Uplate za korisnika

Pronađi svoju donaciju

Nije pronađen nijedan korisnik
Anita Pager

Anita Pager
1425 na 3030

Prikljupljene donacije

13.718.433,69 RSD

4.666,13 EUR

200,00 CHF

Korisnik iskoristio

297.260,06 RSD

1.927,00 EUR

106.000,00 USD

Stanje na računu

1.988.599,67 RSD

2.739,13 EUR

Poslednje uplate

GERGELY TUNDE
01.09.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
BIN VALERIJA
01.09.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ZOLNA GAJDOŠ
01.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
BIN VALERIJA
01.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
AROK BEATA
01.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
LACKO TINDE
01.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
DANIJELA FRANCIŠKOVIĆ
01.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
NORA LAJKO
01.09.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
TILINKO DAVID
01.09.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
ERVIN GOMBOS
01.09.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
ZOLNA GAJDOŠ
01.09.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
MARIA FEHER
01.09.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
HALAS MAGDOLNA
31.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
KA PROFIT
31.08.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
BERTA ATILA
31.08.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
LEHOCKI JUDIT
31.08.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
KRAJNOVIC DAVOR
31.08.2023
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
STANCULOV SONJA
31.08.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
ESTER M.
31.08.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
GULJAŠ HORTENZIJA
31.08.2023
Za korisnika1425
1.400,00 RSD
VALERIJA KOLINGER
31.08.2023
Za korisnika1425
1.700,00 RSD
MIRELA ČEH
31.08.2023
Za korisnika1425
1.700,00 RSD
TILINKO DAVID
31.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
LALIC AGOTA
31.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
MELINDA CINOS
31.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
31.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ADEL MIKLOS
31.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
SILVIA NAÐIVAN
31.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
PAP LIVIA
31.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
KALMAR ERZEBET
31.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
ZSOLT DOBO
31.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
PATOCKAI ESTER
31.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
PAULIK SAROLTA
31.08.2023
Za korisnika1425
3.500,00 RSD
KALMAR ANIKO
31.08.2023
Za korisnika1425
3.500,00 RSD
RAC SABO
31.08.2023
Za korisnika1425
3.100,00 RSD
ILES LASLO
31.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
BOHATA SZILVIA
31.08.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
ZABOS IMOLA
31.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
LIVIJA TRIPOLSKI
31.08.2023
Za korisnika1425
2.500,00 RSD
FAÐAŠ ANDREA
31.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
JUDIT HOVANJEC
31.08.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
NAÐ BEATA
31.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
DANIELA J.
31.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
TAKAC ANASTAZIJA
31.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ANDREA TOTH
31.08.2023
Za korisnika1425
2.100,00 RSD
BARANJ LAURA
31.08.2023
Za korisnika1425
2.100,00 RSD
VALENTINA BAČO
31.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
TIMEA CABAI
31.08.2023
Za korisnika1425
4.000,00 RSD
MARIJA FEHER
31.08.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
NEMET EVA
30.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
SMS YETTEL 07/2023
30.08.2023
Za korisnika1425
40.200,00 RSD
ANASTAZIJA KOKAI
30.08.2023
Za korisnika1425
8.000,00 RSD
TRIPLOSKI LIVIA
30.08.2023
Za korisnika1425
4.450,00 RSD
VIKTOR MOLNAR
30.08.2023
Za korisnika1425
2.200,00 RSD
VARGA SOMOÐI
30.08.2023
Za korisnika1425
2.100,00 RSD
KOSO ANDREA
30.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
MAKK MELITA
30.08.2023
Za korisnika1425
750,00 RSD
BARTA EVA
30.08.2023
Za korisnika1425
1.800,00 RSD
TINDE TERKELJ
30.08.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
CSERNYÁK ILONA
30.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
ŠARKANJ ŽUŽANA
30.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
SILVIA TAKAČ
30.08.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
TILINKO DAVID
30.08.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
ČABA PAGER
30.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
FARAGO MELINDA
30.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
BURUZ KORNELIA
30.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ANDREA GORDAN
30.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
KIS SVETLANA
30.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
ROZA ANETT
30.08.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
VALENTINA BAČO
30.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
PAP EVA
30.08.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
NAD ANDREA
30.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
SOLAR ÐENÐI
30.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
TOT OTILIA
30.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ČILA KERMECI
30.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
30.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
SOLAR ÐENÐI
30.08.2023
Za korisnika1425
550,00 RSD
EMMA CSIK
30.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
LENDEL ZOLTAN
29.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
MUHI ANASTAZIJA
29.08.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
SILVANA BRČIĆ
29.08.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
LIDIA DUKAI
29.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
BESEDES GABRIJELA
29.08.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
LAURA KOVAČ
29.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
MARTA ŠANDOR
29.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
HALAS MAGDOLNA
29.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
LIDIA DUKAI
29.08.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
LILIOM DENDI
29.08.2023
Za korisnika1425
1.800,00 RSD
MARUSIC KRISTINA
29.08.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
HORVAT JULIANA
29.08.2023
Za korisnika1425
1.450,00 RSD
MOLNAR M.
29.08.2023
Za korisnika1425
1.800,00 RSD
ADAM ČELEDEŠ
29.08.2023
Za korisnika1425
2.500,00 RSD
ANITIC ADAM
29.08.2023
Za korisnika1425
1.900,00 RSD
SANELA SABOLČKI
29.08.2023
Za korisnika1425
1.800,00 RSD
ANA NAÐ
29.08.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
BALO MARTA
29.08.2023
Za korisnika1425
1.150,00 RSD
DIANA DER
29.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
SANELA SABOLČKI
29.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
TEREZIA PAKAI
29.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
BARSI GABRIELA
29.08.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
LEA BICOK
29.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
LIVIA BARAT
29.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
TILINKO DAVID
29.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
KATARINA KANJO
29.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
KATARINA KANJO
29.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
KIS BICKEI
29.08.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
MACAI ANDREA
29.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
BOGLÁRKA MOLNAR
29.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
ZSOLT BARAT
29.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
TILINKO DAVID
29.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
ELVIRA RADIC
29.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
HORVAT IBOLJA
29.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
NEMET RENATA
29.08.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
BENKO ERZEBET
29.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ČABA PAGER
29.08.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
TAMAS BUCKO
29.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
FEHER MONIKA
29.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
MONIKA BEREC
29.08.2023
Za korisnika1425
2.600,00 RSD
JUDIT HOVANJEC
28.08.2023
Za korisnika1425
29.100,00 RSD
ANA STANKOVIĆ
28.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
ILONA BUŠ
28.08.2023
Za korisnika1425
10.000,00 RSD
TAKAC ANASTAZIJA
28.08.2023
Za korisnika1425
7.520,00 RSD
BOMBOLA SILVIA
28.08.2023
Za korisnika1425
5.000,00 RSD
NAD CILA
28.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
KLARA KALMAN
28.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ANON.
28.08.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
977,00 RSD
DUKAI LIDIA
28.08.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
TAKAC ANASTAZIJA
28.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
EDIT ERDEI
28.08.2023
Za korisnika1425
4.000,00 RSD
MARIJA JANOŠ
28.08.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
JUDIT KOSA
28.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
GABRIJELA MEZEI
28.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
DAVID KOVAČ
28.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
MACKOVIC KLARA
28.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
BAJUSZ ANASZTAZIA
28.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ANDREA TOTH
28.08.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
BOJA KRISTINA
28.08.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
SILVIA TAKAČ
28.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
IREN NAÐ
28.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
KATICA SAKAC
28.08.2023
Za korisnika1425
1.350,00 RSD
JUHAS LIVIA
28.08.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
DERE ZUZANA
28.08.2023
Za korisnika1425
1.400,00 RSD
TILINKO DAVID
28.08.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
KERMECI DIANA
28.08.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
CORBA KAROLA
28.08.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
JUDIT MIKUSKA
28.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
BERENYI EMOKE
28.08.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
PETAR BOGDANOV
28.08.2023
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
NEUGEBAUER TUNDE
28.08.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
PAP LIVIA
28.08.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
TAKAC ANASTAZIJA
28.08.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
MARIJA JANOŠ
28.08.2023
Za korisnika1425
2.700,00 RSD
ENIKE APRO
28.08.2023
Za korisnika1425
2.500,00 RSD
KATALIN KAVAI
28.08.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
CILA SARNJAI
28.08.2023
Za korisnika1425
2.400,00 RSD
TIMEA TELEKI
28.08.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
EVA ČERNAK
28.08.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
ÐENÐI FARKAS
28.08.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
BOHATA ILONA
28.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
KANJON VERONIKA
28.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
ČABA PAGER
28.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
KRISTINA RAFAI
28.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
REKA ZABOŠ
28.08.2023
Za korisnika1425
3.100,00 RSD
TIHOMIR POPOV
28.08.2023
Za korisnika1425
3.500,00 RSD
ANDREA TOTH
28.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
ELEONORA KAŠLIK
28.08.2023
Za korisnika1425
3.700,00 RSD
MOMIROV SUZANA
28.08.2023
Za korisnika1425
550,00 RSD
KRISZTINA SABO
28.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
ANDREA TOTH
28.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
SILVIA FEHER
28.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
KRISTINA FIGEDI
28.08.2023
Za korisnika1425
550,00 RSD
TILINKO DAVID
28.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
NAGY NEMEDI
28.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
KIŠ ČEPEGI
28.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
VALENTINA BAČO
28.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
DUKAI LIDIA
28.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
EDIT RADOC
28.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
PETAR BOGDANOV
28.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ANDREA TOTH
28.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
KATALIN SEKE
28.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ANDREA TOTH
28.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ANDREA TOTH
28.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
BERT ATILA
28.08.2023
Za korisnika1425
2.750,00 RSD
BOHATA ILONA
28.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
OROS NIKOLET
28.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
LATAK LAURA
28.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
FEHIR MARTA
28.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
SILVIA BATORI
28.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
JUHAS LIVIA
28.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
Gabriella Tot
28.08.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
487,00 RSD
MOMIROV GIZELA
28.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
TELÐESI ANA
28.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
KLAUDIA FARKAS
26.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
TORTELI TELEK
26.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
FRUŽINA HAJDU
26.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
IBOLJA BIČKEI
26.08.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
MELINDA CINOS
26.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
ISTVAN MEGAÐA
25.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
PERNJES KRISTINA
25.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
NEMET ANITA
25.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
MONIKA ČIKOŠ
25.08.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
ENIKE KOVAČ
25.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
TILINKO DAVID
25.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
SILVIJA DERIKONJIC
25.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
BESLIN ANITA
25.08.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
ANASTAZIJA KOKAI
25.08.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
DAVID KOVAČ
25.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
FRANCISKA HADMAS
25.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
BACO LINDA
25.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
NAD ANDREA
25.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
ANA NAÐ
25.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ZOLNA GAJDOŠ
25.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
NJARI ADRIANA
25.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
TINDE ALMASI
25.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
CSERNYÁK ILONA
25.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
MARINA DARABAN
25.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
LAURA IVANOVIĆ
25.08.2023
Za korisnika1425
28.600,00 RSD
CSONGOR FEKETE
25.08.2023
Za korisnika1425
3.400,00 RSD
DANIELA FISTES
25.08.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
MEINDA BICEKEI
25.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
KLEMENTINA BIČKEI
25.08.2023
Za korisnika1425
5.000,00 RSD
BARTA BOGLARKA
25.08.2023
Za korisnika1425
4.000,00 RSD
ROBERT BARNA
24.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
SABO GABRIELA
24.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
PACEREK SEKE
24.08.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
BALAZ ANIKA
24.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
TINDE HUSAK
24.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ANA TELÐESI
24.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
ČILA KERMECI
24.08.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
ANDREA BOGNARVAJDA
24.08.2023
Za korisnika1425
550,00 RSD
LIDIA
24.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
EMILIJA TOPALOVIC
24.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
ČILA KERMECI
24.08.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
KATALIN SEKE
24.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
CSERNYÁK ILONA
24.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
NATALIJA BAGI
24.08.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
BURUZ KORNELIA
24.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
DIANA BARAT
24.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
TUNDE AROK
24.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
ŠANDOR KRISTINA
24.08.2023
Za korisnika1425
1.400,00 RSD
TRIPOLSKI LIVIA
24.08.2023
Za korisnika1425
1.400,00 RSD
MARTA ŠANDOR
24.08.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
HOSE ANDREA
24.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
TEODORA TOT
24.08.2023
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
ROBERT BARAT
24.08.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
ELVIRA TERTEI
24.08.2023
Za korisnika1425
4.100,00 RSD
OZORAK SANDOR
24.08.2023
Za korisnika1425
6.000,00 RSD
TAMAS SZOCS
23.08.2023
Za korisnika1425
2.400,00 RSD
ANDREA JENEI
23.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
Brigitta Agárdi
23.08.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
487,00 RSD
JOVANA PAVLOVIĆ
23.08.2023
Za korisnika1425
550,00 RSD
KALMAR ERZEBET
23.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
TILINKO DAVID
23.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ANDREA JENEI
23.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ZITA VARGA
23.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
ZITA VARGA
23.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
ANDREA OZORAK
23.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
TILINKO DAVID
23.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ZSOLT DOBO
23.08.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
KINGA BIRO
23.08.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
NAÐ MARINA
23.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
LIVIA AMBRUŠ
23.08.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
ELVIRA TERTEI
23.08.2023
Za korisnika1425
2.900,00 RSD
ZSANETT FEKETE
23.08.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
SZABO BARBARA
23.08.2023
Za korisnika1425
1.550,00 RSD
ZUZANA SEKERES
23.08.2023
Za korisnika1425
1.150,00 RSD
NIKOLETA HALADI
23.08.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
CIKOS KAROLINA
23.08.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
TAKAC ANASTAZIJA
23.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
BOJANA TODOROVIC
23.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
BOGNAR ILONA
23.08.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
TATIC SLAVICA
23.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
ŠANDOR KRISTINA
23.08.2023
Za korisnika1425
3.500,00 RSD
ANDREA TOTH
22.08.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
LAURA KUGLER
22.08.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
VIKTORIA SEVIC
22.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
CILA TOMASIC
22.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
VIOLETA RAKIC
22.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
BACO LINDA
22.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
VARGA ZITA
22.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ANDREA TOTH
22.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
LIPTAK SZILVIA
22.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
MARTA BOHATA
22.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
TIMEA KENJEREŠ
22.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
MIRELA ČEH
22.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
MIRELA ČEH
22.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
ERDMAN BORBALA
22.08.2023
Za korisnika1425
750,00 RSD
SABO MELINDA
22.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
MIRELA ČEH
22.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
LIPTAK SZILVIA
22.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
TELÐESI KOVAC
22.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
LIPTAK ATILA
22.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
VALENTINA BACO
22.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
VALERIJA FISTES
22.08.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
ČEH NATALIJA
22.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
TOMEA ES
22.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ZEMKO CILA
22.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
SOLAR ÐENÐI
22.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
ARNOLD KURCINAK
22.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
GAJDA ANITA
22.08.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
GABRIĆ ROŽA
22.08.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
ANDREA TOTH
22.08.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
BERTA ATILA
22.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
VIOLETA RAKIC
22.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
KAROLINA BARTUŠ
22.08.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
MADAR ENIKE
22.08.2023
Za korisnika1425
1.800,00 RSD
BRIGITA STIPIC
22.08.2023
Za korisnika1425
1.800,00 RSD
ČUVIK ŽUŽANA
22.08.2023
Za korisnika1425
1.700,00 RSD
JAKŠA OTILIA
22.08.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
ZOLNA GAJDOŠ
22.08.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
BAJTAI EVA
22.08.2023
Za korisnika1425
2.400,00 RSD
ANGELIKA JANJATOVIĆ
22.08.2023
Za korisnika1425
2.150,00 RSD
MAJA RADONJIĆ
22.08.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
SMS A1 07/2023
22.08.2023
Za korisnika1425
11.800,00 RSD
ILDIKO URBAN
22.08.2023
Za korisnika1425
6.000,00 RSD
VALERIJA FISTES
22.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
CILA TOMASIC
22.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
GERE ERIKA
22.08.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
DOBAI KRISTINA
22.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ZELJKO SESTAK
22.08.2023
Za korisnika1425
5.000,00 RSD
MOMIROV GIZELA
21.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
KINGA BIRO
21.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
KANJO VERONIKA
21.08.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
BAGNIC KLAUDIA
21.08.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
ROZA MARKUS
21.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
FARKAS ELIZABETA
21.08.2023
Za korisnika1425
1.150,00 RSD
ÐENÐI KOVAČ
21.08.2023
Za korisnika1425
1.300,00 RSD
JUDIT TAKAČ
21.08.2023
Za korisnika1425
1.250,00 RSD
TIBOR SZAKMANY
21.08.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
AGOTA ŠIPLIKA
21.08.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
