
Akos Buza
06.09.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
5.924,00 RSD
ANON.
06.09.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
5.381,00 RSD
ANON.
06.09.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
5.381,00 RSD
VIOLA JANOS
06.09.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ERŽEBET ANUŠ
06.09.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ANAMARIJA ROMODA
06.09.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
HUSZAR ARANKA
06.09.2023
Za korisnika1425
50,00 EUR
PECE SUZANA
06.09.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
KURCINAK KIS
06.09.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
VALENTINA MILOŠEVIĆ
06.09.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
Edina,licit
06.09.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
936,00 RSD
ILDIKÓ SZÛCS
06.09.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
BAKOS KATICA
06.09.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
Zsanett Meyries
06.09.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
1.044,00 RSD
Dia
06.09.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
1.044,00 RSD
ANON.
06.09.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
1.044,00 RSD
VARGA SEKERES
06.09.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
VALERIJA FISTES
05.09.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
ERDMANN BORBALA
05.09.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ZUZANA MESAROS
05.09.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
MARIA MENEL
05.09.2023
Za korisnika1425
750,00 RSD
ERDMANN BORBALA
05.09.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
CUVIK ZUZANA
05.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ROBERT LENÐEL
05.09.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
NOVIC MARIJA
05.09.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
KLARA KONJEVIĆ
05.09.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
TELÐESI KOVAC
05.09.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ERIKA GYURA
05.09.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ANAMARIJA ROMODA
05.09.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
NOVIC MARIJA
05.09.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
VALERIJA FISTES
04.09.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
SAGI FEHER
04.09.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
SILVIA JUHAS
04.09.2023
Za korisnika1425
2.500,00 RSD
ANON.
04.09.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
1.972,00 RSD
FILIP SURLA
04.09.2023
Za korisnika1425
10.000,00 RSD
FARAGO MELINDA
04.09.2023
Za korisnika1425
4.000,00 RSD
DIJANA FERO
04.09.2023
Za korisnika1425
2.600,00 RSD
FARAGO MELINDA
04.09.2023
Za korisnika1425
3.500,00 RSD
TENJI TOT
04.09.2023
Za korisnika1425
1.700,00 RSD
ZITA BARBARA
04.09.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
HORVAT LEONA
04.09.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
MAKO ESTER
04.09.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
EDINA JUHAS
04.09.2023
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
SABO BARBARA
04.09.2023
Za korisnika1425
1.250,00 RSD
CANJI IBOLJA
04.09.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
JUDIT BOT
04.09.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
CEH NATALIJA
04.09.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
ČABA GOBOR
04.09.2023
Za korisnika1425
550,00 RSD
LIVIA KRIŽAN
04.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
CEH NATALIJA
04.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ANON.
04.09.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
974,00 RSD
HOZSA ANDREA
04.09.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
Matilda Nadj
04.09.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
977,00 RSD
ŠARA OŽVAR
04.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
KATALIN ANTAL
04.09.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
HODIK VALENTIN
04.09.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
DUDAS KORNELIA
04.09.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
KAROLINA GONCLIK
04.09.2023
Za korisnika1425
850,00 RSD
1/TELEKI ABIGEL
04.09.2023
Za korisnika1425
65,00 EUR
IGOR GALEŠEV
04.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
BOKA IDA
04.09.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ZITA BARBARA
04.09.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ZITA BARBARA
04.09.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
SILVIA TAKAČ
02.09.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
EVA OLAH
02.09.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
VALENTINA MILOŠEVIĆ
02.09.2023
Za korisnika1425
1.425,00 RSD
ANITA VAGO
01.09.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
VALENTINA BAČO
01.09.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
GERGELY TUNDE
01.09.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
BIN VALERIJA
01.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
DANIJELA FRANCIŠKOVIĆ
01.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ANA TELÐESI
01.09.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
BIN VALERIJA
01.09.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ČILA TOBIAŠ
01.09.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ZOLNA GAJDOŠ
01.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
KATARINA KANJO
01.09.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
AROK BEATA
01.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
PACEREK SEKE
01.09.2023
Za korisnika1425
1.700,00 RSD
LACKO TINDE
01.09.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
TILINKO DAVID
01.09.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
KOVAČ MONIKA
01.09.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
ERVIN GOMBOS
01.09.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
VAJDA ANTAL
01.09.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
TOLIC ELEONORA
01.09.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD