Uplate za korisnika

Pronađi svoju donaciju

Nije pronađen nijedan korisnik
Anita Pager

Anita Pager
1425 na 3030

Prikljupljene donacije

13.718.433,69 RSD

4.666,13 EUR

200,00 CHF

Korisnik iskoristio

297.260,06 RSD

1.927,00 EUR

106.000,00 USD

Stanje na računu

1.988.599,67 RSD

2.739,13 EUR

Poslednje uplate

KATICA SAKAC
14.08.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
NAD ANDREA
14.08.2023
Za korisnika1425
2.200,00 RSD
URI ZUZANA
14.08.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
TOT OTILIA
14.08.2023
Za korisnika1425
3.700,00 RSD
CILA BALI
14.08.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
ELVIRA TERTEI
14.08.2023
Za korisnika1425
2.700,00 RSD
ELEONORA KAŠLIK
14.08.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
TAKAC ANASTAZIA
14.08.2023
Za korisnika1425
20.220,00 RSD
REKA VIG
14.08.2023
Za korisnika1425
2.500,00 RSD
GABRIELA LUKAČ
14.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
SUZANA TURKALJ
14.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ZOLNA GAJDOŠ
14.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
TERTELJI GABOR
14.08.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
MARTA BOHATA
14.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
14.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
LAURA PROBOJČEVIĆ
14.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
MOLNAR VIVIEN
14.08.2023
Za korisnika1425
850,00 RSD
TINDE KADAR
14.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
MARTA ŠANDOR
14.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
IBOLJA PAPAJČIK
14.08.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
PAP LIVIA
14.08.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
ROBERT LENÐEL
14.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
MELINDA MEDDESI
14.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
RAJNA LECIC
14.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ILDIKÓ SZÛCS
14.08.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
LINDA BACO
14.08.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
KIŠ ČEPEGI
14.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
GABRIJELA MEZEI
14.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
KOVAC KATALIN
14.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
SILVIJA ZEDI
14.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
MAJA VUJANIĆ
14.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
VALERIJA FISTES
14.08.2023
Za korisnika1425
850,00 RSD
LIVIA AMBRUŠ
14.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
STORIC ELEONORA
14.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
SARVAS IZOLDA
14.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
EVA CABI
14.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
HAJNALKA MIKLOS
14.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
KRISZTINA SABO
14.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
SILVIA TAKAČ
14.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
TIHOMIR POPOV
14.08.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
GABRIELLA GRANC
14.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
NORA LAJKO
14.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
JUTKA CIKOS
14.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
ŠAROLTA ŠIVEG
14.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
NEVENA JOVANOVIC
14.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
OTILIA DAMJANOVIĆ
14.08.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
VARGA SEKERES
14.08.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
KARAČONJI ANITA
14.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
MONIKA ŽUNJI
14.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ERIKA SABO
14.08.2023
Za korisnika1425
100,00 RSD
SABO GABRIELA
14.08.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
FAÐAS ANDREA
14.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
HORVAT LEONA
14.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
ANETTA HARMAT
12.08.2023
Za korisnika1425
4.000,00 RSD
JUHAS ISTVAN
12.08.2023
Za korisnika1425
23.500,00 RSD
ZSOLT HEZSO
12.08.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
ROBERT POŠA
12.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
ATILA VARGA-ŠOMODJI
12.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
ATILA VARGA-ŠOMODJI
12.08.2023
Za korisnika1425
100,00 RSD
ARNOLD KURCINAK
12.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
LIVIA KRIŽAN
11.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
MARIJA MAKSIMOVIC
11.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
BEATA OSTERMAN
11.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
MIRJANA RADOVIĆ
11.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
PASTOR GABRIJELA
11.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
HANÐA MARGARETA
11.08.2023
Za korisnika1425
3.250,00 RSD
FARAGO MELINDA
11.08.2023
Za korisnika1425
550,00 RSD
LIPTAK SILVIA
11.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ILDIKO HUŽVAR
11.08.2023
Za korisnika1425
1.550,00 RSD
DIANA HALAI
11.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
BORŠOŠ KLEBEČKO
11.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
BORSOS NORA
11.08.2023
Za korisnika1425
1.700,00 RSD
NAD ANDREA
11.08.2023
Za korisnika1425
2.600,00 RSD
KRISZTINA SABO
11.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
MÓNIKA BREZNYÁK
11.08.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
HEREDI BEATA
11.08.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
MARIJA KOVAČ
11.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
GASZTANY NORA
11.08.2023
Za korisnika1425
2.800,00 RSD
ANDREA BOGNARVAJDA
11.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
KRISTINA VIDRAČ
11.08.2023
Za korisnika1425
100,00 RSD
KARAČONJI ANITA
11.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
TIMEA KENJEREŠ
10.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
SILVIA NAÐIVAN
10.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
MARTA BOHATA
10.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ILONA PAP
10.08.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
CSERNYÁK ILONA
10.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
MELINDA KOVAČ
10.08.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
VIKTOR MIKŠIĆ
10.08.2023
Za korisnika1425
5.000,00 RSD
SINKOVIC DAVID
10.08.2023
Za korisnika1425
3.500,00 RSD
ALBERT NEMET
10.08.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
DOBO ROZALIJA
10.08.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
10.08.2023
Za korisnika1425
100,00 RSD
OLGA TORMA
10.08.2023
Za korisnika1425
100,00 RSD
VALERIA FISTES
10.08.2023
Za korisnika1425
150,00 RSD
VALERIJA PALKOVIC
10.08.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
BURUZ KORNELIA
10.08.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
MUHI ANASTAZIJA
10.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
EVA VIRAG
10.08.2023
Za korisnika1425
100,00 RSD
KATARINA KANJO
10.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
ÐURA ATILA
10.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ELEONORA NIKOLIC
10.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
LILIOM GYONGYI
10.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
BOHATA ILONA
10.08.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
TAMARA BAKOŠ
10.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
MARKO STOJICIC
10.08.2023
Za korisnika1425
1.550,00 RSD
RAJIĆ HEDVIG
10.08.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
BRIGITA POZOJEVIĆ
10.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
COSIC RAJNA
09.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
TOT OTILIA
09.08.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
MONIKA MESAROŠ
09.08.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
ČANJI IBOLJA
09.08.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
MARIJA KOVAČ
09.08.2023
Za korisnika1425
1.800,00 RSD
ČABA PAGER
09.08.2023
Za korisnika1425
1.250,00 RSD
MACKASKI GABRIJELA
09.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
MARIJA KRIVOKUCA
09.08.2023
Za korisnika1425
4.000,00 RSD
MARTA GANDIS
09.08.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
XENIA KOVAČ
09.08.2023
Za korisnika1425
850,00 RSD
BEATA RIC
09.08.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
TIMEA MALATENSKI
09.08.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
PIROŠKA HUSAR
09.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
KANJO ERIKA
09.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
BARTA EVA
09.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ANDREA KORPONAI
09.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
MARIETA TEREK
09.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
HORVAT IBOLJA
09.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
LIPTAK SILVIA
09.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
IZABELA IKOTIN
09.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
BARTA EVA
09.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
09.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
CSILLA MESZAROS
09.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
TIMEA MALATENSKI
09.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
ANDREA TOTH
09.08.2023
Za korisnika1425
100,00 RSD
HORVAT LEONA
09.08.2023
Za korisnika1425
100,00 RSD
ILDIKO HUŽVAR
08.08.2023
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
BALINT JUHASZ
08.08.2023
Za korisnika1425
5.000,00 RSD
VALENTINA BAČO
08.08.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
ILDIKO HUŽVAR
08.08.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
LIVIA BARAT
08.08.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
MEDGYESI NAGY
08.08.2023
Za korisnika1425
150,00 RSD
MARKUS G.
08.08.2023
Za korisnika1425
100,00 RSD
OTILIA DAMJANOVIĆ
08.08.2023
Za korisnika1425
150,00 RSD
BACO LINDA
08.08.2023
Za korisnika1425
750,00 RSD
NAGY NEMEDI
08.08.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
HAJNALKA BALAZ
08.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
KIŠ ČEPEGI
08.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ZOLNA GAJDOŠ
08.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ZIROS JUDIT
08.08.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
OROS ARANKA
08.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
VARGA SEKERES
08.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
MUHI BERTA
08.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
BAN ILDIKO
08.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
MUHI ANASTAZIJA
08.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
MEZEI ZUZANA
08.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
08.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
DANIJELA PELHE
08.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
DEA BRACER
08.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
NIKOLIC PAMELA
08.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
TIMEA MALATENSKI
08.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
TAKAČ ANASTAZIJA
07.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
TIMEA MALATENSKI
07.08.2023
Za korisnika1425
850,00 RSD
ARPAD MIKLOŠ
07.08.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
NATALIA PALFI
07.08.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
EVA ZORAJE
07.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
KRISTINA CEGLEDI
07.08.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
BOGDANOV PETAR
07.08.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
CIFRA MELINDA
07.08.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
KRISTINA VIDRAČ
07.08.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
TILINKO DAVID
07.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
CSERNYÁK ILONA
07.08.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
ŠAROLTA LAZAR
07.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
POLJAKOVIC NIKOLETTA
07.08.2023
Za korisnika1425
3.700,00 RSD
LIVIA KRIŽAN
07.08.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
LASLO ŠAMU
07.08.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
MARTA VIDIC
07.08.2023
Za korisnika1425
4.920,00 RSD
ROBERT ANUŠ
07.08.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
Falunkért Ifjúsági Csoport - Péterréve
07.08.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
6.545,28 RSD
ČABA PAGER
07.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
TINDE TERKELJ
07.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
MAJA VUJANIĆ
07.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
LIVIA BARAT
07.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
FRANCISKA HADMAS
07.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
SILVIA TAKAČ
07.08.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
FAÐAS ANDREA
07.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
SILVIJA ROGAN
07.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
BERNADET TOT
07.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
ELVIRA UGRI
07.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
KAROLINA GYOLAI
07.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
OROS ARANKA
07.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
TIMEA MALATENSKI
07.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
PETER ERIKA
07.08.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
TILINKO DAVID
07.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
CSILLA MESZAROS
07.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
NAD CILA
07.08.2023
Za korisnika1425
1.400,00 RSD
HAJNALKA BALAZ
07.08.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
ROZAA MARKUS
07.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
RENATA BODVANSKI
07.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ROBERT BARNA
07.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
TINDE TERKELJ
07.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ZOKA TOMASIC
07.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
TIMEA MALATENSKI
07.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
HERMINA KOČIČKA
07.08.2023
Za korisnika1425
550,00 RSD
ANITA SELEŠ
07.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
KANJO KATARINA
07.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
TIMEA MALATENSKI
07.08.2023
Za korisnika1425
100,00 RSD
MÓNIKA BREZNYÁK
07.08.2023
Za korisnika1425
100,00 RSD
TIMEA MALATENSKI
07.08.2023
Za korisnika1425
100,00 RSD
CAKI ROMINA
07.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
MÓNIKA BREZNYÁK
07.08.2023
Za korisnika1425
150,00 RSD
ANDREA TOTH
07.08.2023
Za korisnika1425
150,00 RSD
ZSOLT DOBO
07.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
BRIGITA POZOJEVIĆ
07.08.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
FRANCISKA HADMAS
07.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ANDREA TOTH
07.08.2023
Za korisnika1425
150,00 RSD
MÓNIKA BREZNYÁK
05.08.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
MEZEI ZUZANA
04.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ILDIKO HOVANJEC
04.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
MARIA PAP
04.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
ORŠOLJA GEBLEŠ
04.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ADRIANA KONJOVIĆ
04.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
04.08.2023
Za korisnika1425
100,00 RSD
LIVIA BARAT
04.08.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
STANIVUKOVIC JELENA
04.08.2023
Za korisnika1425
550,00 RSD
EVA CABI
04.08.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
MIKLOS HAJNALKA
04.08.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
ZIROS JUDIT
04.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
04.08.2023
Za korisnika1425
100,00 RSD
TILINKO HORVAT
04.08.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
ORSOLJA KOVAC
04.08.2023
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
SANELA GAL
04.08.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
TOT MELINDA
04.08.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
MARKO RASOVIC
04.08.2023
Za korisnika1425
186.420,00 RSD
Nikolett Popovic
03.08.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
3.213,00 RSD
HODIK VALENTIN
03.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
NADJ ISTVAN
03.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
Edina,élő licit
03.08.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
2.562,00 RSD
Melinda Zumberovic
03.08.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
10.805,00 RSD
TANJA BEREŠ
03.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
PETRA BAJUS
03.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
MINA AJBEK
03.08.2023
Za korisnika1425
543,00 RSD
ANDREA TOTH
03.08.2023
Za korisnika1425
150,00 RSD
DRAGANA ANÐELKOVIĆ
03.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
DRAGANA ANÐELKOVIĆ
03.08.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
ORŠOLJA GEBLEŠ
03.08.2023
Za korisnika1425
550,00 RSD
VAJDASAGI BARATI
02.08.2023
Za korisnika1425
2.760,00 EUR
HAJNALKA TAKAČ
02.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
TIMEA MALATENSKI
02.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
BALINT AGOTA
02.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
AGNEŠ BOGNAR
02.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
CIKOS KAROLINA
02.08.2023
Za korisnika1425
3.500,00 RSD
BALOG VIRAG
02.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ZELJKO SESTA
02.08.2023
Za korisnika1425
5.000,00 RSD
SMS CHF 04/2023
02.08.2023
Za korisnika1425
3.911,00 RSD
KATICA SAKAC
01.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
DIANA HALAI
01.08.2023
Za korisnika1425
1.850,00 RSD
NIKOLIC PAMELA
01.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
MARIETA TEREK
01.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ANA ZELENKA
01.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
NIKOLIC PAMELA
01.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
NEDELJKO OŽEGOVIĆ
01.08.2023
Za korisnika1425
9.723,00 RSD
NATALIJA BEGENISIC
01.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
MUHI ANASTAZIJA
01.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ISTENES ZUZANA
01.08.2023
Za korisnika1425
2.100,00 RSD
ŽOLT FODOR
01.08.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
RIČARD BEREŠ
01.08.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
LACKO TINDE
01.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ISPANOVIC VERONA
01.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
BARNA AGOTA
01.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
RENATA VULETIĆ
01.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
OLGA TORMA
01.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
GABRIJELA MEZEI
01.08.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
KOVAC IZABELA
01.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
OLGA TORMA
01.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ROBOTKA ATILA
01.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
MOLNAR AGNES
31.07.2023
Za korisnika1425
1.800,00 RSD
MATKOVIĆ BRIGITA
31.07.2023
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
ANDREA JENEI
31.07.2023
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
ANON.
31.07.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
2.435,00 RSD
KENJERES SILVIA
31.07.2023
Za korisnika1425
2.300,00 RSD
BOMBOLA SILVIA
31.07.2023
Za korisnika1425
8.000,00 RSD
KIŠ ZENOBIJA
31.07.2023
Za korisnika1425
2.300,00 RSD
KOCIS KORNELIA
31.07.2023
Za korisnika1425
11.780,00 RSD
KADVANJ LINKA
31.07.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
VALENTINA BAČO
31.07.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
AKOŠ KESEG
31.07.2023
Za korisnika1425
171.200,00 RSD
SILVIA TAKAC
31.07.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
ZOLNA GAJDOŠ
31.07.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
FLORA NEMEŠ
31.07.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ZOKA TOMASIC
31.07.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
LILI DUDAS
31.07.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
TINDE TERKELJ
31.07.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
SILVIA BATORI
31.07.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
TINDE TERKELJ
31.07.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
EDEKON KABOK
31.07.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
BOKA HENRIETA
31.07.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ÐURAKI AGOTA
31.07.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
HAJNALKA MIKLOS
31.07.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
ADAM ČELEDEŠ
31.07.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
MARIJA TOMISLAV
31.07.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
ČABA PAGER
31.07.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
PETRA BAJUS
31.07.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
ZOLNA GAJDOŠ
31.07.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
JOŽEF LAZAR
31.07.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
ANDREA RAFFAY
31.07.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
JUDITKA CIKOS
31.07.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
VAJDOVIC IBOLJA
31.07.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
CSERNYÁK ILONA
31.07.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
JOVANA PAVLOVIĆ
31.07.2023
Za korisnika1425
850,00 RSD
MIHALEK ORSOLJA
31.07.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
JOVANA PAVLOVIĆ
31.07.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
EDINA DUJMOVIČ
29.07.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
VALENTINA BAČO
29.07.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
BEATA RIC
29.07.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
MAJA VUJACKOV
28.07.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
CORBA KAROLA
28.07.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
MILENA MINIĆ
28.07.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
ZOLT HORVAT
28.07.2023
Za korisnika1425
3.800,00 RSD
HORVAT RENATA
28.07.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
HENRIETA SABO
28.07.2023
Za korisnika1425
1.400,00 RSD
KRISTINA JUHAS
28.07.2023
Za korisnika1425
2.100,00 RSD
SILVIA BATORI
28.07.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
FEHER MARTA
28.07.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
BEATRIKS MESAROŠ
28.07.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ZUZANA SEKERES
28.07.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
ZUZANA SEKERES
28.07.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ŠAROLTA VAŠ
28.07.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ANITIC ANDREA
28.07.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
TIMEA KARDOŠ
28.07.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
KOVAČ VERONIKA
28.07.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
27.07.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
VIOLETTA ARANYOS
27.07.2023
Za korisnika1425
20,00 EUR
LACKO LINDE
27.07.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
JUHAS LIVIA
27.07.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
PAP EVA
27.07.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
LACKO LINDE
27.07.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
LACKO LINDE
27.07.2023
Za korisnika1425
3.500,00 RSD
ČABA PAGER
27.07.2023
Za korisnika1425
1.400,00 RSD
EDIT TEREK
27.07.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
ČABA PAGER
27.07.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
PALATINUS ZUZA
27.07.2023
Za korisnika1425
5.000,00 RSD
TINDE TERKELJ
26.07.2023
Za korisnika1425
1.400,00 RSD
ZSOLT BARAT
26.07.2023
Za korisnika1425
1.150,00 RSD
NATALIJA BEGENISIC
26.07.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
MELINDA MORVAI
26.07.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
LOSONC ARNOLD
26.07.2023
Za korisnika1425
12.000,00 RSD
MORVAI SANDOR
26.07.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
LUKAČ GABRIELA
26.07.2023
Za korisnika1425
2.500,00 RSD
HAJNALKA MIKLOS
26.07.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
FAÐAS ANDREA
26.07.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ŠAROLTA ŠIVEG
26.07.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
KRISZTINA SABO
25.07.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
KATICA SAKAC
25.07.2023
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
URI ZUZANA
25.07.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
ANTAL ZELENKA
25.07.2023
Za korisnika1425
2.600,00 RSD
TORTEI ILDIKO
25.07.2023
Za korisnika1425
750,00 RSD
Gabriella Tot
25.07.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
4.675,20 RSD
HUSAK NELA
25.07.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
SMS YETTEL 06/2023
24.07.2023
Za korisnika1425
93.800,00 RSD
OLGA TORMA
24.07.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
ANDREA TOTH
24.07.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