GABRIELA OLAH
21.08.2023
Za korisnika1425
3.000,00 RSD
ELVIRA UGRI
21.08.2023
Za korisnika1425
2.200,00 RSD
HEREDI BEATA
21.08.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
MERCEDES DUDAS
21.08.2023
Za korisnika1425
1.400,00 RSD
ANDREA (ANTUN)
21.08.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
TAMAS BICOK
21.08.2023
Za korisnika1425
50.000,00 RSD
MARTA VIDIC
21.08.2023
Za korisnika1425
18.583,00 RSD
ERVIN BENKO
21.08.2023
Za korisnika1425
12.000,00 RSD
TAKAC ANASTAZIJA
21.08.2023
Za korisnika1425
8.840,00 RSD
DAVID MALATENSKI
21.08.2023
Za korisnika1425
5.500,00 RSD
TAKAC ANASTAZIJA
21.08.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
TIBOR GERGELJ
21.08.2023
Za korisnika1425
3.800,00 RSD
EVA SABO
21.08.2023
Za korisnika1425
1.100,00 RSD
HUSTA JANOS
21.08.2023
Za korisnika1425
115.000,00 RSD
TINDE VARGA
21.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
MEDGYESI NAGY
21.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
ENIKE KALMAR
21.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
MADAR ENIKE
21.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
HUCAI KATALIN
21.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
DIANA BARAT
21.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
KOCIS KORNELIA
21.08.2023
Za korisnika1425
750,00 RSD
TEREZIA PAKAI
21.08.2023
Za korisnika1425
750,00 RSD
MADAR ENIKE
21.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
Atila Rekecki
21.08.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
986,00 RSD
MERCEDES DUDAŠ
21.08.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
KRISTINA VIDRAČ
21.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
VALENTINA BAČO
21.08.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
GAJDOS TIMEA
21.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
MARIA PAP
21.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
ANA GERA
21.08.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
SILVIA TAKAČ
21.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
MARIJA JANOŠ
21.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
KARAČONJI ANITA
21.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
MARIJA JANOŠ
21.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
DIANA SIMIĆ
21.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
MONIKA MANDIC
21.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
Szurovecz Gábor
21.08.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
293,10 RSD
EDIT RADOC
21.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
DOSZTAN BERTA
21.08.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
VARGA SEKRES
21.08.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
TIMEA KENJEREŠ
21.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
IBOLJA LASLO
21.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
DANIJELKA FISTES
21.08.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
REKA ZABOŠ
21.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
KOVAC MAGDA
21.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ARANKA HAJDU
21.08.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
BEATA RIC
21.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
BERTA ATILA
21.08.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
IBOLJA CANJI
21.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
JUDIT MIKUSKA
21.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
MARIJA JANOŠ
21.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ANON.
21.08.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
488,50 RSD
JUHAS TERKELJ
21.08.2023
Za korisnika1425
450,00 RSD
BOKA HENRIETA
21.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
BOKA HENRIETA
21.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
MARIJA JANOŠ
21.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
KATALIN NAÐ
21.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
LIVIA BARAT
21.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
BETTY DER
21.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
NEMET EVA
21.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ERVIN GOMBOS
19.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ERIKA GARALEJIĆ
19.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
LILI DUDAS
19.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
ANGELA NAÐ
19.08.2023
Za korisnika1425
2.500,00 RSD
RITA BOZOKI
19.08.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
MELINDA MORVAI
19.08.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
CILA HUSAK
19.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
KATALIN ANTAL
18.08.2023
Za korisnika1425
1.400,00 RSD
ELEONORA NIKOLIC
18.08.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
ANGYAL ARNOLD
18.08.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
OLIVER ERDELJI
18.08.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
BOHATA SILVIJA
18.08.2023
Za korisnika1425
2.100,00 RSD
ERIKA ÐURA
18.08.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
ANITA ANIŠIĆ
18.08.2023
Za korisnika1425
2.100,00 RSD
ŠANDOR PAL
18.08.2023
Za korisnika1425
5.000,00 RSD
MAJA VUJANIĆ
18.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
ZAMBOKI ILONA
18.08.2023
Za korisnika1425
100,00 RSD
ZOLNA GAJDOŠ
18.08.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
NIKOLIC PAMELA
18.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ŽUŽANA ČERNJAK
18.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
LILI DUDAS
18.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ERIKA KELEMEN
18.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
MADAR ENIKE
18.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
CSILLA MESZAROS
18.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
TOT REVENETA
18.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
KATA KANCSAR
18.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
SABO BARBARA
17.08.2023
Za korisnika1425
5.300,00 RSD
NATALIJA KUKLI
17.08.2023
Za korisnika1425
5.000,00 RSD
ZABOS ILDIKO
17.08.2023
Za korisnika1425
2.600,00 RSD
LOSONCI ELINA
17.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
KAROLA CORBA
17.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
MARIJA VIŠEKRUNA
17.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
KATARINA KANJO
17.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
HENRIETA SABO
17.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
PAP EVA
17.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
SLAVICA DANGUBIC
17.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
RONALD MAKSIMĆUK
17.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ZUTKOVIC NIKOLA
17.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
BARNA CILA
17.08.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
MARIJA JANOŠ
17.08.2023
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
LIDIA
17.08.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
VAJDA SILVIA
17.08.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
MEZEI ZUZANA
17.08.2023
Za korisnika1425
1.700,00 RSD
KONC EVA
17.08.2023
Za korisnika1425
2.300,00 RSD
TAKAČ ANASTAZIJA
17.08.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
BESLIN ANITA
17.08.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
KATARINA KANJO
17.08.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
BICOK LIANA
17.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
MARTA RONTO
16.08.2023
Za korisnika1425
40.240,00 RSD
EVA HORVAT
16.08.2023
Za korisnika1425
5.100,00 RSD
DERE ANITA
16.08.2023
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
VALENTINA BAČO
16.08.2023
Za korisnika1425
1.600,00 RSD
NAD SAROLTA
16.08.2023
Za korisnika1425
1.500,00 RSD
RENATA RESTAS
16.08.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
TINDE TERKELJ
16.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
SILVIJA SABO
16.08.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
MELINDA MORVAI
16.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
LALIC AGOTA
16.08.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
TILINKO DAVID
16.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
FILE ANET
16.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
VALENTINA BAČO
16.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ANDREA TOTH
16.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
SABO GABRIELA
16.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
VALENTINA BAČO
16.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
KINGA BIRO
16.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
KINGA BIRO
16.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
ŠANDOR DELILA
16.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ANDREA TOTH
16.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
SLADANA KUSMUK
16.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
ILONA ČERNJAK
16.08.2023
Za korisnika1425
1.200,00 RSD
DEME GABRIJELA
16.08.2023
Za korisnika1425
800,00 RSD
EVA PILISI
16.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
SILVIA TOROK
16.08.2023
Za korisnika1425
750,00 RSD
OLIVER ERDELJI
16.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
SILVIA TAKAČ
16.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
LIDIA
16.08.2023
Za korisnika1425
1.050,00 RSD
SLAVICA STOJANOV
16.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
URI ZUZANNA
16.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
TILINKO DAVID
16.08.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
BARANA AGOTA
16.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
KASA RENATA
16.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
FIRSING BRIGITA
15.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
KRISTINA VIDRAČ
15.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
VALERIJA FISTES
15.08.2023
Za korisnika1425
400,00 RSD
BURUZ KORNELIA
15.08.2023
Za korisnika1425
350,00 RSD
KORNELIA MARAŠEK
15.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
VESNA KLJAJIĆ
15.08.2023
Za korisnika1425
500,00 RSD
JUTKA CIKOS
15.08.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
ŽUŽANA ČUVIK
15.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
HENRIETA SABO
15.08.2023
Za korisnika1425
600,00 RSD
DUDAS MIRELA
15.08.2023
Za korisnika1425
650,00 RSD
CSONGOR FEKETE
15.08.2023
Za korisnika1425
700,00 RSD
MAKK MELITA
15.08.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
BIRO SABOLC
15.08.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
BARTA ANDREA
15.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ALEKSIC JELENA
15.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
DOBAI KRISTINA
15.08.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
IBOLJA LASLO
15.08.2023
Za korisnika1425
900,00 RSD
JOSIP TURKALJ
15.08.2023
Za korisnika1425
2.000,00 RSD
Angéla Mészáros
15.08.2023
Internet uplata
Za korisnika1425
1.120,10 RSD
TAKAC ANASTAZIA
15.08.2023
Za korisnika1425
1.000,00 RSD
ERIKA SABO
14.08.2023
Za korisnika1425
100,00 RSD
OTILIA DAMJANOVIĆ
14.08.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
SABO GABRIELA
14.08.2023
Za korisnika1425
250,00 RSD
FAÐAS ANDREA
14.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
HORVAT LEONA
14.08.2023
Za korisnika1425
200,00 RSD
MELINDA MEDDESI
14.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
LIVIA AMBRUŠ
14.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
RAJNA LECIC
14.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD
KARAČONJI ANITA
14.08.2023
Za korisnika1425
300,00 RSD