MARIJA TORMA
24.07.2023
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
EVA MAÐAR
24.07.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
ANDREA TOTH
24.07.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
TATIC SLAVICA
24.07.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ANIKA LIŠĆEVIĆ
24.07.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
KOVAC PECKAI
24.07.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
JUNG EMANUELA
24.07.2023
Za korisnika1425
550,00 RSD
SUBOTIC MILICA
24.07.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
PIROŠKA HUSAR
24.07.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
MONIKA TAKARIČ
24.07.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
BALO MARTA
24.07.2023
Za korisnika1425
850,00 RSD
RENATA NJIREÐHAZI
24.07.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
MUHI ANASTAZIJA
24.07.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ANDREA TOTH
24.07.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
JOSIP TURKALJ
24.07.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
Gabriella Tot
24.07.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
584,40 RSD
ANDREA TOTH
24.07.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
KRASNAI ZUZANA
24.07.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
DANIC EDVIN
24.07.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
ČABA PAGER
24.07.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ROLAND KOVAČ
21.07.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
SMS MTS 05/2023
21.07.2023
Za korisnika1425
119.400,00 RSD
SZABO BARBARA
21.07.2023
Za korisnika1425
3.400,00 RSD
AGNEŠ BOGNAR
21.07.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
PETRA BAJUS
21.07.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
POLJAKOVIC NIKOLETTA
21.07.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
ZOLNA GAJDOŠ
21.07.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
REPASI ZITA
21.07.2023
Za korisnika1425
550,00 RSD
KRISTINA VIDRAČ
21.07.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
HUSAK NELLA
21.07.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
STANKOVIC ANITA
21.07.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
AGNEŠ BOGNAR
21.07.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
KOVAC IZABELA
21.07.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
TILINKO DAVID
21.07.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
KRISTINA SABO
21.07.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
TILINKO DAVID
21.07.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
TILINKO DAVID
21.07.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
VARGA IBOJA
20.07.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
FRANCISKA HADMAS
20.07.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ANASTAZIJA BENČIĆ
20.07.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
BOGNAR ANUSKA
20.07.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
VALENTINA BAČO
20.07.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
CBALAZ KORNELIA
20.07.2023
Za korisnika1425
1.400,00 RSD
Zlata lančić za dudu
20.07.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
1.183,20 RSD
MARGIT BOTOŠ
20.07.2023
Za korisnika1425
5.000,00 RSD
ELVIRA UGRI
20.07.2023
Za korisnika1425
3.500,00 RSD
BARAT DULA
20.07.2023
Za korisnika1425
10.000,00 RSD
FRANCISKA HADMAS
20.07.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
SMS A1 06/2023
20.07.2023
Za korisnika1425
22.800,00 RSD
MALESEVIC ANITA
20.07.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
SILVIJA SABO
19.07.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
BERNADET TOT
19.07.2023
Za korisnika1425
3.700,00 RSD
TOT TINDE
19.07.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
TOT ZUZANA
19.07.2023
Za korisnika1425
12.000,00 RSD
LIVIJA ABRAHAM
19.07.2023
Za korisnika1425
2.800,00 RSD
KOVAČ MONIKA
19.07.2023
Za korisnika1425
2.100,00 RSD
IVAN ČOBANOV
19.07.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
ZOKA TOMASIC
19.07.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
IVONA BOŠKOVIĆ
19.07.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ANASTAZIJA BENČIĆ
19.07.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
VIOLETA RAKIC
19.07.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
KOVAC MARIA
19.07.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
MARIJA PALKOVIC
19.07.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
KALMAR ERZEBET
19.07.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
LENDEL ZOLTAN
19.07.2023
Za korisnika1425
1.400,00 RSD
KOVAC JUDIT
19.07.2023
Za korisnika1425
1.800,00 RSD
ELIZABETA ERDELJI
19.07.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
ZSOLT BARAT
19.07.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
ILDIKO HUŽVAR
18.07.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
KATICA SAKAC
18.07.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
ANTAL PAGER
18.07.2023
Za korisnika1425
2.300,00 RSD
BIBU BRIGITA
18.07.2023
Za korisnika1425
3.750,00 RSD
TAKAC ANASTAZIJA
18.07.2023
Za korisnika1425
5.700,00 RSD
ŠAROLTA ŠIVEG
18.07.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
DRAGANA PETROVIC
18.07.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
DAVIDOVIĆ IVA
18.07.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
FEJES LIVIA
18.07.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
NAD LEA
18.07.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
CIKOS KAROLINA
18.07.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
IZOLDA VARADI
18.07.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
VARGA SOMOODI
18.07.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
LIVIA KRIŽAN
18.07.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
BALINT AGOTA
18.07.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
PELHE DANIJELA
18.07.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
BALAZ JUDIT
18.07.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
18.07.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
KAVAI EVA
18.07.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
MEZEI ZUZANA
18.07.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
HAJNALKA BALAZ
17.07.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
BILJANA NIKOLIĆ
17.07.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
LIDIA
17.07.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
NORA LAJKO
17.07.2023
Za korisnika1425
750,00 RSD
MARIJA MARTIĆ
17.07.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
MONIKA TAKARIČ
17.07.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
MARIJA MARTIĆ
17.07.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
17.07.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
INA SAKAL
17.07.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
TORTELI TELEK
17.07.2023
Za korisnika1425
1.400,00 RSD
KOVAC OTTILIA
17.07.2023
Za korisnika1425
1.400,00 RSD
ZSOLT DOBO
17.07.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
VALENTINA BAČO
17.07.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
IZABELLA BAN
17.07.2023
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
DANIELA J.
17.07.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
EVA BARTA
17.07.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
VALENTINA BAČO
17.07.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
MUHI ANASTAZIJA
17.07.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
EDINA DUJMOOVIC
17.07.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
HAJNALKA BALAZ
17.07.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ANDREA GRUJIĆ
17.07.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
DANIJELA PELHE
15.07.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
TILINKO DAVID
14.07.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
TILINKO DAVID
14.07.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
MÓNIKA BREZNYÁK
14.07.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
TILINKO DAVID
14.07.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
LILLA LUKAČ
14.07.2023
Za korisnika1425
10.000,00 RSD
RENATA RESTAS
14.07.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
MARIJA IVETIC
14.07.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ADAM ČELEDEŠ
14.07.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
SANDOR ROZALIJA
13.07.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
TINDE TERKELJ
13.07.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
KAROLINA BARTUŠ
13.07.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
MINA AJBEK
13.07.2023
Za korisnika1425
265,00 RSD
DEJAN KOCIS
13.07.2023
Za korisnika1425
5.000,00 RSD
SILVIA TAKAC
12.07.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
ANON.
12.07.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
19.540,00 RSD
GRUJIC ANDREA
12.07.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
BALINT AGOTA
12.07.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
ŠAROLTA ŠIVEG
11.07.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
JAKSA OTILIJA
11.07.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
RITA RAC
11.07.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
11.07.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
VALENTINA BAČO
11.07.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
MARTA BOHATA
11.07.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ZABOS ILDIKO
11.07.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
IVET HEVIZI
11.07.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
VIOLETA RAKIC
10.07.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
Dia
10.07.2023
PayPal uplata
Za korisnika1425
1.045,00 RSD
DUJMOVIC EDINA
10.07.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
KATALIN NAÐ
10.07.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
ADELA SRDIC
10.07.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
LACKO TINDE
10.07.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD